Wiadomości firmowe

Wywiad z producentem | Energy Logserver: nowoczesne systemy SIEM i SOAR

25.06.2024
W zmieniającym się środowisku IT, systemy SIEM (Security Information and Event Management) i SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) są kluczowe dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Aby dowiedzieć się więcej o wyzwaniach i innowacjach związanych z tymi technologiami, przeprowadziliśmy wywiad z przedstawicielem Energy Logserver, polskiego producenta rozwiązań SIEM i SOAR.

Główne funkcje i moduły Energy Logserver

Jakie są główne funkcje i moduły dostępne w platformie Energy Logserver?

Tworząc platformę Energy Logserver, stawiamy na jej uniwersalność i realne dostosowanie do potrzeb współczesnych organizacji. Dostarczamy kompleksowe narzędzie do zarządzania bezpieczeństwem informacji, które może pomóc organizacjom w efektywnym monitorowaniu, analizowaniu i reagowaniu na zagrożenia w dynamicznym środowisku IT. System składa się z trzech uzupełniających się elementów:

  • Log Management Plan: Nierelacyjna baza danych do gromadzenia i analizowania ogromnych ilości danych z dowolnych źródeł, pod kontrolą precyzyjnie nadawanych uprawnień.
  • SIEM Plan: Moduł dedykowany kompleksowej analizie bezpieczeństwa, z bogatą bazą gotowych reguł korelacyjnych i możliwością tworzenia zaawansowanych reguł oraz automatycznych reakcji.
  • Network Probe: Sonda sieciowa łącząca funkcjonalności gromadzenia logów, analizy ruchu sieciowego, NDR oraz analizy danych typu netflow.

Dzięki temu Energy Logserver jest w stanie kompleksowo gromadzić i analizować dane oraz reagować na różne typy incydentów bezpieczeństwa wynikające z ruchu sieciowego i logów.

 

Główne wyzwania we wdrażaniu systemów SIEM i SOAR

Jakie są główne wyzwania, z jakimi borykają się firmy wdrażające systemy SIEM i SOAR?

Wdrożenie systemów SIEM i SOAR, takich jak Energy Logserver i Energy SOAR, wiąże się z szeregiem wyzwań. Istotne jest dokładne zaplanowanie wszystkich etapów implementacji tych platform. Niezbędna jest analiza przedwdrożeniowa, umożliwiająca prawidłowe rozpoznanie środowiska IT oraz zdefiniowanie kluczowych potrzeb organizacji. Równie krytyczna dla sukcesu projektu jest integracja rozwiązań z różnorodnymi narzędziami bezpieczeństwa oraz infrastrukturą IT klienta, co może wymagać szczegółowego dostosowania do specyficznych wymagań. Ważnym elementem jest również szkolenie personelu technicznego, by mógł on skutecznie wykorzystać pełen potencjał naszych systemów w obliczu dynamicznie zmieniających się zagrożeń cybernetycznych. Kluczowe jest także zapewnienie, że systemy są ciągle aktualizowane i dostosowywane do najnowszych trendów oraz zagrożeń w branży bezpieczeństwa. Jako producent, priorytetem jest dla nas wsparcie klientów na każdym etapie wdrożenia i eksploatacji, aby maksymalizować efektywność ich inwestycji w bezpieczeństwo.

 

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w Energy Logserver

W jaki sposób Energy Logserver wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) w swojej platformie?

Wykorzystanie AI w Energy Logserver szybko stało się koniecznością. Ilość danych przetwarzanych podczas analizy bezpieczeństwa stanowczo przekracza możliwości poznawcze pojedynczych operatorów SOC. AI pozwala zawęzić pole poszukiwań i skupić pracę zespołu na zagadnieniach posiadających cechy anomalii. Oprogramowane algorytmy AI pozwalają na ocenę sytuacji zarówno w trybie real-time, jak i w trybie analizy dla wskazanego okresu czasu. Unikalne w naszym rozwiązaniu jest to, że za pomocą matematycznych modeli analizujemy nie tylko dane liczbowe, ale również rozkład i statystykę słów używanych w logach. AI grupuje wyrażenia podobne, podkreśla słowa rzadkie i oznacza logi, które swoją budową odbiegają od normy. Takie funkcje pozwalają skrócić czas rozpoznania ataku.

