Krótkie kody W Naszej Rodzinie

Szybkie kody w sieci W Naszej Rodzinie

*100# Sprawdzenie limitu i ważności konta
*101*01# Sprawdzenie ważności pakietu „w naszej taniej”
*123*TELEKOD# Zasilenie konta
*123*TELEKOD*numer_doładowywany# Zasilenie konta innego abonenta
*122*11# Aktywacja poczty głosowej
*122*00# Dezaktywacja poczty głosowej
*122# Sprawdzenie statusu poczty
*105*10# Zmiana języka na polski
*105*20# Zmiana języka na angielski
*101*11*01# Włączenie roamingu
*101*00*01# Wyłączenie roamingu
*111*48NR_TEL# Wybieranie numeru w roamingu
*101*11*02# Włączenie GPRS/MMS
*101*00*02# Wyłączenie GPRS/MMS
*101*11*03# Włączenie Videorozmowy
*101*00*03# Wyłączenie Videorozmowy
*136# Sprawdzenie „pakietu w naszej taniej”
*136*11*01# Włączenie „pakietu w naszej taniej” - bezpłatne
*136*11*02# Włączenie „pakietu w naszej taniej” - odpłatne
*121# Sprawdzenie aktywnych usług
*121*11*04# Włączenie pakietu "inasza120" dla pakietu 120 MB
*121*11*05# Włączenie pakietu "inasza300" dla pakietu 300 MB
*121*11*06# Włączenie pakietu "inasza600" dla pakietu 600 MB
*101*11*10# Aktywacja blokady SMS/MMS Premium
*101*00*10# Dezaktywacja blokady SMS/MMS Premium
*101*11*11# Aktywacja blokady VOICE Premium
*101*00*11# Dezaktywacja blokady VOICE Premium
*101*11*12# Aktywacja blokady Content Billing
*101*00*12# Dezaktywacja blokady Content Billing
*121*11*03# Aktywacja pakietu nasze Minuty

źródło: W Naszej Rodzinie

Zawsze sprawdź aktualne szybkie (ekspresowe) kody USSD na stronie internetowej swojego operatora.