Archiwalne

Eurotaryfa w roamingu - kolejny etap obniżek

01.08.2008

Od 30 sierpnia 2008 będą obowiązywać nowe stawki za połączenia w roamingu.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającym dyrektywę 2002/21/WE, stawki za połączenia wykonywane i odbierane w roamingu są sukcesywnie obniżane poprzez określenie ich maksymalnych wysokości.

Pierwsza taka obniżka miała miejsce 30 sierpnia 2007 r. i ustaliła maksymalne stawki za połączenia w roamingu na poziomie: 0,49 EUR (bez podatku VAT) za minutę połączenia wykonanego i 0,24 EUR (bez podatku VAT) za minutę połączenia odebranego.

Na mocy art. 4 pkt 2 ww. Rozporządzenia, od dnia 30 sierpnia 2008 r. maksymalna cena za minutę połączenia wykonanego nie może przekroczyć 0,46 EUR (bez podatku VAT), zaś maksymalna cena za minutę połączenia odebranego nie może przekroczyć 0,22 EUR (bez podatku VAT).

Maksymalne opłaty określone w ww. rozporządzeniu są wyrażone w euro. W przypadku, gdy opłaty podlegające art. 3. i 4. są wyrażone w innej walucie, początkowe wysokości opłat maksymalnych są przeliczane na te waluty przy zastosowaniu referencyjnego kursu wymiany ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zmienione wartości ustala się według referencyjnego kursu wymiany ogłoszonego w terminie jednego miesiąca poprzedzającego datę, od której zastosowanie mają nowe kwoty.

Przy przeliczaniu ww. maksymalnych cen połączeń wyrażonych w euro na ceny w polskiej walucie, stosowany jest referencyjny kurs wymiany, ogłoszony przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30 lipca br. zgodnie z którym 1 EUR = 3,2067 PLN.

A zatem od 30 sierpnia br.:

- cena za minutę połączenia wykonanego nie może przekroczyć 1,48 zł netto (1,81 zł brutto),
- cena za minutę połączenia odebranego nie może przekroczyć 0,71 zł netto (0,87 zł brutto).

Nowa stawka za min. połączenia wykonanego będzie niższa w stosunku do obecnie obowiązującej (2,20 zł brutto) o 17,73%, a stawka za min. połączenia odebranego w stosunku do obecnie obowiązującej (1,10 zł brutto) o 20,91%.

Eurotaryfa i jej stawki nie wiąże się z jakimkolwiek abonamentem lub innymi stałymi lub okresowymi opłatami i może być połączona z dowolną taryfą detaliczną.

Maksymalne stawki za połączenia w ramach eurotaryfy stanowią gwarancję dla klientów korzystających z roamingu na terenie Wspólnoty, iż nie zostaną obciążeni wygórowaną ceną za wykonanie lub odebranie połączenia realizowanego w roamingu.

Każdy z operatorów może jednakże określić niższe stawki dla własnych Abonentów/Użytkowników za połączenia realizowane w roamingu np.: w ramach pakietów promocyjnych, gdyż Rozporządzenie określa maksimum cen, którego operatorzy nie mogą przekroczyć, ale wciąż umożliwia pozwala różnicować operatorom własne oferty promocyjne z korzyścią dla Abonentów.

Wkrótce na stronach internetowych operatorów komórkowych powinny pojawić się informacje dotyczące nowych stawek w ramach eurotaryfy i zmian w cennikach świadczenia usług.

źródło: UKE

News 5 wskazówek, jak stworzyć szybką i zoptymalizowaną stronę internetową

Jeśli chcemy, żeby naszą stronę internetową odwiedzało jak najwięcej użytkowników i żeby łatwo było znaleźć ją w wyszukiwarce, powinniśmy zadbać o to, aby spełniała kryteria wymienione we Wskazówkach dla Webmasterów Google. czytaj więcej

News BHP w pracy informatyka

Długotrwały kontakt z ekranem komputera nie działa korzystnie na narząd wzroku. Wiele osób zapomina o tym, że każde stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy wymaga dostosowania do zasad BHP. Jeśli nie zadba się o ergonomię pracy, to wpłynie to niekorzystnie na jej efektywność i jakość. Nieprzestrzeganie zasad BHP będzie wiązało się z wystąpieniem negatywnych konsekwencji, przede wszystkim w postaci pogorszenia wzroku, dolegliwości bólowych ze strony kręgosłupa. Istotne jest dostosowanie się do norm bezpieczeństwa i higieny pracy. czytaj więcej

News BLIK - co to jest? W jaki sposób działa?

BLIK jest nowoczesnym, polskim standardem mobilnych płatności, który potrafi ułatwić życie wielu milionom ludzi począwszy od roku 2015. Dostarcza przy tym sporo przełomowych rozwiązań, takich jak choćby przelewy na numer telefonu, wypłaty gotówki z bankomatów bez zastosowania karty czy też łatwe oraz szybkie płatności przy wykorzystaniu płatniczych terminali. Spore rozpowszechnienie systemu sprawia, iż skorzystać z niego może w praktyce każdy z klientów instytucji mających uniwersalny profil. Cały czas dołączają do niego także następne banki. czytaj więcej

News Raport UKE: mniej kart SIM, mniej SMS-ów

Z opublikowanego właśnie przez UKE „Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2016 roku” wynika, że na koniec 2016 roku aktywnych było 55,5mln kart SIM, czyli o 2 procent mniej, niż rok wcześniej. Ten spadek to efekt wprowadzenia przepisów wprowadzających obowiązek rejestracji kart prepaid. Znacznemu zmniejszeniu uległa również liczba wysłanych SMS-ów. Użytkownicy polskich sieci komórkowych w ubiegłym roku wysłali ogółem 50,2 mld wiadomości tekstowych, o 1,7mld mniej niż w 2015 roku. Rośnie natomiast liczba kart Machine2Machine zarejestrowanych w sieciach polskich operatorów. W 2016 roku było 2,5 mln takich kart, co oznacza, że w ubiegłym roku liczba kart M2M wzrosła o 671 tysięcy. czytaj więcej