GTS Energis - firma o statusie historycznym
Firmy o statusie historycznym

GTS Energis - firma o statusie historycznym

czytaj więcej

Krótko o GTS Energis

 

GTS Energis powstał z połączenia dwóch niezależnych operatorów telekomunikacyjnych – GTS Polska i Energis Polska. Czerpiąc najlepsze doświadczenia obu firm oraz dysponując własną siecią telefoniczną i transmisji danych, GTS Energis ma ambicję stać się największym na polskim rynku dostawcą nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych. Budując rozwiązania znacznie wykraczające poza standardowe oferty dostępne na rynku, GTS Energis dostosowuje je do potrzeb Klienta. Gwarancja wysokiego poziomu usług, elastyczność rozwiązań i kompleksowe zarządzanie wsparte szczegółowym raportowaniem, to tylko niektóre cechy usług firmowanych marką GTS Energis.

Oferta

Oferta GTS Energis została przygotowana z myślą o Klientach korporacyjnych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – działających na polskim rynku. Powstała ona w odpowiedzi na rosnące znaczenie telekomunikacji i Internetu w prowadzeniu biznesu.

Żeby jak najlepiej przystosować swoje rozwiązania do potrzeb Klientów, GTS Energis zrezygnował ze sztywnej listy usług i standardowego cennika. Zamiast tego utworzona została baza kilkunastu usług, które traktowane są jako komponenty przy projektowaniu indywidualnych rozwiązań.

Zabezpieczeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez GTS Energis są umowy typu SLA (Service Level Agreement) oferowane w standardzie. Na ich mocy gwarantowana dostępność usług wynosi średnio 99,7 %.

 

Usługi

Usługi telefoniczne:

 • GTS Energis 1066 – pośredni dostęp do usług telefonicznych poprzez prefiks.
 • Abonament Telefoniczny (WLR) – opłacanie abonamentu za utrzymanie linii analogowej i ISDN BRA.
 • Internetowa Telefonia Cyfrowa (ITC) – usługa telefoniczna dostarczana przez Internet, w oparciu o technologię SIP.
 • IP Telefonia – kompleksowe rozwiązanie w postaci systemu IP PABX połączonego z telfonią VoIP.
 • GTS Energis ISDN – pełna obsługa central abonenckich PABX klienta w zakresie ruchu głosowego; przyłączenie do sieci poprzez stałą linię ISDN PRA.
 • Dzierżawa central PABX.
 • GTS Energis INFO – usługi głosowe bezpłatne lub z podziałem opłaty w oparciu o numery 08xx wraz z zestawem usług sieci inteligentnej (IN):
  • Automatyczna dystrybucja połączeń (ACD),
  • System interaktywnej zapowiedzi głosowej (IVR),
  • Wirtualne Call Center
  • i inne.
 • GTS Energis PREMIUM – usługi telefoniczne z podwyższoną opłatą w oparciu o numery 0700.
 • Telekonferencje – połączenia konferencyjne dla grup abonentów. Pełna funkcjonalność z opcjami zarządzania telekonferencjami przez Energis lub samodzielnie przez klienta.
 • Raporter – dostęp on-line WWW do narzędzia raportującego (informacje rozliczeniowe)
 • Pre-paid – funkcjonalność istnieje na platformie IN Energis. Energis może udostępniać konta resellerskie służące do samodzielnego administrowania usługą przez klienta.

Usługi Dostępu do Internetu:

 • Internet Biznes DSL (IBD) – szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii DSL.
 • Korporacyjny, symetryczny dostęp do Internetu.
 • IP Transit – hurtowa transmisja krajowego i międzynarodowego ruchu IP.
 • Usługi VISP – komutowany (dial-up) dostęp do Internetu.
 • Dial up to IP Services – dostęp komutowany do Internetu przez numer 080x dla firm dystrybucyjnych wymagających centralnego rozliczenia za usługę

Transmisja danych:

 • Krajowe łącza dzierżawione (NLC) – synchroniczne trakty cyfrowe: nx64kbps, E1, E3, STM-1, STM-4; DWDM lambda.
 • Międzynarodowe łącza dzierżawione (IPLC) – łącza dzierżawione pomiędzy lokalizacjami w Polsce i zagranicą.
 • Frame Connect – sieci rozległe WAN (Wide Area Network) oparte na protokole Frame Relay.
 • Sieci rozległe VPN oparte na technologii IP Sec.
 • IP Solution – sieci rozległe oparte na protokole IP i technologii MPLS wraz z zestawem funkcjonalności dodatkowych. Istnieją trzy warianty usługi z zarządzanym routerem abonenckim CPE:
  • IP Solution Standard – tylko transmisja danych,
  • IP Solution QoS – transmisja danych z obsługą mechanizmów QoS i zestawem elementów podwyższających jakość (wyższe SLA, narzędzia monitoringu, backup ISDN),
  • IP Solution Data & Voice – IP Solution QoS oraz pełna usługa telefoniczna realizowana na platformie IP,
 • Oraz wariant usługi bez zarządzanego routera abonenckiego:
  • IP Solution Unmanaged
 • Dostępne funkcjonalności dodatkowe usługi IP Solution:
  • Remote Access Service (RAS) – dostęp szyfrowany do sieci korporacyjnej zrealizowanej w usłudze IP Solution poprzez publiczną sieć Internet.
  • Dial-up VPN – zdalne połączenie z siecią IP Solution z sieci telefonicznej PSTN.
  • Voice VPN – usługi telefoniczne realizowane na platformie IP MPLS.
  • IP Solution Crypto – szyfrowanie danych przesyłanych w sieci IP Solution.
  • ISDN Backup – rezerwowe połączenie komutowane (dial-up) w usłudze IP Solution.
  • Centralny dostęp do Internetu – centralny dostęp do Internetu dla sieci IP Solution.
  • Zarządzany firewall – firewall zarządzany przez Energis na styku pomiędzy siecią VPN a Internetem. Opcje: firewall software’owy – zainstalowany na routerze CPE; firewall sprzętowy – dedykowane urządzenie.
  • IP Solution Reporting – raporty on-line dotyczące wydajności sieci.

Usługi Centrum Danych:

 • Kolokacja – dzierżawienie w pełni wyposażonej przestrzeni i szaf kolokacyjnych dla urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych wraz z dostępem do sieci Internet.
 • Hosting dedykowany – dzierżawienie i zarządzanie serwerami.
 • Hosting współdzielony – udostępnienie przestrzeni na serwerach GTS Energis do obsługi poczty e-mail i stron WWW klienta, aplikacji do zarządzania kontami e-mail i www pracowników firmy.
 • Telehouse – dzierżawienie w pełni wyposażonej infrastruktury kolokacyjnej dla operatorów telekomunikacyjnych.
 • Zapora ogniowa (firewall) – dzierżawienie dedykowanej lub współdzielonej zapory ogniowej i zarządzanie nią.
 • Biuro rezerwowe (Backup Office) – w pełni wyposażone biura do wykorzystania w przypadku katastrofy/awarii w biurze klienta.
 • Archiwizacja danych – archiwizowanie danych klienta i zarządzanie polityką archiwizacji.

źródło: GTS Energis

Dane firmy
GTS Energis Sp. z o.o.
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2011-06-02

Zobacz artykuł o GTS Energis - firma o statusie historycznym