Partnerstwo Publiczno-Prywatne - dlaczego warto?
News

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - dlaczego warto?

04.08.2020
Inwestycje sektora publicznego zawsze należały to trudnych wyzwań z wielu powodów. Jednym z najważniejszych była oczywiście kwestia ich finansowania. W obecnej sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa można spodziewać się, że problemy te staną się jeszcze poważniejsze, ponieważ wpływy do budżetów miast i gmin znacznie się zmniejszyły. Warto więc może rozważyć opcję Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

- Na czym polega Partnerstwo Publiczno-Prywatne?
- Jakie zalety ma PPP?

Na czym polega Partnerstwo Publiczno-Prywatne?

Partnerstwo Publiczno-Prywatne to nadal niedoceniany przez wielu samorządowców instrument finansowania i realizacji inwestycji, a także późniejszego nimi zarządzania. Trzeba pamiętać, że sektor publiczny, szczególnie teraz, może mieć poważny problem ze zgromadzeniem niezbędnych środków na finansowanie infrastruktury, a tym bardziej na jej późniejsze utrzymanie. Trzeba bowiem pamiętać, że inwestycje miejskie czy gminne pociągają za sobą kolejne inwestycje wspomagające i uzupełniające, a jednocześnie generują koszty związane z utrzymaniem i zarządzeniem obiektem. W obecnej sytuacji niezbędne wydaje się więc poszukiwanie nowych źródeł finansowania inwestycji. Jednym z nich jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Mechanizm PPP umożliwia realizację projektu bez konieczności angażowania środków publicznych. Partner prywatny w tym modelu jest odpowiedzialny za dostarczanie określonej usługi, na niego spada ciężar finansowania i realizacji projektu, a także późniejszej jego eksploatacji. PPP pozwala na sprawniejszą realizację celów publicznych nawet przy ograniczonym budżecie samorządowym. Definicja Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wyraźnie wskazuje na ścisłą współpracę obu sektorów, która wiąże się z wymiernymi korzyściami dla jednej i drugiej strony.

Jakie zalety ma PPP?

PPP oczywiście nie zawsze jest idealnym rozwiązaniem, dlatego przed podjęciem decyzji o tej formie realizacji danej inwestycji, należy wykonać szereg analiz. Ważny głos powinni mieć m.in. prawnicy, którzy wskazują na szereg zabezpieczeń, zapisów i regulacji zabezpieczających interesy obu stron - https://jacekkosinski.pl/uslugi/partnerstwo-publiczno-prywatne/. Warto jednak podkreślić, że przemyślana i dobrze przygotowana współpraca w ramach PPP może być naprawdę bardzo satysfakcjonująca dla obu stron. Kluczowy jest przede wszystkim sprawny podział zadań i ryzyka związanego z ich realizacją. Według podstawowej zasady, dane zadanie powinna wykonywać te strona, która ma szansę zrealizować je w sposób bardziej efektywny. W ten sposób ryzyko związane z realizacją danego zadania przeniesione zostaje na ten podmiot, który powinien sobie z nim lepiej poradzić. To z kolei obniża koszty przedsięwzięcia i minimalizuje potencjalne ryzyko związane z realizacją całej inwestycji. Trzeba także zauważyć, że podmiot publiczny może w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego skorzystać z wieloletniego doświadczenia i wiedzy partnera prywatnego, co często w znaczący sposób przyśpiesza realizację inwestycji.