Archiwizacja dokumentów w firmie - jak robić to rozsądnie?
News

Archiwizacja dokumentów w firmie - jak robić to rozsądnie?

09.02.2021
Każda firma, niezależnie od charakteru swojej działalności lub ilości zatrudnianych pracowników jest zobowiązana do przechowywanie szeregu dokumentów przez określony ustawowo okres czasu. Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorca musi archiwizować oryginały dokumentacji oraz chronić ją przed uszkodzeniem albo zniszczeniem, nieupoważnionych rozpowszechnianiem oraz wprowadzaniem jakichkolwiek zmian. Warto więc wiedzieć, jak można archiwizować dokumenty, aby zapewnić im pełne bezpieczeństwo.

Jakie dokumenty firmowe należy archiwizować?

Archiwizacja dotyczy przede wszystkim dokumentów księgowych związanych z działalnością firmy. Są to więc między innymi księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe czy raporty inwentaryzacyjne. Co ciekawe, okres ich przechowywania może być różny, dlatego należy bardzo dokładnie zapoznać się z aktualnymi przepisami. Na przykład księgi rachunkowe albo karty wynagrodzeń pracowników musimy przechowywać przez minimum 5 lat, a dokumentację związaną z reklamacjami czy rękojmią przez rok. Z kolei 5 lat to także minimalny okres archiwizowania faktur w przypadku przedsiębiorców będących płatnikami VAT.

 

Dokumenty księgowe to jednak nie wszystko, gdyż każda firma musi również przechowywać dokumentację kadrową, na którą składają się akta osobowe pracowników czy ewidencja ich czasu pracy. Taka dokumentacja musi być archiwizowana aż przez 50 lat po zakończeniu pracy w konkretnej firmie lub zgodnie z nową ustawą z 10 stycznia 2018 roku (dotyczącą zmian części ustaw w związku ze skróceniem czasu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją) przez 10 lat, jeśli pracownik został zatrudniony po 1999 roku. W przypadku dokumentów związanych z wypadkami inwalidzkimi czas ich przechowywania wynosi 25 lat, a przy dokumentacji dotyczącej wypadków i chorób zawodowych jest to 10 lat, co wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. dotyczącą Kodeksu Pracy. Dokumenty dla potrzeb ZUS przesłane do końca roku 2011 musimy archiwizować również przez 10 lat, a pozostałe przez 5 lat od dnia ich przekazania do ZUS (ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).

W jaki sposób można archiwizować dokumentację firmową?

Przedsiębiorca może się zdecydować na gromadzenie dokumentacji w tradycyjnej formie papierowej w odpowiednio przygotowanym do tego archiwum. Może się ono znajdować oczywiście w siedzibie firmy lub jej oddziale, ale dokumenty firmowe mogą być także przechowywane na przykład w biurze księgowym obsługującym dane przedsiębiorstwo. Musimy jednak pamiętać o tym, że każdego typu dokumentacja musi być właściwie zabezpieczona przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy dostępem do niej osób do tego niepowołanych. W związku z tym pomieszczenie, w których jest ona archiwizowana powinno spełniać szereg wymogów, których zapewnienie może być niezwykle kosztowne i pracochłonne.

 

Dlatego znacznie wygodniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się być elektroniczne przechowywanie dokumentacji firmowej. Tym bardziej, że obecnie przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług profesjonalnych firm, które zajmują się digitalizacją dokumentów, skanując ich papierowe wersje i umieszczając je na wybranym nośniku danych lub w chmurze. Takie kompleksowe usługi obejmują archiwizację dokumentów, bezpieczne przechowywanie i regularne uaktualnianie dokumentacji firmowej w formie elektronicznej.

Zalety elektronicznej archiwizacji danych

Korzystanie z usług firm zajmujących się profesjonalną digitalizacją i archiwizacją dokumentów to bardzo praktyczne rozwiązanie. Nowoczesne podejście do przechowywania niezbędnej dokumentacji firmowej ma wiele zalet, wśród których z pewnością warto wymienić:

1. Oszczędność miejsca

Koniec ze stosami dokumentacji, które próbujemy upchnąć w kolejnych segregatorach i szafkach. Dokumenty w wersji elektronicznej to oszczędność miejsca, a często także pieniędzy, gdy firma musi płacić za wynajem dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych na archiwum.

