Wiadomości firmowe

Huawei wprowadza na rynek dedykowane rozwiązania dla przemysłu

25.06.2018
Podczas tegorocznych targów CEBIT Huawei uruchomił dedykowane rozwiązanie dla przemysłu – Intent-Driven Network (IDN).

Inteligentne, uproszczone, ultra-szerokopasmowe, otwarte i bezpieczne sieci umożliwiają i przyspieszają transformację cyfrową oraz maksymalizują wartość biznesową dla przedsiębiorstw w branżach takich jak finanse, dostawy usług internetowych, handel detaliczny.

Transformacja cyfrowa w różnych gałęziach przemysłu otworzyła ogromną gospodarczą przestrzeń i stała się siłą napędową światowego wzrostu ekonomicznego. Według Globalnego Wskaźnika Łączności (GCI) Huawei z 2018 r. światowa gospodarka cyfrowa osiągnęła w 2017 r. wartość 12,9 bln USD, co stanowi 17,1% światowego PKB. Do 2025 r., dzięki Intelligent Connectivity, osiągnie ona 23 biliony USD, co otworzy nowe możliwości w zakresie innowacji i gospodarki.

– Integracja Internetu z przemysłem przyniosła pierwszą falę dywidendy cyfrowej i nadal wpływa na światowe rynki przemysłowe. Wprowadzenie sztucznej inteligencji rozpocznie kolejną turę wzrostu gospodarki cyfrowej. Huawei ma nadzieję, że dzięki rozwiązaniu IDN przyczyni się do dogłębnej integracji infrastruktury teleinformatycznej, sztucznej inteligencji oraz systemów produkcyjnych specyficznych dla danej branży, przyspieszając w ten sposób cyfrową transformację w różnych obszarach gospodarki i przyczyniając się do sukcesu biznesowego klientów – powiedział Kevin Hu, prezes linii produktów sieciowych Huawei.

Rozwiązanie Huawei pomaga na przykład organizacjom świadczącym usługi finansowe budować ultra duże sieci centrów danych w chmurze. Automatyzuje ono również projektowanie sieci. Ponadto pojedynczy system klastrów sieciowych w centrum danych można elastycznie skalować do obsługi nawet 100 000 serwerów. Dodatkowo analiza Big Data i samouczenie się maszyn jest tutaj wykorzystywane do budowania modeli zachowania sieci, co zapewnia widoczność aplikacji, sieci i zasobów IT. Funkcje te pomagają klientom lokalizować i usuwać usterki w ciągu kilku minut oraz zapewniają niezawodne i nieprzerwane świadczenie usług finansowych przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

W dziedzinie innowacyjnych oraz wysokowydajnych obliczeń AI, wobec sieci wymaga się bardzo małych opóźnień. Niestety do tej pory istniejące łącza nie były w stanie dostarczyć odpowiedniej jakości usług. Odpowiedzią na potrzeby klientów jest tutaj rozwiązanie IDN firmy Huawei, która wprowadza na rynek ultraszybką bezstratną Ethernet AI Fabric wykorzystującą unikalny system rozwiązywania zatorów komunikacyjnych, a  także skracający reakcję nawet o 40% i obniżający całkowity koszt utrzymania sieci (TCO) nawet o 53%. Pomaga to dostawcom usług internetowych i przedsiębiorstwom w szybkim i efektywnym kosztowo wprowadzaniu innowacji w usługach wykorzystujących AI.

Dla rządowych i korporacyjnych sieci łączących sieci lokalne w jedną całość, rozwiązanie IDN zapewnia zarządzanie w chmurze w pełnym cyklu życia produktów oraz otwartą platformę. Umożliwia to planowanie online, szybkie wdrażanie, elastyczne skalowanie i dostarczanie usług na żądanie, a jednocześnie znacznie poprawia dostęp do Internetu dla użytkowników w całej sieci, dzięki wykorzystaniu analizy dużych zbiorów danych i AI. Ponadto tradycyjny system O&M odpowiadający za urządzenia został zastąpiony przez proaktywny system O&M, skoncentrowany na wygodzie użytkownika i zapewniający wysoką jakość oraz bezpieczeństwo korzystania z sieci przez użytkowników. Co więcej, dzięki połączeniu technologii Wi-Fi i IoT rozwiązanie to umożliwia przedsiębiorstwom detalicznym zapewnienie klientom wygodniejszych zakupów.

Wiadomości firmowe Huawei Enterprise prezentuje platformę tworzącą fundamenty dla cyfrowego świata

[Warszawa, 14 marca 2019 r.] – Huawei Enterprise Business Group (EBG) zaprezentował platformę cyfrową, którą opracował bazując na wieloletnim doświadczeniu i praktykach w zakresie transformacji cyfrowej. Platforma, której podstawę stanowi chmura, umożliwia organizacjom osiągnięcie synergii biznesowej i sprawnych innowacji poprzez optymalizację integracji nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i zgromadzonych danych, budując podstawy cyfrowego świata. Tym samym wspiera ona przedsiębiorst czytaj więcej

Wiadomości firmowe Nowa inicjatywa Huawei mającą na celu eliminację cyfrowego wykluczenia

Ken Hu, Deputy Chairman Huawei, przedstawił nową inicjatywę Tech4ALL na rzecz eliminacji cyfrowego wykluczenia. W swoim przemówieniu zatytułowanym „Redefining Inclusion” zaprezentował on plany Huawei mające na celu pomóc 500 mln ludzi na całym świecie w czerpaniu korzyści z technologii cyfrowej w ciągu najbliższych pięciu lat. czytaj więcej