 

Wpływ wprowadzenia regulacji NIS2 oraz DORA na wykorzystywanie systemów SIEM

W jaki sposób nowe regulacje, takie jak NIS2/DORA, wpływają na wykorzystanie systemów SIEM przez firmy?

Pojawiające się regulacje, takie jak DORA oraz NIS 2, mają w nieodległej perspektywie czasu zmienić jakość bezpieczeństwa cyfrowego w całym ekosystemie. Przez długi czas systemy SIEM były wykorzystywane jedynie przez duże i dojrzałe cyfrowo organizacje świadome, że centralizacja danych bezpieczeństwa jest niekwestionowaną potrzebą. W nowej rzeczywistości systemy SIEM będą kluczowym narzędziem dla organizacji, które będą się dostosowywać do wymagań regulacyjnych. Platforma taka jak Energy Logserver, poprzez integrowanie jej z systemami monitorowania i bezpieczeństwa, pozwala na centralne gromadzenie dużych ilości danych z różnych źródeł, umożliwiając wyłuskanie kluczowych informacji o bezpieczeństwie i wydajności środowiska. W naszej ocenie odpowiednio skonfigurowany SIEM nowej generacji będzie kluczem do sukcesu, jakim jest świadome i efektywne zarządzanie bezpieczeństwem organizacji.

 

Plany rozwojowe Energy Logserver

Jakie są plany rozwojowe Energy Logserver na najbliższe lata?

Nasza ścieżka rozwoju to ściśle strzeżona tajemnica. Energy Logserver to ogromny potencjał. Analiza danych bezpieczeństwa to szalone wyzwanie, a przecież to tylko jeden z tematów, o którym opowiadają nam logi. Wsparcie biznesu to z pewnością jeden z kierunków rozwoju Energy Logserver. Równolegle chcemy upowszechniać zagadnienia AI wśród społeczności naszych użytkowników, tworząc community modeli AI. Być może powstanie giełda modeli w stylu AI Online Store. Zdradzę również, że zespół EnergyDev pracuje nad nowym oprogramowaniem do monitoringu infrastruktury teleinformatycznej. Logserver i Monitoring będą oferowane jako obowiązkowy zestaw narzędzi do realizacji funkcji zabezpieczenia i kontroli infrastruktury IT.

 

Energy Logserver a konkurencja

Jakie są główne różnice między Energy Logserver SIEM/SOAR a innymi systemami tego typu dostępnymi na rynku?

Tworząc rozwiązania Energy, skupiamy się na oferowaniu rozwiązań tworzonych pod realne potrzeby naszych klientów oraz partnerów. Nasze rozwiązania funkcjonalnie pasują do nowego trendu systemów bezpieczeństwa, które dają większą swobodę w doborze analizowanych danych. Kładziemy nacisk na elastyczność zastosowań, dostosowanie architektury i wydajności do potrzeb projektu. Tyczy się to również licencjonowania, które daje dużą swobodę w rozbudowie monitorowanego środowiska, ponieważ nie limitujemy ilości źródeł danych, czy też ilości EPS lub GB danych, które gromadzimy w systemie każdego dnia. Jako polska organizacja doskonale rozumiemy potrzeby i ograniczenia budżetowe naszych klientów, dostosowując się do oczekiwań rynku wdrażając efektywne programy zakupu naszych rozwiązań. W celu ograniczenia kosztów długoterminowego przechowywania logów dodaliśmy do systemu efektywny moduł archive, silnie kompresujący dane, które są nam potrzebne na potrzeby compliance. Realnie wykorzystujemy zaawansowaną matematykę (AI) w celu automatycznej analizy anomalii i wyszukiwania rzadkich zdarzeń w monitorowanym środowisku, wprowadzając bezpieczeństwo na inny poziom. A za tym wszystkim stoją nasi świetnie wyszkoleni ludzie, którzy doskonale znają rynkową specyfikę i potrzeby naszych Klientów w trakcie realizowania wdrożeń.

