Wiadomości firmowe

nazwa.pl wyróżniona przez Asseco Data Systems jako Lider certyfikatów SSL 2019

06.11.2019

Firma nazwa.pl została wyróżniona przez Asseco Data Systems przyznaniem nagrody i określeniem Lidera certyfikatów SSL 2019! Asseco Data Systems to jeden z największych dostawców certyfikatów SSL, a przyznanie tej nagrody dla nazwa.pl to wielkie wyróżnienie i dowód uznania dla Spółki w zakresie jej wkładu w rozwój bezpieczeństwa w Polsce.

Spółka nazwa.pl obsługując blisko 25% polskiego rynku usług internetowych, nieustannie stawia na innowacje, wyznaczając dla innych polskich firm wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa. Współpraca w 2019 roku pomiędzy nazwa.pl i Asseco Data Systems umożliwiła dostarczenie certyfikatów SSL dla wszystkich domen zarejestrowanych w nazwa.pl. Objęcie ochroną ponad 600 tysięcy adresów internetowych wymagało bardzo dużego zaangażowania ze strony obydwu firm i było działaniem o skali niespotykanej wcześniej w Polsce. W wyniku współpracy liczba certyfikatów funkcjonujących w Polsce podwoiła się.

Współpraca pomiędzy spółkami umożliwiła również rozpoczęcie w 2019 roku sprzedaży przez nazwa.pl certyfikatów SSL wykorzystujących kodowanie ECDSA P-384. Nowy typ certyfikatów oferowanych przez nazwa.pl jest dużo bezpieczniejszy od dotychczas oferowanych certyfikatów SSL z kodowaniem RSA, a bezpieczeństwo danych w przypadku stosowania certyfikatów ECDSA można by porównać do bezpieczeństwa danych szyfrowanych po kolei przez dwa certyfikaty RSA. Z certyfikatów z nowym typem kodowania ECDSA korzystają już wszystkie największe firmy na świecie, w Polsce jednak jest to jeszcze zupełna nowość, niedostępna w ofertach innych firm hostingowych.

Zmiany na rynku bezpieczeństwa wymagają od firm świadczących usługi hostingowe ciągłych innowacji i nowych inwestycji. Nazwa.pl przekazuje najwyższej klasy usługi, a jej Klienci jako pierwsi w Polsce mogą korzystać z nowych technologii, niedostępnych w ofertach firm konkurencyjnych. Docenienie działań nazwa.pl przez Asseco Data Systems jest kolejnym potwierdzeniem wysokiego wkładu nazwa.pl w rozwój rynku usług hostingowych w Polsce.