Liczniki Geigera i dozymetr osobisty SOEKS
News

Liczniki Geigera i dozymetr osobisty SOEKS

16.09.2022
Licznik Geigera to miernik pozwalający na pomiar promieniowania radioaktywnego. Mierniki takie są wykorzystywane w przemyśle (nie tylko atomowym), do kontrolowania aparatury medycznej, a także w wojsku. Profesjonalny licznik Geigera pozwala na pomiar kilku rodzajów promieniowania - gamma, beta, Rentgena.

Liczniki Geigera SOEKS

SOEKS to producent specjalistycznych urządzeń pomiarowych - w tym mierników promieniowania jonizującego, czyli liczników Geigera. Najpopularniejsze modele urządzeń do wykrywania radioaktywności oferowane przez tą firmę to Soeks Quantum i dozymetr osobisty Soeks 112. Oba liczniki bazują na profesjonalnych tubach Geigera i są kalibrowane fabrycznie co gwarantuje wysoką jakość pomiaru. Liczniki Geigera SOEKS wykorzystywane są na całym świecie do zastosowań profesjonalnych - w przemyśle, ośrodkach badawczych i agencjach zajmujących się atomistyką. Dzięki małemu rozmiarowi poziom promieniowania można zmierzyć w trudnodostępnych miejscach. Również w Polsce są wykorzystywane na uczelniach, w urzędach, przez firmy z sektora publicznego i prywatnego.

 

Dozymetr osobisty SOEKS 112

SOEKS 112 to mały i poręczny dozymetr osobisty w kształcie długopisu. Mimo małego rozmiaru w liczniku znajduje się profesjonalna tuba Geigera SBM 20-1 umożliwiająca wysokiej jakości pomiar. Przekroczenie progu alarmowego jest sygnalizowane przez diodę, a także przez sygnał dźwiękowy. Mimo małego rozmiaru urządzenie charakteryzuje się dokładnością pomiaru, wyniki pomiaru są szybko aktualizowane. Urządzenie świetnie sprawdza się jako podręczny dozymetr osobisty ponieważ jest małe, lekkie i długo pracuje na jednym zestawie baterii. Jest to popularny dozymetr osobisty pośród osób uprawiających Urbex, służb mundurowych. Dozymetr osobisty może być wykorzystywany do szybkiego lokalizowania materiałów radioaktywnych w kontenerach zawierających produkty, materiały różnego pochodzenia czy żywność. Mały rozmiar to duża zaleta tego licznika Geigera Mullera. Osobisty dozymetr Soeks 112 mierzy promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma i strumień cząstek beta. Licznik pozwala na pomiar promieniowania tła i przyjętej dawki promieniowania.

Dozymetr osobisty Soeks 112

Licznik Geigera SOEKS QUANTUM

Soeks Quantum to rozbudowany miernik przeznaczony do dokładnych pomiarów promieniowania jonizującego. Cechuje go wysoka dokładność pomiaru. Soeks Quantum posiada proste w obsłudze menu. Wynik pomiarów jest widoczny na wyświetlaczu, a przekroczenia poziomu alarmowego są sygnalizowane przez wbudowany głośniczek. Licznik Geigera pozwala na ręczne ustawienie progu promieniowania, przekroczenie którego będzie sygnalizowane na wyświetlaczu (zmiana koloru na zielony lub żółty) i przez sygnał dźwiękowy. Urządzenie pozwala na zapis historii pomiarów oraz posiada dużo opcji konfiguracyjnych. Soeks Quantum mierzy poziom radioaktywności na podstawie promieniowania gamma, rentgenowskiego (promieniowanie X) oraz beta. Urządzenie posiada szeroki zakres pomiarowy, a dzięki konstrukcji bazującej na dwóch tubach Geigera pozwala na szybkie lokalizowanie źródła promieniowania zarówno w terenie jak i halach, magazynach. Soeks Quantum umożliwia zarówno na zmierzenie aktualnego poziomu promieniowania tła jak i skumulowanej dawki promieniowania.

Licznik Geigera Soeks Quantum

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące są to wszystkie rodzaje promieniowania wywoływane przez jonizację ośrodka materialnego. Rozróżniamy sztuczne i naturalne źródła promieniowania. Do sztucznych źródeł promieniowania zaliczamy aparaturę medyczną, broń jądrową, elektrownie atomowe. W sposób naturalny promieniowanie jonizujące występuje na całej naszej planecie jednak w sposób nierównomierny. Promieniowanie w większości miejsc na Ziemi jest bardzo niskie, nieszkodliwe dla ludzi.

Poziom promieniowania jonizującego można zmierzyć za pomocą dedykowanego urządzenia - licznika Geigera. Są to liczniki promieniowania oparte na tubie Geigera. Profesjonalne liczniki Geigera są kalibrowane fabrycznie - taka kalibracja ma miejsce w fabrykach SOEKS. Licznik powinien mierzyć nie tylko bieżący poziom promieniowania tła, ale także dawkę promieniowania przyjętą w określonym czasie.