 

Typowe przypadki użycia Energy Logserver

Jakie są typowe przypadki użycia dla platformy Energy Logserver?

Platforma Energy Logserver jest wszechstronnym narzędziem do zarządzania bezpieczeństwem informacji, które oferuje wiele zastosowań. Umożliwia monitorowanie i analizę incydentów bezpieczeństwa przez agregację i korelację danych z różnych źródeł, co jest kluczowe dla szybkiego reagowania na zagrożenia. Pomaga także w utrzymaniu zgodności z regulacjami, takimi jak GDPR, PCI-DSS, czy ISO 27001, dostarczając narzędzia do generowania potrzebnych audytów i raportów. Energy Logserver jest również używany do monitorowania wydajności aplikacji i infrastruktury IT, identyfikacji problemów i optymalizacji systemów. Zarządza siecią i infrastrukturą, oferując narzędzia do analizy ruchu sieciowego i działalności urządzeń. Umożliwia długoterminowe przechowywanie danych w skompresowanej i zabezpieczonej formie. Dzięki modułowi SOAR, platforma automatyzuje odpowiedzi na incydenty, skracając czas reakcji. Dodatkowo, zaawansowane technologie AI i uczenia maszynowego pomagają wykrywać skomplikowane zagrożenia, a centralne repozytorium logów ułatwia zarządzanie danymi i przeglądanie ich w celach audytowych.

 

Rekomendacje Energy Logserver dla firm

Jakie są rekomendacje Energy Logserver dla firm, które chcą wdrożyć system SIEM/SOAR?

Firmy, które planują wdrożenie systemów SIEM/SOAR takich jak Energy Logserver, powinny przestrzegać kilku kluczowych rekomendacji, aby maksymalizować skuteczność i efektywność swojego wdrożenia:

  • Dokładna analiza przedwdrożeniowa: Zanalizuj swoje obecne środowisko IT oraz zdefiniuj kluczowe wymagania i cele bezpieczeństwa.
  • Planowanie i strategia wdrożeniowa: Opracuj szczegółowy plan wdrożenia, który uwzględnia techniczne i operacyjne aspekty systemu.
  • Integracja z istniejącymi systemami: Przemyślana integracja z innymi narzędziami bezpieczeństwa i systemami IT.
  • Szkolenie i rozwój umiejętności: Szkol personel techniczny oraz użytkowników końcowych.
  • Automatyzacja i orkiestracja: Wykorzystaj funkcje automatyzacji i orkiestracji w systemie SOAR.
  • Monitorowanie i ciągła optymalizacja: Regularnie monitoruj wydajność i efektywność systemu.
  • Regularne aktualizacje i konserwacja: Zapewnij systemowi regularne aktualizacje i konserwację.

Przez przestrzeganie tych rekomendacji, firmy mogą efektywnie wdrożyć i wykorzystać systemy SIEM/SOAR, takie jak Energy Logserver, co przyczyni się do zwiększenia ich zdolności do zarządzania bezpieczeństwem cyfrowym i ochrony przed cyberzagrożeniami.

 

Podsumowując, wywiad z przedstawicielem Energy Logserver dostarczył wartościowych informacji na temat wyzwań, technologii i przyszłości systemów SIEM i SOAR. Energy Logserver nie tylko spełnia obecne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, ale także przygotowuje się na przyszłe wyzwania i regulacje.

