Jak działają agregaty kogeneracyjne?
News

Jak działają agregaty kogeneracyjne?

06.08.2019
Kogeneracja, czyli jednoczesna produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej, jest zdecydowanie przyszłością energetyki w Polsce. Nie możemy w bardzo krótkim czasie przeskoczyć z węgla kamiennego na całkowicie odnawialne źródła energii, dlatego też wszelkie sposoby na obniżenie emisji CO2 są bardzo mocno wskazane. Możemy takie wyniki uzyskać miedzy innymi dzięki stosowaniu specjalnych agregatów gazowych, o których zaraz powiemy nieco więcej.

Zasilanie odległych obszarów

Agregat kogeneracyjny może być przydatny do zasilania takich miejsc, które posiadają słabo rozbudowaną sieć energetyczną, lub też są bardzo odległe od najbliższej elektrowni. Dzięki krótszym przewodom mamy bowiem mniejsze straty, a to już jest bardzo duża zaleta. Druga sprawa to sytuacja, gdy na takim obszarze buduje się jakaś duża firma, która potrzebuje mieć zasilanie o wysokim przydziale mocy. Gdy nie jest to możliwe, można wykorzystać agregaty. Dzięki temu prąd produkowany jest na miejscu, wystarczy jedynie dostarczenie paliwa. Urządzenia mogą pracować na gaz ziemny, który dostarczany jest z lokalnego rurociągu. Jest on sprężany, a następnie wtryskiwany do silnika spalinowego, podobnie jak benzyna czy LPG. Silnik napędza agregat prądotwórczy i w ten sposób generowana jest energia elektryczna.

Nie tylko produkcja prądu

Oczywiście tak pracujący silnik generatora produkuje spore ilości ciepła. Gdyby po prostu odprowadzić je do atmosfery za pomocą chłodnic, byłoby to ogromne marnowanie energii. Kogeneracja polega właśnie na tym, że jednocześnie możemy dostarczyć okolicznym mieszkańcom, jak również własnemu zakładowi produkcyjnemu (gdzie możemy użytkować agregat) możliwość ogrzewania oraz ciepłą wodę użytkową. Po prostu ciepło generatora zostaje przekazane dalej do wykorzystania, zamiast do chłodnic. Główną zaletą jest fakt, że odbiorcy ciepła nie muszą już palić węglem lub gazem we własnych kotłach, co powoduje zmniejszenie emisji CO2 na danym obszarze. Nic dziwnego, że kogeneracja wspierana jest przez rządy wielu państw, przez co firma decydująca się na wykorzystanie generatora produkującego jednocześnie prąd i ciepło może liczyć na dopłaty i dotacje z budżetu.

Jak widać, działanie agregatu kogeneracyjnego jest proste. Silnik spalinowy zasilany jest gazem ziemnym, biogazem lub innym podobnym paliwem. Napędza on prądnice, wytwarzającą prąd trójfazowy o dużej mocy. Jednocześnie ciepło wyprodukowane przez maszynę zostaje wtłoczone do lokalnej sieci ciepłowniczej, którędy dotrze do kaloryferów w domach odbiorców, a także weźmie udział w podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej.