Wiadomości firmowe

Huawei buduje uniwersalne rozwiązanie komunikacyjne dla inteligentnych sieci energetycznych

24.10.2018
Huawei i Kenya Electricity Transmission Co. Ltd. ogłosiła analizę kluczowych czynników budowy sieci łączności elektroenergetycznej.

Huawei i Kenya Electricity Transmission Co. Ltd. ogłosiła analizę kluczowych czynników budowy sieci łączności elektroenergetycznej. Firmy zaliczyły do nich usługi w zakresie przesyłu i transformacji energii elektrycznej, budowanie zdolności do komunikacji szkieletowej, komercjalizację zasobów infrastruktury sieciowej oraz model biznesowy przynoszący zyski. Huawei oficjalnie zaprezentowało również uniwersalne rozwiązanie komunikacyjne (Universal Transport Solution) nowej generacji dla inteligentnych sieci.

 

Szybka ekspansja globalnej sieci energetycznej jest motorem napędowym w budowie sieci przesyłowych energii elektrycznej, które mają większe wymagania co do liczby typów usług i wyższej przepustowości.

 

Aby pomóc firmom energetycznym w rozwijaniu prostych, przyszłościowych sieci o stałym wzroście wartości, Huawei Next-Generation Universal Transport Solution integruje OTN, SDH, PCM i inne technologie oparte na architekturze MS-OTN.  Prędkość pojedynczej fali może osiągnąć 100 Gbit/s lub 200 Gbit/s, a przepustowość pary włókien światłowodowych sięga aż 20 Tbit/s. Umożliwia to zunifikowany dostęp za pośrednictwem sieci przesyłowych do wielu usług z sieci szkieletowych i urządzeń dostępowych, upraszczając sieci i ujednolicając urządzenia. Rozwiązanie to spełnia wymagania w zakresie przepustowości sieci inteligentnych w zakresie ich informatyzacji oraz cyfryzacji, a także rewitalizuje zasoby infrastruktury sieciowej w celu zapewnienia stałego wzrostu wartości biznesowej.

 

Kenijska sieć przesyłu energii elektrycznej szybko się rozwija. Wraz ze zwiększeniem znaczenia cyfryzacji i potrzebami biznesu, rośnie gwałtownie zapotrzebowanie na pasmo sieci szkieletowej. W związku z tym przedsiębiorstwa energetyczne potrzebują rozwiązania w zakresie przepustowości, które dostosowuje się do długoterminowego rozwoju i elastyczności w zwiększaniu zdolności przesyłowych – powiedział James Gordon Kwanya Rege, CBS. – OSN 1800 V, flagowe rozwiązanie uniwersalnej komunikacji nowej generacji, nie tylko obsługuje ogromne przepustowości i funkcje MS-OTN, ale także innowacyjnie integruje wiele funkcji, takich jak WDM, MPLS-TP, SDH i PCM. Jest to kompleksowe rozwiązanie dla przesyłu i transformacji energii – dodaje. 

 

Przemysł elektroenergetyczny ma specjalne potrzeby. Istnieją wysokie wymagania dotyczące interfejsu transmisyjnego i wydajności – w tym opóźnienia i zakłócenia – związane z ochroną transmisji sygnałów do przekaźników w sieci przesyłowej. Po latach stosowania, urządzenia PCM z interfejsami o niskiej prędkości i wykorzystanie technologii „physical hard pipe” w rozwiązaniach typu SDH okazały się najbardziej odpowiednimi technikami i nie mogą być zastąpione przez inne. Jest oczywiste, że MS-OTN jest najlepszym rozwiązaniem w zakresie akceleracji szerokości pasma i budowania wartości dodanej do sieci – powiedział Joe Zhou, wiceprezes Huawei Transport Network Product Line. – Zastosowanie uniwersalnego rozwiązania komunikacyjnego Huawei Next-Generation Universal Transport Solution dla Smart Grid jeszcze bardziej uwolni możliwości światłowodów i zapewni niezawodne zabezpieczenie dla budowy i rozwoju inteligentnych sieci, a także ciągłość działania dla wzrostu wartości – podkreślił Zhou.

Wiadomości firmowe Huawei Enterprise prezentuje platformę tworzącą fundamenty dla cyfrowego świata

[Warszawa, 14 marca 2019 r.] – Huawei Enterprise Business Group (EBG) zaprezentował platformę cyfrową, którą opracował bazując na wieloletnim doświadczeniu i praktykach w zakresie transformacji cyfrowej. Platforma, której podstawę stanowi chmura, umożliwia organizacjom osiągnięcie synergii biznesowej i sprawnych innowacji poprzez optymalizację integracji nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i zgromadzonych danych, budując podstawy cyfrowego świata. Tym samym wspiera ona przedsiębiorst czytaj więcej

Wiadomości firmowe Nowa inicjatywa Huawei mającą na celu eliminację cyfrowego wykluczenia

Ken Hu, Deputy Chairman Huawei, przedstawił nową inicjatywę Tech4ALL na rzecz eliminacji cyfrowego wykluczenia. W swoim przemówieniu zatytułowanym „Redefining Inclusion” zaprezentował on plany Huawei mające na celu pomóc 500 mln ludzi na całym świecie w czerpaniu korzyści z technologii cyfrowej w ciągu najbliższych pięciu lat. czytaj więcej