 

Współpraca z firmą, która kładzie duży nacisk na wsparcie klienta, elastyczność i innowacyjność, może być kluczowa dla każdej organizacji dążącej do zwiększenia swojego poziomu bezpieczeństwa cyfrowego. Dzięki Energy Logserver firmy mogą nie tylko lepiej zarządzać swoimi danymi i reagować na zagrożenia, ale także budować bardziej bezpieczne i efektywne środowisko IT.

 

Po więcej informacji o rozwiązaniach Energy Logserver skontaktuj się z kamil.muszy%C5%84ski|bakotech.com?subject=Energy%20zapytanie| target="_blank"|Kamilem Muszyńskim|, który jest odpowiedzialny za to rozwiązanie w Bakotech,

Wiadomości firmowe MOVEit w języku polskim: Progress prezentuje nową wersję konsoli

Progress MOVEit to zaawansowane rozwiązanie do zarządzania i automatyzacji transferu plików, które zapewnia pełną widoczność i kontrolę nad plikami wysyłanymi do partnerów, klientów i pracowników w firmie. MOVEit gwarantuje bezpieczeństwo plików zarówno podczas transferu, jak i w bazie danych, spełniając przy tym wewnętrzne polityki oraz zewnętrzne regulacje takie jak NIS2 i DORA. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Innowacje w Energy Logserver: Wersja 7.4.3 i integracja z Mitre ATT&CK

Energy Logserver w wersji 7.4.3 wprowadza kluczowe innowacje zwiększające efektywność i bezpieczeństwo operacji IT. Nowości obejmują zarządzanie zapytaniami, sieciową sondę, poszerzone funkcje AI, weryfikację sum kontrolnych archiwów oraz ulepszony system licencji. Ponadto, integracja z frameworkiem Mitre ATT&CK poprawia identyfikację i reakcję na cyberzagrożenia, oferując zaawansowane narzędzia do analizy i ochrony infrastruktury IT. czytaj więcej

Wiadomości firmowe CEEcloud Services Distribution (Grupa Bakotech) ogłasza nawiązanie współpracy z Kaseya

Na początku kwietnia CEEcloud, spółka należąca do Grupy Bakotech, ogłosiła podpisanie kontraktu z firmą Kaseya – od wielu lat uznawaną za lidera w obszarze kompleksowych rozwiązań IT. To kolejny, bardzo ważny krok dla dystrybutora, podkreślający jego zaangażowanie w konsekwentne rozwijanie oferty usług, które umożliwiają efektywne zarządzanie IT i bezpieczeństwem z jednego miejsca – co w dzisiejszych czasach staje się nie tylko praktyczne, ale wręcz niezbędne. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Bakotech powiększa swoje portfolio o rozwiązania Picus Security

Kolejny producent wzbogacił portfolio Bakotechu, krakowskiego dystrybutora rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Do jego oferty dołączył Picus Security – dostawca oferujący narzędzia do walidacji kontroli bezpieczeństwa, umożliwiające mierzenie i optymalizację skuteczności systemów wykrywania i reagowania. Działania te mają skutkować zmniejszeniem ekspozycji na zagrożenia dzięki rzeczywistym symulacjom ataków. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Archiwizowanie wiadomości e-mail w programie Microsoft Outlook: Tajemniczy przycisk "Archiwum"

Czy kiedykolwiek korzystałeś z tego przycisku? Czy zdarzyło Ci się przypadkowo kliknąć go, próbując usunąć konkretną wiadomość e-mail? A może świadomie zdecydowałeś się skorzystać z tej funkcji? Choć niektórzy użytkownicy mogą uznać tę opcję za użyteczną, warto zauważyć, że jej zastosowanie może prowadzić do wielu błędów. Przede wszystkim, należy podkreślić, że przycisk "Archiwum" nie spełnia wszystkich oczekiwań stawianych profesjonalnym narzędziom do archiwizacji wiadomości e-mail. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Rozwój oraz nowe możliwości napędzane przez AI – pomoc czy zagrożenie dla analityków SOC?

