Wiadomości firmowe

CEBIT 2018: Huawei wprowadza nowe rozwiązanie Smart City

18.06.2018
Podczas tegorocznych targów CEBIT Huawei zaprezentował platformę Smart City Digital zgodną z koncepcją firmy "Platforma + Ekosystem". W oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną platforma integruje IoT, Big Data, chmurę wideo, system informacji geograficznej (GIS) oraz zasoby komunikacji konwergentnej.

Szybki rozwój urbanizacji wywiera ogromną presję na zarządzanie miastem oraz optymalizację ekosystemów i rozwój przemysłu. Jednak środki do życia ludzi, ochrona środowiska, bezpieczeństwo publiczne, usługi miejskie oraz podsystemy przemysłowe i handlowe są rozproszone. Z pomocą przychodzi tutaj cyfrowa platforma Smart City od Huawei, która redefiniuje architekturę branżową i wykorzystuje Internet oraz technologie IoT do wykrywania, analizowania i integrowania podstawowych informacji o działalności miasta.  

Huawei stworzyło zunifikowaną warstwę usługową do zarządzania różnymi zdarzeniami. Takie podejście umożliwia zarządzanie inteligentną infrastrukturą., Współpraca różnych  służb pomocy  wizualizacja działań na terenie miasta oraz skoordynowane reagowanie na sytuacje kryzysowe   wspiera nowa koncepcja. Poprzez konwergencję zasobów tradycyjne zarządzanie silosowe, czyli gdy jest ono podzielone na niezależne od siebie jednostki biznesowe, przekształca się w model zintegrowany, a reaktywne działanie przekształca się w aktywne, co zwiększa precyzję i skuteczność działań.

Rozwiązanie to zostało już z powodzeniem wykorzystane w Chinach, gdzie inteligentne miasta dynamicznie się rozwijają. Dotyczy to m.in.  Gaoqing w Szantung, które jest nową wizytówką budownictwa Smart City. Rząd Gaoqing, Huawei i partnerzy współpracowali w celu osiągnięcia celów administracji miejskiej, korzyści dla obywateli i rewitalizacji gospodarczej poprzez cyfrową platformę Huawei Smart City. Wsparli oni współpracę między ponad 20 agencjami, takimi jak agencje bezpieczeństwa publicznego, gospodarki miejskiej i ochrony środowiska, zintegrowali dane z 1000 kamer i 54 biur, a także wymieniali i dzielili się informacjami o wielu  zasobach min o  8431 wskaźnikach informacyjnych. System komunikacji konwergentnej eLTE umożliwił z kolei wizualizację działań wielu agencji, a także pozwolił zwiększyć skuteczność zapewniania porządku publicznego o 150% oraz konwergencję danych, wideo, map i informacji o IoT.

Wiadomości firmowe Huawei Enterprise prezentuje platformę tworzącą fundamenty dla cyfrowego świata

[Warszawa, 14 marca 2019 r.] – Huawei Enterprise Business Group (EBG) zaprezentował platformę cyfrową, którą opracował bazując na wieloletnim doświadczeniu i praktykach w zakresie transformacji cyfrowej. Platforma, której podstawę stanowi chmura, umożliwia organizacjom osiągnięcie synergii biznesowej i sprawnych innowacji poprzez optymalizację integracji nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i zgromadzonych danych, budując podstawy cyfrowego świata. Tym samym wspiera ona przedsiębiorst czytaj więcej

Wiadomości firmowe Nowa inicjatywa Huawei mającą na celu eliminację cyfrowego wykluczenia

Ken Hu, Deputy Chairman Huawei, przedstawił nową inicjatywę Tech4ALL na rzecz eliminacji cyfrowego wykluczenia. W swoim przemówieniu zatytułowanym „Redefining Inclusion” zaprezentował on plany Huawei mające na celu pomóc 500 mln ludzi na całym świecie w czerpaniu korzyści z technologii cyfrowej w ciągu najbliższych pięciu lat. czytaj więcej