Numeracja abonenckich usług specjalnych oraz zharmonizowanych usług o walorze społecznym

Numery 116xxx i 118xxx

Wykaz numerów 116 oraz 118
Numer Nazwa usługi Kto świadczy usługę
116000 Numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
116111 Telefon zaufania dla dzieci Fundacja Dzieci Niczyje
116123 Telefon wsparcia emocjonalnego Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
118000 informacje teleadresowe krajowe i zagraniczne, zlecenia, usługi dodatkowe oraz usługi informacji o krajowych numerach abonentów prywatnych i instytucjonalnych, usługi świadczone w języku polskim oraz w językach obcych Orange Polska S.A.
118912 Międzynarodowe Biuro Numerów Orange Polska S.A.
118913 Biuro Numerów Orange Polska S.A.

Zobacz również:

Co to jest numer 116xxx?

Numery zaczynające się od 116 to bezpłatne numery służące społeczeństwu do rozwiązywania problemów, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony (tak zwane zharmonizowane usługi o walorze społecznym).

Co to jest numer 118xxx?

Numery zaczynające się od 118 to specjalne numery informacyjny, przeznaczone do świadczenia usług informacji o numerach w kraju i za granicą oraz abonentach tych numerów.