Wykorzystanie AI w narzędziach cyberbezpieczeństwa staje się coraz bardziej powszechne, a przykład rozwoju Energy Logserver doskonale obrazuje, jak zaawansowane technologie mogą rewolucjonizować pracę analityków w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Narzędzia te nie tylko usprawniają wykrywanie zagrożeń, ale również zwiększają skuteczność i szybkość reakcji na incydenty cybernetyczne. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Cyberzagrożenia z jakimi muszą się zmagać każdej wielkości firmy, w tym Volkswagen Słowacja.

W ciągu ostatnich kilku lat liczba i dotkliwość cyberataków na organizacje znacznie wzrosła. Ataki te przybierają różne formy, w tym oprogramowanie ransomware, rozproszoną odmowę usługi (DDoS), naruszenia bezpieczeństwa danych, zagrożenia wewnętrzne i wiele innych. W rezultacie zespoły ds. cyberbezpieczeństwa znajdują się pod ogromną presją, aby zmniejszyć ryzyko dla swoich organizacji. czytaj więcej

Wiadomości firmowe 6 powodów dlaczego Twoja firma potrzebuje firewalli

Cyberataki rozwijają się w zastraszającym tempie, stając się coraz bardziej zaawansowane i trudne do wykrycia. Firewall, będący urządzeniem zabezpieczającym sieć, tworzy barierę ochronną między wewnętrznymi a zewnętrznymi sieciami. Kontroluje, monitoruje i filtruje ruch sieciowy na podstawie zdefiniowanych zasad bezpieczeństwa, decydując o dopuszczeniu lub zablokowaniu danych pakietów. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Modernizacja infrastruktury cyberbezpieczeństwa w szpitalach i obiektach medycznych: kluczowe znaczenie zapór sieciowych

W obecnym krajobrazie technologicznym, gdzie dane stają się coraz bardziej cenne i podatne na ataki, modernizacja infrastruktury cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych nie jest już tylko opcją – to konieczność. Szczególnie w szpitalach i innych obiektach medycznych, gdzie obróbka i przechowywanie danych pacjentów są kluczowe dla codziennego funkcjonowania, ochrona tych informacji musi być priorytetem. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Zabezpieczanie firmy w erze NIS2: przewodnik

Dyrektywa NIS2, czyli Network and Information Systems Directive 2, zwraca uwagę na konieczność wzmocnienia cyberbezpieczeństwa przez dostawców usług podstawowych i cyfrowych w Unii Europejskiej. Dostosowanie się do jej zasad jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa. Poniższa lista kontrolna ułatwia nawigację po nowych regulacjach i wskazuje, jak narzędzia takie jak GFI LanGuard mogą okazać się przydatne w tym procesie. czytaj więcej

Wiadomości firmowe MOVEit w języku polskim: Progress prezentuje nową wersję konsoli

Progress MOVEit to zaawansowane rozwiązanie do zarządzania i automatyzacji transferu plików, które zapewnia pełną widoczność i kontrolę nad plikami wysyłanymi do partnerów, klientów i pracowników w firmie. MOVEit gwarantuje bezpieczeństwo plików zarówno podczas transferu, jak i w bazie danych, spełniając przy tym wewnętrzne polityki oraz zewnętrzne regulacje takie jak NIS2 i DORA. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Innowacje w Energy Logserver: Wersja 7.4.3 i integracja z Mitre ATT&CK

Energy Logserver w wersji 7.4.3 wprowadza kluczowe innowacje zwiększające efektywność i bezpieczeństwo operacji IT. Nowości obejmują zarządzanie zapytaniami, sieciową sondę, poszerzone funkcje AI, weryfikację sum kontrolnych archiwów oraz ulepszony system licencji. Ponadto, integracja z frameworkiem Mitre ATT&CK poprawia identyfikację i reakcję na cyberzagrożenia, oferując zaawansowane narzędzia do analizy i ochrony infrastruktury IT. czytaj więcej

