VoIP bez Limitu telefon IP
Lotnisko Chopina paszportyzacja Suntech
Suntech

Lotnisko Chopina w Warszawie uruchomiło system SunVizion

26.04.2017
Lotnisko Chopina uruchomiło nowy system do paszportyzacji sieci teleinformatycznej, który dostarczyła firma Suntech. System ma usprawnić zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną należącą do portu lotniczego, umożliwiając szybszy dostęp do danych o wybranym elemencie infrastruktury, jego dokładnej lokalizacji i parametrach, a także o relacjach między poszczególnymi elementami infrastruktury.

Inteligentne zarządzanie danymi w systemie usprawni kluczowe procesy związane z zarządzaniem, np. skróci czas usuwania awarii infrastruktury i przyłączania nowych usługobiorców.

Większość naszych obecnych klientów to typowi operatorzy telekomunikacyjni. Nasze systemy zaczynają się jednak coraz częściej pojawiać w instytucjach, których podstawowa działalność biznesowa nie jest związana z telekomunikacją, czyli na przykład u operatorów energetycznych, w sieciach wodociągowych, czy właśnie w sektorze transportowym. Dzięki współpracy z Lotniskiem Chopina mogliśmy zdobyć bezcenną wiedzę na temat specyficznych potrzeb związanych z zarządzaniem siecią telekomunikacyjną na lotnisku. Wiedzę tę wykorzystujemy już teraz, prowadząc wdrożenia na innych europejskich lotniskach – mówi Piotr Saczuk, prezes Suntech.

W przypadku dużych portów lotniczych istotna jest dokładna wiedza na temat sieci zlokalizowanej w budynkach. Dostępne w systemie szczegółowe dane na temat rozmieszczenia kabli i urządzeń skracają czas uruchamiania nowych usług, przyłączania nowych abonentów (takich jak sklepy, czy punkty usługowe), a także przełączania obecnych abonentów w przypadku zmiany ich lokalizacji.

Dobrze opisana i skatalogowana infrastruktura telekomunikacyjna ma znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania systemów teleinformatycznych w tym specjalistycznych systemów lotniskowych.  Wpływa to na dużo szybsze czasy reakcji służb utrzymaniowych na zaistniałe incydenty w sieci teleinformatycznej, na rozległe awarie w infrastrukturze telekomunikacyjnej itp. Niezwykle istotne znaczenie ma także szybka i precyzyjna identyfikacja kolizji z różnymi mediami i budowlami na etapie planowania inwestycji na terenie lotniska – mówi Cezary Pytlos, p.o. rzecznika prasowego Lotniska Chopina w Warszawie.

Lotnisko Chopina jest jednym z największych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sieć telekomunikacyjna należąca do lotniska liczy 300 km, a w jej skład wchodzą: teletechniczna kanalizacja kablowa, telekomunikacyjne kable światłowodowe i kable miedziane, przełącznice kablowe, punkty dystrybucyjne, urządzenia aktywne.