Archiwalne

PTC uhonorowana tytułem "Złotego Darczyńcy roku 2006"

Polska Telefonia Cyfrowa uhonorowana tytułem „Złotego Darczyńcy roku 2006” Fundacji Wspólna Droga – United Way Polska, a jej pracownicy w gronie „Złotej Szóstki” darczyńców.

Polska Telefonia Cyfrowa i jej pracownicy otrzymali te zaszczytne wyróżnienia za ofiarowanie potrzebującym znaczącej pomocy finansowej i rzeczowej. Korzystają z niej podopieczni ponad 100 organizacji partnerskich Fundacji Wspólna Droga.

Polska Telefonia Cyfrowa od 2003 roku realizuje we współpracy z Fundacją Wspólna Droga pracowniczy program społeczny „Razem dla innych”. To forma dobrowolnego, regularnego wsparcia finansowego, przekazywanego przez pracowników na rzecz wybranego programu społecznego i regionu. Systematycznie odprowadzane od wynagrodzeń sumy są podwajane przez Polską Telefonię Cyfrową.

Ponadto firma przekazuje organizacjom pozarządowym zestawy Era Tak Tak i kupony uzupełniające. Możliwość wykonywania bezpłatnych połączeń jest szczególnie cenna w sytuacjach kryzysowych i znacznie obniża koszty administracyjne organizacji. Firma wspiera też finansowo Poradnię Wspólnej Drogi, gdzie udzielane są informacje na temat możliwości pomocy. Do tej pory wartość przekazanego wsparcia finansowego i rzeczowego od firmy i jej pracowników wyniosła 750 tysięcy złotych.

Program odpisów od pensji i organizowane w firmie aukcje charytatywne łączą pracowników wokół wyższych wartości, zwracają uwagę na problemy społeczne i wskazują, że każdy, nawet najmniejszym działaniem, może stać się dobroczyńcą.

źróło: Era