Wiadomości firmowe CEEcloud Services Distribution (Grupa Bakotech) ogłasza nawiązanie współpracy z Kaseya

Na początku kwietnia CEEcloud, spółka należąca do Grupy Bakotech, ogłosiła podpisanie kontraktu z firmą Kaseya – od wielu lat uznawaną za lidera w obszarze kompleksowych rozwiązań IT. To kolejny, bardzo ważny krok dla dystrybutora, podkreślający jego zaangażowanie w konsekwentne rozwijanie oferty usług, które umożliwiają efektywne zarządzanie IT i bezpieczeństwem z jednego miejsca – co w dzisiejszych czasach staje się nie tylko praktyczne, ale wręcz niezbędne. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Bakotech powiększa swoje portfolio o rozwiązania Picus Security

Kolejny producent wzbogacił portfolio Bakotechu, krakowskiego dystrybutora rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Do jego oferty dołączył Picus Security – dostawca oferujący narzędzia do walidacji kontroli bezpieczeństwa, umożliwiające mierzenie i optymalizację skuteczności systemów wykrywania i reagowania. Działania te mają skutkować zmniejszeniem ekspozycji na zagrożenia dzięki rzeczywistym symulacjom ataków. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Archiwizowanie wiadomości e-mail w programie Microsoft Outlook: Tajemniczy przycisk "Archiwum"

Czy kiedykolwiek korzystałeś z tego przycisku? Czy zdarzyło Ci się przypadkowo kliknąć go, próbując usunąć konkretną wiadomość e-mail? A może świadomie zdecydowałeś się skorzystać z tej funkcji? Choć niektórzy użytkownicy mogą uznać tę opcję za użyteczną, warto zauważyć, że jej zastosowanie może prowadzić do wielu błędów. Przede wszystkim, należy podkreślić, że przycisk "Archiwum" nie spełnia wszystkich oczekiwań stawianych profesjonalnym narzędziom do archiwizacji wiadomości e-mail. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Rozwój oraz nowe możliwości napędzane przez AI – pomoc czy zagrożenie dla analityków SOC?

Wykorzystanie AI w narzędziach cyberbezpieczeństwa staje się coraz bardziej powszechne, a przykład rozwoju Energy Logserver doskonale obrazuje, jak zaawansowane technologie mogą rewolucjonizować pracę analityków w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Narzędzia te nie tylko usprawniają wykrywanie zagrożeń, ale również zwiększają skuteczność i szybkość reakcji na incydenty cybernetyczne. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Cyberzagrożenia z jakimi muszą się zmagać każdej wielkości firmy, w tym Volkswagen Słowacja.

W ciągu ostatnich kilku lat liczba i dotkliwość cyberataków na organizacje znacznie wzrosła. Ataki te przybierają różne formy, w tym oprogramowanie ransomware, rozproszoną odmowę usługi (DDoS), naruszenia bezpieczeństwa danych, zagrożenia wewnętrzne i wiele innych. W rezultacie zespoły ds. cyberbezpieczeństwa znajdują się pod ogromną presją, aby zmniejszyć ryzyko dla swoich organizacji. czytaj więcej

Wiadomości firmowe 6 powodów dlaczego Twoja firma potrzebuje firewalli

Cyberataki rozwijają się w zastraszającym tempie, stając się coraz bardziej zaawansowane i trudne do wykrycia. Firewall, będący urządzeniem zabezpieczającym sieć, tworzy barierę ochronną między wewnętrznymi a zewnętrznymi sieciami. Kontroluje, monitoruje i filtruje ruch sieciowy na podstawie zdefiniowanych zasad bezpieczeństwa, decydując o dopuszczeniu lub zablokowaniu danych pakietów. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Modernizacja infrastruktury cyberbezpieczeństwa w szpitalach i obiektach medycznych: kluczowe znaczenie zapór sieciowych

