PB TRAINING – profesjonalne szkolenia dla elektroników
News

PB TRAINING – profesjonalne szkolenia dla elektroników

16.12.2020
O tym, jak szybko rozwija się dana firma i w jaki sposób jest postrzegana w swoim otoczeniu biznesowym, najczęściej decyduje rozwój zawodowy zatrudnionych w niej pracowników. Inwestycja w poszerzanie kompetencji kadry, w zdobywanie nowych umiejętności przez specjalistów i podnoszenie kwalifikacji wszystkich członków poszczególnych zespołów to priorytety dla każdej firmy, która chce nie tylko istnieć, ale także być konkurencyjna na współczesnym rynku. Aby wspomóc polskie firmy z szeroko rozumianej branży elektronicznej i ułatwić im dostęp do najwyższej jakości specjalistycznych usług szkoleniowych, PB Technik oferuje elektronikom szeroki wybór certyfikowanych szkoleń IPC, prowadzonych przez doświadczonych szkoleniowców posiadających wszelkie wymagane kompetencje oraz bogatą wiedzę.

Praktyczne szkolenia dla specjalistów i nie tylko

Kursy certyfikacyjne organizowane przez PB Training mają na celu podniesienie kwalifikacji każdego uczestnika i zostały zaprojektowane w taki sposób, by na uczestnictwie w nich skorzystali nie tylko specjaliści z wieloletnim stażem pracy, ale także pracownicy, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w branży elektronicznej. Dzięki takiemu podejściu wiedza o najnowszych obowiązujących na świecie standardach IPC w elektronice jest propagowana zarówno wśród osób zajmujących stanowiska kierownicze, jak i szeregowych pracowników.

Praktyczna wiedza, zdobyta w trakcie profesjonalnego szkolenia, stanowi skuteczne narzędzie pracy dla każdego uczestnika i przekłada się na poprawę jego efektywności pracy, a w konsekwencji na wzrost efektywności funkcjonowania firmy jako całości.

Szkolenia IPC

Standardy IPC utworzono w celu ujednolicenia i zunifikowania na skalę międzynarodową norm obowiązujących w produkcji elektroniki. Dzięki temu podmioty stosujące te normy mogą się łatwiej komunikować, a ponadto normy IPC pozwalają w prosty sposób wskazać metodę użytą do produkcji danego wyrobu i sposób kontroli jego jakości.

Specjalistyczne szkolenia organizowane przez PB Training umożliwiają każdemu uczestnikowi uzyskanie tytułu Specjalisty lub Trenera IPC (w zależności od wybranego kursu) i są honorowane na całym świecie. W praktyce oznacza to, że posiadacze tego rodzaju certyfikatów mogą się w razie potrzeby do nich odwoływać i nie muszą tworzyć nowych standardów ani ich utrzymywać.

Szkolenia autorskie

Poza szkoleniami obejmującymi szeroką gamę standardów IPC w PB Training dostępne są również szkolenia autorskie z zakresu teoretycznego i praktycznego przygotowania do pełnienia roli Koordynatora ESD. Szkolenie to zostało opracowane przez specjalistów PB Training w taki sposób, by po jego zakończeniu uczestnik zdobył wymaganą wiedzę oraz nabył umiejętności praktyczne m.in. w zakresie przeprowadzania audytów, wykonywania raportów czy świadomości zagrożeń związanych z ładunkami elektrostatycznymi.

Uzyskaj wybrany certyfikat u renomowanego partnera

Zdobycie certyfikatu w wybranym zakresie jest możliwe po wzięciu udziału w odpowiednim szkoleniu i pozytywnym zaliczeniu końcowego testu egzaminacyjnego, który jest przeprowadzany bezpośrednio po zakończeniu danego programu szkoleniowego. Decydując się na firmę szkoleniową warto wziąć pod uwagę przede wszystkim to, aby wybrane szkolenie było prowadzone przez specjalistów posiadających praktyczne doświadczenie w zakresie przedmiotu szkolenia, a także odpowiednie przygotowanie teoretyczne.

Do wąskiego grona podmiotów, które świadczą w Polsce najwyższej jakości usługi szkoleniowe, należy PB Training. To wewnętrzna struktura znanej i cenionej nie tylko na polskim rynku firmy PB Technik. Szkolenia certyfikacyjne dostępne w PB Training obejmują szerokie spektrum zagadnień, a oferta jest stale poszerzana i aktualizowana o kolejne, nowe pozycje. Zajęcia w ramach szkoleń prowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży, bazując na najnowszych rewizjach poszczególnych standardów IPC.

Z pełną ofertą profesjonalnych szkoleń dla elektroników można zapoznać się bezpośrednio na stronie internetowej PB Training.