Big Data - co to jest? Przykłady zastosowań
News

Big Data - co to jest? Przykłady zastosowań

14.12.2021
Big Data to termin odnoszący się do przetwarzania ogromnych ilości danych, który nie ma tak naprawdę uregulowanej definicji. Mimo tego wykorzystywana jest przez wiele firm w różnych branżach. Jakie cechy posiadają procesy klasyfikowane jako Big Data? Jakie wyzwania stoją przed tą technologią? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Co to jest Big Data?

Jak wspomniano we wstępie Big Data to ogół procesów obejmujących przetwarzanie i analizę ogromnych ilości danych. Ważne jest również wskazanie, że informacje te pochodzą najczęściej z rozproszonych źródeł i powstają w sposób dynamiczny. Sam zbiór danych jest natomiast na tyle duży, że nie możliwe jest jego przetwarzanie przy wykorzystaniu ogólnodostępnych i powszechnych metod przetwarzania danych. Big Data wykorzystuje więc ogromne zbiory cyfrowych danych w celu wyciągnięcia z nich wniosków oraz uzyskania nowych informacji.

Wykorzystanie Big Data to klucz do rozwoju przedsiębiorstw oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej. Analiza danych spływających z otoczenia firmy pozwala dostosować procesy biznesowe oraz podejmować optymalne decyzje opierając się na konkretnym zestawie informacji. Zastosowanie Big Data umożliwia szybkie i dokładne poznanie preferencji i potrzeb zarówno klientów firmy, jak i jej partnerów biznesowych.

Cechy Big Data

Pojęcie Big Data po raz pierwszy zostało użyte w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przez John’a Mashey’a, który odnosił się wówczas do na tyle dużej ilości danych, że niemożliwe jest zarządzanie nimi w tradycyjny sposób. Z czasem termin ten zaczął ewoluować i odnosiły się do niego 3 główne cechy, a mianowicie:

  • Volume – ilość danych,
  • Variety – różnorodność danych,
  • Velocity – szybkość przetwarzania danych.

Wraz z rozpowszechnianiem Big Data dodano do niej jeszcze 2 atrybuty, a mianowicie Variability, czyli zmienność oraz Complexity, czyli złożoność.

Przykłady zastosowania Big Data

Korzyści osiągane przez przedsiębiorstwa wykorzystujące Big Data są na tyle znaczące, że jej wykorzystanie staje się coraz bardziej popularne. Zastosowana może zostać tak naprawdę w każdej branży, jednak opłacalność takiego rozwiązania uzależniona jest od ilości danych gromadzonych przez przedsiębiorstw. Oczywiście im będzie ich więcej, tym większy sens będzie miało wdrożenie Big Data, jako procesów analitycznych odnoszących się do ogromnych zbirów danych. Dlatego też nie opłacalne będzie raczej wykorzystanie Big Data przez przedsiębiorcę prowadzącego osiedlowy sklep, ale sprawdzi się np. w przypadku średniej wielkości sklepu internetowego. W tym przypadku umożliwi uzyskanie informacji m.in. na temat tego kiedy odwiedza go najwięcej klientów i skąd oni tam trafiają, a także co i o jakiej porze kupują. Więcej informacji na temat zastosowania Big Data w praktyce można znaleźć w artykule https://businessintelligence.pl/co-to-jest-big-data-i-kto-to-wykorzystuje/.

Technologia Big Data - wyzwania

Poruszając kwestię Big Data nie sposób nie odnieść się do wyzwań z związanych z jej wykorzystaniem. Podstawowym jest oczywiście zastosowanie się do przepisów ochrony danych, których złamanie naraża przedsiębiorstwo nie tylko na nałożenie wysokich kar, ale w wielu przypadkach również utratę reputacji. Kolejnym wyzwaniem jest działanie ze świadomością, że algorytmy przetwarzające dane mogą działać w taki sposób, że będą wyświetlać tylko te informacje, które są zgodne z przekonaniami użytkownika. Oczywiście jest to szkodliwe, ponieważ obniża wiarygodność oraz negatywnie wpływa na proces decyzyjny.

Podsumowanie

Popularyzacja Big Data z pewnością będzie postępowała, co wynika z faktu, że ilość danych pozyskiwanych i przetwarzanych przez przedsiębiorstwa systematycznie rośnie. Co więcej, firmy dostrzegają również wielopoziomowe korzyści wynikające z jej wykorzystania. Chcąc je uzyskać warto odwiedzić stronę https://businessintelligence.pl/.