W obecnym krajobrazie technologicznym, gdzie dane stają się coraz bardziej cenne i podatne na ataki, modernizacja infrastruktury cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych nie jest już tylko opcją – to konieczność. Szczególnie w szpitalach i innych obiektach medycznych, gdzie obróbka i przechowywanie danych pacjentów są kluczowe dla codziennego funkcjonowania, ochrona tych informacji musi być priorytetem. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Zabezpieczanie firmy w erze NIS2: przewodnik

Dyrektywa NIS2, czyli Network and Information Systems Directive 2, zwraca uwagę na konieczność wzmocnienia cyberbezpieczeństwa przez dostawców usług podstawowych i cyfrowych w Unii Europejskiej. Dostosowanie się do jej zasad jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa. Poniższa lista kontrolna ułatwia nawigację po nowych regulacjach i wskazuje, jak narzędzia takie jak GFI LanGuard mogą okazać się przydatne w tym procesie. czytaj więcej

News Mobilne stanowisko pracy i rozrywki

Mobilność jest dziś standardem, również w zakresie komputerów, które służą nam na co dzień do pracy i do rozrywki, dlatego warto pomyśleć, jak zorganizować sobie pracę i rozrywkę w naszym codziennym życiu, aby nie ograniczała nas przestrzeń biurowa lub domowa w naszym codziennym obcowaniu z tego rodzaju sprzętem. czytaj więcej

News Jak zostać serwisantem telefonów? Najważniejsze informacje

Smartfony i klasyczne telefony komórkowe wkroczyły w nasze życie dość nagle i zupełnie je zmieniły. Początkowo były to urządzenia, w przypadku których podstawowe naprawy, takie jak wymiana baterii, mogły być przeprowadzane przez każdego, kto choć trochę orientował się w temacie nowych technologii. Dalszy rozwój tych urządzeń i rosnący poziom ich skomplikowania spowodowały jednak, że żeby naprawić nowoczesnego smartfona, trzeba udać się do serwisu lub skorzystać z usług serwisanta. To stwarza szansę na nową ścieżkę kariery dla każdego zainteresowanego tego typu pracą. czytaj więcej

News Czym jest CRM i kiedy się przydaje?

Czym jest CRM i kiedy się przydaje? Masz firmę i zastanawiasz się, czy system CRM będzie optymalnym rozwiązaniem dla Twojego przedsiębiorstwa? Jeśli jesteś zainteresowany tematem, zapraszamy do lektury!

1. Co to jest CRM?
2. Jakie funkcje oferuje oprogramowanie CRM?
3. Kiedy przyda się system CRM? czytaj więcej

News Etui na telefon - wybierz najlepsze dla swojego smartfona!

Chcesz, aby Twój smartfon służył Ci przez wiele lat? W takim razie musisz odpowiednio chronić go podczas codziennego użytkowania. A w tym pomoże Ci oczywiście właściwie dopasowane etui na telefon. Zobacz, jak wybrać obudowę, która będzie skutecznie zapobiegać wszelkim uszkodzeniom. czytaj więcej

News Wymiana baterii w iPhone XS – kiedy jest to konieczne?

Mimo upływu lat iPhone XS w dalszym ciągu można uznać za model szybki, kompaktowy oraz stylowy. Wytrzymała i świetnie skrojona obudowa komfortowo leży w dłoni, wyświetlacz OLED oczarowuje ostrością i kątami widzenia, a aparaty pozwalają na robienie naprawdę dobrych zdjęć. Praca zastosowanego w tym modelu procesora usatysfakcjonuje większość użytkowników. Czy oznacza to, że iPhone XS w 2022 roku to opcja bez wad? Potencjalnie problematyczną kwestią, której warto się przyjrzeć w tym iPhonie, jest jego bateria – a raczej jej wiek. czytaj więcej