Archiwalne

API i bezpłatne integracje z systemami CRM

20.04.2017

Kilka słów o API…

Jak wiadomo, interfejs programistyczny aplikacji (API) jest sposobem, rozumianym jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.

Interfejs API od Zadarma pozwala na korzystanie z serwisu dla własnych aplikacji, a także integrację z dowolnymi systemami CRM i programami dla call centr.

Posługiwanie się API jest bardzo proste i właściwie każdy użytkownik powinien sobie z tymporadzić.

W API Zadarma dostępne są wszystkie podstawowe funkcje:

  • Wyświetlanie i zmiana ustawień SIP oraz centrali telefonicznej;
  • Wyświetlanie statystyk i stanu konta;
  • Wykonywanie połączeń (CallBack na numery wewnętrzne i zewnętrzne) oraz wysyłanie wiadomości SMS;
  • Powiadamianie serwera zewnętrznego o każdym połączeniu przychodzącym w centrali telefonicznej, a także wewnętrzne kierowanie połączeń.

Serwis Zadarma ciągle się rozwija, śledząc zapotrzebowanie klientów. Ostatnio zostałyudostępnione pewne integracje z popularnymi systemami CRM Bitrix24, AmoCRM, PlanFix, RetailCRM, U-ON.Travel.

Integracje są całkowicie darmowe i pozwalają na zwiększenie efektywności oferowanych przez Ciebie usług.

Funkcje integracji:

  • Wykonywanie połączeń z CRM w jedno kliknięcie.
  • Wyświetlanie karty klienta przy połączeniu przychodzącym znacznie uprości pracę managerów.
  • Integracja statystyki połączeń i nagrywania rozmów. Możliwość odsłuchania nagraniabezpośrednio z systemu CRM.
  • Przy przychodzącym połączeniu z nowego numeru zostanie utworzony Kontakt.
  • Połączenia od klientów mogą być automatycznie skierowane do konkretnego managera.
  • Wyświetlanie imienia klienta na Twoim telefonie-IP przy połączeniu przychodzącym.

Więcej na zadarma.com.