Archiwalne

Projekty badawcze NASK

25.11.2010


NASK wziął udział w konferencji podsumowującej wyniki prac dotyczących rozwoju sieci i usług teleinformatycznych następnej generacji (NGN), które prowadzone były w ramach Projektu Badawczego Zamawianego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego PBZ G018/T02/2007. Podczas seminarium „Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji – aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe” wykonawcy zaprezentowali także praktyczne rezultaty projektu - prototypy nowatorskich rozwiązań w dziedzinie telekomunikacji.

Projekt realizowany jest przez wiodące instytucje naukowo-badawcze z całej Polski – uczelnie i instytuty prowadzące badania w dziedzinie sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Koordynatorem całości jest Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy. Projekt rozpoczął się na początku 2008 r., a jego zakończenie przewidziane jest na 30 grudnia 2010 r. NASK, jako współwykonawca projektu, bierze aktywny udział w realizacji dwóch jego zadań dotyczących modeli wymiany handlowej na rynku zasobów transportowych sieci i zarządzania ruchem w sieciach – sieć IP QoS.

Prace prowadzone w ramach projektu dotyczą zagadnień rozwoju sieci i usług teleinformatycznych następnej generacji tj. technologii, aplikacji i aspektów rynkowych. Ich celem jest przygotowanie narzędzi i procedur pozwalających na wdrażanie rozwiązań potrzebnych dla rozwoju państwa i samorządności oraz mających szanse stać się konkurencyjnymi na rynku. W szczególności uwaga badaczy koncentruje się na identyfikacji i konstruktywnej analizie kierunków ewolucji architektur sieciowych i protokołów stanowiących podstawę działania sieci NGN oraz metodyce ich projektowania.

Jak informuje prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Dyrektor ds. Naukowych w NASK, zakres prac jest bardzo szeroki, od opracowania nowych mechanizmów sterowania ruchem, technologii i narzędzi do implementacji szeroko rozumianych usług multimedialnych, środków technicznych wspomagających wdrażanie produktów i usług z zakresu systemów bezprzewodowych i mobilnych oraz ich bezpieczeństwa, metod projektowania zasięgów pojedynczych nadajników i sieci nadajników z modulacją cyfrową DRM oraz sieci bezprzewodowych w rzeczywistym środowisku elektromagnetycznym, po opracowanie innowacyjnych mechanizmów obrotu towarowego na rynku zasobów transportowych sieci telekomunikacyjnych, a w szczególności w formie aukcji i giełd.

źródło: NASK

Wiadomości firmowe 12. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” 18 i 19 września w Warszawie

Jak młodzież korzysta z sieci, skala kontaktu dzieci z pornografią, problem uzależnienia od internetu, najnowsze trendy w profilaktyce - to tylko niektóre tematy poruszane podczas największej w Polsce konferencji poświęconej bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w internecie, która rozpoczyna się 18 września w Warszawie. Uczestnicy wydarzenia będą również dyskutować o pozytywnej roli internetu w edukacji. czytaj więcej

Wiadomości firmowe 12. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” 18 i 19 września w Warszawie

Jak młodzież korzysta z sieci, skala kontaktu dzieci z pornografią, problem uzależnienia od internetu, najnowsze trendy w profilaktyce - to tylko niektóre tematy poruszane podczas największej w Polsce konferencji poświęconej bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w internecie, która rozpoczyna się 18 września w Warszawie. Uczestnicy wydarzenia będą również dyskutować o pozytywnej roli internetu w edukacji. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Grape Up: idzie nowa era dla automotive dzięki cyfryzacji i chmurze

Za sprawą polskiej firmy samochody mogą zyskać cyfrowego bliźniaka, a kierowcy nowe usługi czytaj więcej

Wiadomości firmowe Bezpieczeństwo w sieci za Q4 2017: ataki typu „Makro” i „Zero-Day” wzrosły o 167 procent

Kraków, dnia 26.04.2018 r. – Firma Bakotech, wyłączny dystrybutor rozwiązań firmy WatchGuard w Polsce, informuje, że WatchGuard opublikował kolejny raport dotyczący bezpieczeństwa w internecie, obejmujący okres Q4 2017. czytaj więcej

Huawei „Seeds for the Future Polska” 2018 szansą dla najzdolniejszych studentów uczelni technicznych

Międzynarodowy konkurs firmy HUAWEI „Seeds for the Future” po raz piąty wystartował w Polsce. Jego celem jest wyłonienie najzdolniejszych studentów uczelni wyższych o profilu technicznym oraz zachęcanie ich do rozwijania wiedzy z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnicy konkursu mają szansę na zdobycie praktycznego doświadczenia podczas dwutygodniowych warsztatów w siedzibie HUAWEI w Shenzhen. czytaj więcej

Wiadomości firmowe HUAWEI eco-Connect Poland 2018 okazją do poznania najnowszych trendów branży ICT

7 marca w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie odbyła się konferencja Huawei eco-Connect Poland 2018. Spotkanie pod hasłem ”Leading New ICT, the Road to Digital Transformation” było okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania trendów i ciekawych case study z polskiego rynku. Prelegentami konferencji byli przedstawiciele czołowych firm na rynku ICT takich jak IDC, Intel czy SAP, a także eksperci Państwowego Instytutu Badawczego NASK. czytaj więcej

Wiadomości firmowe HUAWEI eco-Connect Poland 2018 okazją do poznania najnowszych trendów branży ICT

W dniu 7 marca w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie odbędzie się konferencja Huawei eco-Connect Poland 2018. Spotkanie pod hasłem ”Leading New ICT, the Road to Digital Transformation” to okazja do wymiany doświadczeń oraz poznania trendów i ciekawych case study z polskiego rynku. Prelegentami konferencji będą przedstawiciele czołowych firm na rynku ICT takich jak IDC, Intel czy SAP, a także eksperci Państwowego Instytutu Badawczego NASK. czytaj więcej