Archiwalne

UKE: Raport o rynku telekomunikacyjnym w 2007 roku

30.04.2008

Raport został stworzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w celu opisania obrazu polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2007 r. oraz pokazania panujących na nim trendów.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 192 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne, został on przygotowany na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w trybie o którym mowa w art. 7 Ustawy. Tryb ten nakłada na wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązek przekazania do Urzędu, do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym, informacji o zakresie i rodzaju wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz o wielkości sprzedaży tych usług.

Z kolei na Prezesa UKE Ustawa nakłada obowiązek publikacji tych danych, w postaci Raportu o stanie rynku za rok ubiegły, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym.
Raport ten powstał w oparciu o dane przesłane przez operatorów do Urzędu Komunikacji Elektronicznej do dnia 25 kwietnia 2008 roku. W bieżącym roku w UKE do tej daty zostało zarejestrowanych ok. 700 formularzy sprawozdawczych.

Ponadto na potrzeby tego dokumentu wykorzystano ogólnodostępne informacje i raporty oraz opracowania zamówione na potrzeby Urzędu. Do takich zamówionych przez UKE opracowań zaliczyć należy takie opracowania jak: „Rynek telekomunikacyjny w Polsce, 2006 - 2009” firmy PMR, przeprowadzane corocznie badanie konsumenckie „Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2007 roku” przygotowane przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR oraz 13 Raport Implementacyjny Komisji Europejskiej, do którego dane przekazywane są wprost przez UKE.

Informacje o rynku zostały przedstawione w niniejszym Raporcie przede wszystkim w postaci udziałów przedsiębiorców telekomunikacyjnych w poszczególnych dziedzinach działalności telekomunikacyjnej.

Dane za rok 2007 prezentowane są głównie w zestawieniach z danymi za lata ubiegłe.

Raport ten zawiera również skrócone opracowania dotyczące zmian cen usług telekomunikacyjnych, które były już publikowane na stronach internetowych UKE.

Pełna treść Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2007 roku jest dostępna tutaj (plik PDF).

źródło: UKE

News Dostępność – kluczowe narzędzie dla każdego dostawcy usług chmurowych

Pod koniec 2017 roku praktycznie wszystkie media i portale internetowe poświęcone nowym technologiom publikowały podsumowania największych i najważniejszych innowacji w dziedzinie rozwiązań IT, oprogramowania i gier, jakie pojawiły się w mijającym roku. Oczywiście nie mogło wśród tych podsumowań zabraknąć również zestawień największych ataków hakerskich. Andrzej Niziołek, starszy menedżer regionalny Veeam Software w północnej i południowej części Europy Wschodniej opisuje najciekawsze wydarzenia z rynku technologicznego w 2017 roku. czytaj więcej

News T‑Mobile z jeszcze szybszym Internetem mobilnym

Prędkość mobilnego Internetu to niezmiennie temat publikacji operatorów i dyskusji prowadzonych przez użytkowników na forach internetowych. Jednym z najczęstszych tematów takich dyskusji jest prędkość maksymalna, ta technologiczna i ta realnie osiągana przez klientów. Co ważne podnoszenie tej pierwszej wpływa na drugą. Podnoszenie maksymalnej prędkości oznacza zwiększanie pojemności sieci i upraszczając – wzrost ilości Mbps, którymi w każdym momencie będą się dzielić użytkownicy i tym samym wyższe średnie prędkości dla użytkownika. czytaj więcej

News Raport UKE: mniej kart SIM, mniej SMS-ów

Z opublikowanego właśnie przez UKE „Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2016 roku” wynika, że na koniec 2016 roku aktywnych było 55,5mln kart SIM, czyli o 2 procent mniej, niż rok wcześniej. Ten spadek to efekt wprowadzenia przepisów wprowadzających obowiązek rejestracji kart prepaid. Znacznemu zmniejszeniu uległa również liczba wysłanych SMS-ów. Użytkownicy polskich sieci komórkowych w ubiegłym roku wysłali ogółem 50,2 mld wiadomości tekstowych, o 1,7mld mniej niż w 2015 roku. Rośnie natomiast liczba kart Machine2Machine zarejestrowanych w sieciach polskich operatorów. W 2016 roku było 2,5 mln takich kart, co oznacza, że w ubiegłym roku liczba kart M2M wzrosła o 671 tysięcy. czytaj więcej