News

Nowe technologie w służbie ochrony osób i mienia

19.12.2016
Rok 2016 z uwagi na zmiany w opodatkowaniu umów cywilno-prawnych, stanowił wyzwanie dla firm usługowych i outsourcingu, w tym całej branży ochrony. Jeszcze przed wprowadzeniem regulacji, przedsiębiorstwa ochrony osób
i mienia zapowiadały, że w nowych okolicznościach może dojść do fali zwolnień. Sprawa „ozusowania” umów była także wielokrotnie komentowana przez Konsalnet, - W branży ochroniarskiej pracę straci 30-45 tys. ludzi – to wpływ ozusowania umów zleceń, ale też płacy minimalnej na poziomie 12 zł brutto, jaką chce wprowadzić rząd – informował w styczniu 2016 r. Jacek Pogonowski, Prezes Konsalnetu.

W reakcji na zmiany systemowe, które przyczyniły się do wzrostu cen usług, branża ochrony rozpoczęła proces optymalizacji kosztów oraz renegocjacje umów z klientami. Rozwój technologii i postawienie na innowacje stanowi jedną z głównych odpowiedzi na postawione wyzwania. Branża inwestuje przede wszystkim w najnowsze rozwiązania z zakresu monitoringu, analizy i zbierania danych.

Proces wdrażania nowych technologii, produktów i usług z powodzeniem realizuje Konsalnet. W ramach innowacji dla klienta biznesowego Konsalnet jako pierwszy wprowadził na polski rynek usługi wideo obchodu i wideo weryfikacji. Zaletą wideo obchodu jest możliwość weryfikacji wnętrza chronionego obiektu oraz terenu zewnętrznego z zachowaniem najwyższego stopnia dyskrecji.

Z kolei wideo weryfikacja pozwala m.in. na lepsze wykrycie zagrożeń, sprawniejsze zarządzanie interwencjami czy eliminacje fałszywych alarmów.

- Nowe technologie i innowacje mają m.in. zrekompensować wzrost kosztów spowodowany ozusowaniem umów cywilnoprawnych. Stanowią uzupełnienie i wsparcie systemów bezpieczeństwa na chronionych obiektach. Rozwiązania te pozwalają zredukować część roboczogodzin przy jednoczesnym zachowaniu przychodu. Usługi te realizuje stacja monitorowania, a w przypadku sytuacji alarmowych, interweniuje patrol. Systemy te funkcjonują już m.in. w bankach, dużych sieciach handlowych, dyskontach czy bezobsługowych klubach fitness. Przykładowo, zamiast trzech pracowników ochrony, w nocy zostaje jeden a teren obiektu wyposażamy w dodatkowe urządzenia i nowe usługi. – informuje Michał Jaworski, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w Konsalnet.

O rozwoju branży ochrony w Polsce świadczą dane. Zgodnie z badaniem Deloitte, wartość rynku ochrony w Polsce w 2016 r. wyniosła 8, 8 mld zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim, stanowi wzrost o 8 proc. (8,1 mld w 2015 r.). Najwięcej wart jest segment ochrony fizycznej, jego wartość w 2016 r. opiewała na 7,2 mld zł., z dynamiką wzrostu wynoszącą 9,1 proc. (6,6 mld w 2015 r.).