VoIP bez Limitu telefon IP
Wiadomości firmowe

Komputronik Biznes: Chmura idealna

19.09.2017
Jak inwestować we własną infrastrukturę IT? Jak budować kompetencje informatyczne na potrzeby obsługi organizacji? Czy skorzystać z coraz popularniejszego outsourcingu IT? I jeśli tak – w jakiej formie? O jednym ze sposobów – przechowywaniu danych w chmurze oraz jej dostępnych modelach opowiada Radosław Janka, Kierownik Zespołu Wsparcia Sprzedaży Komputronik Biznes.

Coraz więcej organizacji zaczyna zadawać sobie pytania, w jakim modelu działać w obszarze IT. Jednoznacznej i uniwersalnej odpowiedzi brak, ponieważ każda z nich posiada inne potrzeby, priorytety, politykę organizacji czy nawet uwarunkowania prawne.

„Jeśli jesteśmy małą firmą rozpoczynającą działalność, prawdopodobnie będziemy chcieli uniknąć inwestycji w sprzęt i zasoby ludzkie. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem będzie dla nas usługa w formie chmury publicznej” – wyjaśnia Radosław Janka, Kierownik Zespołu Wsparcia Sprzedaży Komputronik Biznes. Spółka ta wspólnie z Komputronik S.A., w zakończonym kwartale uzyskała czwarte miejsce wśród najlepszych partnerów rozwiązań chmurowych Microsoftu w sektorze MŚP.

Chmura publiczna dostarczana jest przez ogólnodostępnego usługodawcę, świadczącego usługi dla ogółu odbiorców, na współdzielonych zasobach i obecnie jest najpopularniejszą formą usług „chmurowych”, występującą
w 3 podstawowych wariantach:

  • Software as a Service (SaaS) - klient dostaje dostęp do konkretnej aplikacji,
  • Platform as a Service (PaaS) - klient otrzymuje gotową platformę do budowy własnych aplikacji (system operacyjny, bazy danych, etc.),
  • Infrastructure as a Service (IaaS) - klient dzierżawi konkretne elementy infrastruktury informatycznej (serwery, storage, urządzenia sieciowe).

W usłudze świadczonej w formie chmury publicznej trudno dopatrzeć się istotnych wad bądź zagrożeń, choć przed podpisaniem umowy należy gruntownie sprawdzić jej zapisy oraz  doświadczenie i reputację usługodawcy.

Podstawowymi korzyściami chmury publicznej są: niski koszt wejścia, szybkość wdrożenia, optymalizacja kosztów i bezpieczeństwo. Czy zatem chmura publiczna to rozwiązanie dla wszystkich? Dla organizacji, w której brak pełnej kontroli nad posiadanymi danymi jest nieakceptowalny, alternatywą jest chmura prywatna.

„Chmura prywatna jest przestrzenią opartą na dedykowanych zasobach sprzętowych i pozostaje ona pod wyłączną kontrolą organizacji. Najczęściej stosowana jest w środowiskach klasy Enterprise, posiadających zasoby i kompetencje, niezbędne do zbudowania bezpiecznego i wydajnego środowiska oraz świadczenia wymaganych usług biznesowych. Możliwe jest również oczywiście zlecenie utrzymanie środowisk w wariancie outsourcingu IT przez świadczące takie usługi podmioty. Ten model umożliwia zlecenie działań profesjonalnym podmiotom, bez potrzeby budowania i utrzymywania zasobów własnych, co w dzisiejszych czasach utrudnionego dostępu do eksperckiej kadry IT jest dużą korzyścią” – tłumaczy ekspert Komputronik Biznes.

Dla organizacji, która działa w różnych obszarach i zarówno chmura publiczna jak i prywatna nie będzie rozwiązaniem optymalnym, warto wybrać trzeci model usług chmurowych - zdobywającą coraz większą popularność chmurę hybrydową.

Pozwala ona na przekazanie części usług do chmury publicznej, a te, które ze względów biznesowych bądź prawnych muszą zostać pod naszą kontrolą, pozostają w chmurze prywatnej. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie kosztów w części usług, przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności czy bezpieczeństwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy też uniknąć konieczności budowania zbędnej infrastruktury w chmurze prywatnej. Ponadto w przypadku, gdy specyfika organizacji przewiduje okresowe zwiększenie zasobów, infrastruktura w chmurze prywatnej może być wyskalowana jedynie do obsługi standardowego zapotrzebowania na pokłady obliczeniowe. W momencie, gdy potrzebujemy zwiększonej ilości zasobów, przerzucamy część zadań do chmury publicznej.

Ilość możliwych scenariuszy jest tak duża, że aby dobrać optymalne dla siebie rozwiązanie chmurowe, każda organizacja musi odpowiedzieć sobie na pytania, dokonać kalkulacji, analizy technicznej, biznesowej i prawnej. Dopiero wtedy decydent wyposażony w taką wiedzę będzie mógł odpowiedzieć na pytania zadane w tytule. Jako organizacja wspieramy naszych Klientów w tym zakresie, każdorazowo przedstawiając nasze rekomendacje na podstawie analiz i rozmów z Partnerami.

News Najwyższy poziom partnerstwa Dell EMC i Komputronik Biznes

Titanium Partner to czwarty, najwyższy poziom partnerstwa, które mogą osiągnąć firmy współpracujące z marką DELL EMC. Na początku roku 2018 do ich grona dołączyła spółka Komputronik Biznes, która doradza, opracowuje i realizuje plany kompleksowej informatyzacji na terenie całej Polski. czytaj więcej