2. Ułatwiony dostęp i wyszukiwanie dokumentów

Dokumenty w formie cyfrowej są dostępne na przykład w formie plików PDF i odpowiednio skategoryzowane, dzięki czemu znalezienie szukanego przez nas dokumentu zajmuje kilka chwil.

3. Bezpieczeństwo

Firmy zajmujące się digitalizacją dokumentów i ich archiwizacją przestrzegają surowych procedur zabezpieczających dane przed dostępem do nich osób niepowołanych.

4. Dbałość o środowisko

Dokumenty w formie elektronicznej nie muszą być już drukowane w celu ich zarchiwizowania, dzięki czemu oszczędzamy papier i energię elektryczną.

News BHP w pracy informatyka

Długotrwały kontakt z ekranem komputera nie działa korzystnie na narząd wzroku. Wiele osób zapomina o tym, że każde stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy wymaga dostosowania do zasad BHP. Jeśli nie zadba się o ergonomię pracy, to wpłynie to niekorzystnie na jej efektywność i jakość. Nieprzestrzeganie zasad BHP będzie wiązało się z wystąpieniem negatywnych konsekwencji, przede wszystkim w postaci pogorszenia wzroku, dolegliwości bólowych ze strony kręgosłupa. Istotne jest dostosowanie się do norm bezpieczeństwa i higieny pracy. czytaj więcej

News Łatwo kupuj holenderskie i niemieckie wirtualne numery telefonów

Belfabriek to holenderska firma specjalizująca się w zakresie wirtualnych numerów telefonicznych. Do tej pory połączyła ponad 6000 numerów telefonów służbowych. Obszar jej działalności obejmuje 26 państw. Od początku dla własnego kontaktu z klientem używa takich nazw numerów jak: jak 0800-CALLFACTORY, 0800-ADMINISTRACJA i 0800-FAXMACHINE. Obecnie z usług Belfabriek mogą korzystać także polskie firmy. czytaj więcej

News Atrakcyjne biuro dla nowoczesnych i aktywnych pracowników

Nowoczesne, innowacyjne biura dbają nie tylko o dobry sprzęt do pracy dla swoich pracowników, ale również o ich zdrowie, w tym również to dotyczące postawy. W obecnych czasach nie wystarczy zagwarantować pracownikowi osobnego biurka, krzesła oraz komputera. Aktualnie pracownicy wymagają od pracodawców znacznie więcej, gdyż lata pracy przy komputerach w pozycji siedzącej uświadomiły, jak niebezpieczne to może być dla zdrowia. Jak przystosować biuro, by pracownikom znacznie lepiej mijał wyznaczony czas pracy? Co pozwoli utrzymać zdrowie w lepszej kondycji nawet podczas pracy przed komputerem?

1. Praca naprzemienna - raz na stojąco, raz na siedząco
2. Dobre krzesło biurowe jako klucz do wygodnej pracy
3. Biurko z regulacją wysokości - w czym tkwi jego fenomen?
4. Ćwiczenia w pracy - jak być aktywnym?
5. Akustyka w pracy, czyli sposób na skupienie i większą efektywność czytaj więcej

News Najlepsze materiały do nauki angielskiego

Język angielski to język międzynarodowy, który powinien znać każdy z nas. Niestety, nie wszyscy mieli możliwość nauczyć się języka obcego w szkole lub na studiach. Na szczęście dziś dostęp do ogromnej ilości materiałów znacznie ułatwia naukę języków niezależnie od naszego poziomu. Obecnie każdy może nauczyć się komunikować w języku angielskim od zera bez konieczności wyjazdu za granicę lub uczestnictwa w testach. Jakie są najlepsze materiały dla nauki języka angielskiego? czytaj więcej