Czym jest VBA i jak go wykorzystać podczas codziennej pracy?
News

Czym jest VBA i jak go wykorzystać podczas codziennej pracy?

28.02.2020
Automatyzacja - to słowo klucz najlepiej tłumaczące korzyści wynikające z opanowania Visual Basic for Applications. VBA jest stosunkowo prostym językiem programującym, opierającym się na Visual Basic obecnym w aplikacjach pakietu biurowego: WordPerfect, AutoCad i powszechnie stosowanym Microsoft Office.

Visual Basic for Applications jest po prostu uproszczoną wersją Visual Basic, stworzoną po to, by ułatwić wykonywanie zadań związanych z dokumentami biurowymi. VBA pomaga zautomatyzować czynności tworzenia plików przy użyciu makropoleceń. Niezbędny kod zawarty jest w plikach zarządzanych przez aplikacje biurowe, czyli Word, Power Point i oczywiście Excel.

Visual Basic for Applications w praktyce

Uruchamianie edytora Visual Basic for Applications

VBA ma zastosowanie w wielu aplikacjach biurowych, ale ponieważ to Excel należy do najpopularniejszych i najbardziej wszechstronnych w życiu biurowym aplikacji, warto przyjrzeć się możliwościom i korzyściom zastosowania makropoleceń. Dzięki nim jednym kliknięciem wykonuje się czynności, które wcześniej wymagały czasu i zaangażowania. VBA dla Excel umożliwia:

  • tworzenie oddzielnych plików PDF z poszczególnych arkuszy Excela
  • łączenie różnych plików w jeden dokument
  • ochronę wspólną dla wielu różnych arkuszy
  • bieżące rejestrowanie zmian wprowadzanych do danego pliku
  • odświeżanie tabel przestawnych pochodzących z różnych źródeł
  • łączenie się z Outlookiem i wysyłanie e-maili zawierających pliki Excela
  • przepisywanie danych z arkuszy Excel do schematu strony internetowej
  • przekazywanie danych pomiędzy różnymi aplikacjami: Outlookiem, PowerPointem, Excelem

Warto czy nie warto poznać VBA?

Z pewnością zawsze znajdą się osoby wykazujące, że makra swobodnie można zastąpić poszczególnymi przyciskami na klawiaturze i nie warto tracić czasu na ich wpisywanie. Jednak mogą to powiedzieć tylko te osoby, które korzystają z Excela okazjonalnie. Jeżeli ta właśnie aplikacja pakietu Office stanowi codzienność pracownika, każdy z nich będzie wdzięczny za możliwość poznania zasad tworzenia makr automatyzujących codzienne czynności. Dzięki znajomości Visual Basic for Applications znacząco przyspieszamy pracę w Excelu oraz Wordzie. Nie trzeba już wprowadzać poleceń ręcznie, ale za pomocą makropoleceń. To ważne, by umieć wykorzystywać jak najwięcej możliwości oprogramowania Microsoft ponieważ jedne możliwości natychmiast otwierają przed nami kolejne.

Kursy VBA

Kurs VBA od Edukey.pl przeznaczony jest dla osób obsługujących na co dzień pakiet aplikacji biurowych Microsoftu. Zarówno Word jak i Excel wykorzystywany jest na wielu różnych stanowiskach biurowych. Części z nich wystarczy znajomość obsługi podstawowej, ale trudno wyobrazić sobie pracownika działu finansowego czy HR bez rozszerzonych umiejętności. Kursy MS Excela z rozszerzonym VBA stawiając na automatyzację funkcji przygotowują pracownika do wszechstronnego wykorzystywania możliwości aplikacji, ale też do twórczego kreowania własnych funkcji z punktu widzenia potrzeb pracownika, działu i organizacji. Visual Basic for Applications przy umiejętnym korzystaniu z programu ułatwia i usprawnia codzienne funkcjonowanie pracownika.