Telefony komórkowe z obsługą VoIP

Telefonia internetowa w telefonie komórkowyym

Oddzielną kategorią w zakresie bezprzewodowego korzystania z telefonii internetowej, jest możliwość użycia telefonów komórkowych do realizowania połączeń za pośrednictwem sieci VoIP.

 

Telefon komórkowy, który miałby być wykorzystywany do realizowania połączeń przez sieć Internet, musi posiadać również możliwość korzystania z sieci bezprzewodowej WiFi. Możliwe jest w zasadzie korzystanie również z telefonów nie posiadających takiej funkcjonalności, ale o tym za chwilę.

Niektórzy producenci telefonów komórkowych, w telefonach w których implementują możliwość korzystania z bezprzewodowej sieci WiFi, implementują również możliwość korzystania z telefonii VoIP w standardzie SIP. Funkcjonalność ta, jest dostępna na wprost z menu telefonu i nie wymaga żadnego doinstalowywania dodatkowego oprogramowania. W ramach usługi należy dodać parametry swojego konta użytkownika w postaci nazwy użytkownika, jago hasła oraz adresu serwera usług VoIP i powiązać go z wybraną siecią WiFi, do której uprzednio skonfigurowaliśmy dostęp w swoim telefonie komórkowym. W ten dość prosty sposób, można korzystać z telefonii VoIP, poprzez Internet dostarczany do telefonu komórkowego z wybranego punktu dostępowego i tym samym posiadać w telefonie numer komórkowy (z sieci GSM) i numer stacjonarny (z sieci VoIP). Telefon komórkowy można skonfigurować tak, aby połączenia wychodzące w domyślny sposób były realizowane przez VoIP lub aby była możliwość wyboru sposobu realizacji połączenia wychodzącego przez GSM lub VoIP. Trzeba tu pamiętać, że gdy znajdziemy się poza zasięgiem sieci bezprzewodowej WiFi, nasz dostęp VoIP nie będzie aktywny, a gdy znajdziemy się w zasięgu innego punktu dostępowego i innej sieci WiFi, trzeba się do niej zalogować, aby znów można było korzystać z telefonii VoIP w komórce.

 

Jeśli producent telefonu komórkowego nie zaimplementował w swoim firmowym oprogramowaniu możliwości dodania użytkownika VoIP, można skorzystać z zewnętrznego, bezpłatnego lub płatnego oprogramowania rozszerzającego funkcjonalność danego telefonu o możliwość korzystania z telefonii VoIP w komórce. Niektórzy producenci umieszczają w swoich sklepach internetowych takie oprogramowanie, można też znaleźć alternatywnych producentów, udostępniających takie oprogramowanie na wybrane telefony komórkowe. Niemniej zasada korzystania z tego rodzaju oprogramowania, jest taka sama jak opisana wcześniej. Po zainstalowaniu zewnętrznego oprogramowania rozszerzającego funkcjonalność telefonu komórkowego o możliwość realizacji połączeń telefonicznych za pośrednictwem usług VoIP, trzeba wpisać nazwę użytkownika, hasło i nazwę serwera świadczącego usługi VoIP.

 

Rysunek: Telefon komórkowy z funkcjonalnością WiFi i klientem VoIP

Rysunek: Telefon komórkowy z funkcjonalnością WiFi i klientem VoIP

Legenda:

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

 

Innym równie skutecznym sposobem na skorzystanie z połączeń VoIP za pomocą telefonu komórkowego – szczególnie w telefonach nie posiadających dostępu do sieci Internet przez WiFi – jest wykorzystanie usługi opisanej w tutaj: „Telefonia internetowa bez Internetu”. Wystarczy wdzwonić się na numer dostępowy VoIP, aby móc dalej zadzwonić np. za granicę przez sieć VoIP danego usługodawcy. Metoda ta, jest możliwa do zrealizowania na dwa sposoby, albo poprzez „ręczne” wybranie numeru dostępowego, a następnie numeru docelowego, albo poprzez zapisanie w książce telefonicznej numeru docelowego poprzedzonego numerem dostępowym oraz pauzą[1] rozdzielającą oba numery telefoniczne. Pauza jest potrzebna do tego, aby po automatycznym wybraniu numeru dostępowego serwer usługowy „zdążył” odebrać nadchodzące połączenie i mógł przyjąć ciąg cyfr wybieranego przez telefon komórkowy numeru docelowego.


[1] Zobacz w instrukcji obsługi telefonu komórkowego jak wpisać pauzę, dodając numer w książce telefonicznej danego telefonu komórkowego (np. dłuższe przytrzymanie klawisza „0”)


Dodatkowe informacje dotyczące prezentowanego tekstu i grafik: Ten teks i grafiki są autorskimi tekstami i grafikami redakcji Operatorzy.pl. Jeśli chcesz wykorzystać ten tekst lub grafikę w swoich materiałach, podaj źródło i link do strony źródłowej serwisu Operatorzy.pl.