Kody MCC (Mobile Country Code) państw na świecie

Jaki kod dla telefonii komórkowej ma przypisany jaki kraj?

Każde państwo (terytorium) na świecie ma przypisany unikatowy kod, który identyfikuje go w zakresie usług telefonii komórkowej. Dzięki temu jednoznacznie można określić na terenie jakiego kraju działa dana sieć mobilna lub z jakiego kraju pochodzi dana karta SIM. Aby w danym kraju mogła działać sieć komórkowa, musi on mieć nadany unikatowy kod MCC (ang. Mobile Country Code), którego dalszym rozwinięciem jest kod określający daną sieć w tym kraju - jest to kod MNC (ang. Mobile Network Code), który składa się z 2-ch lub 3-ch cyfr.

 

Unikalność kodów MCC dla państw nadzoruje międzynarodowa organizacja International Telecommunication Union (ITU). Kod ten składa się zawsze z 3-ch cyfr. Dla Polski kod MCC to: 260.

Zobacz również:

Pierwsza cyfra w 3-cyfrowym kodzie MCC daje informację o geograficznej lokalizacji kraju:

  • 2: Europa
  • 3: Ameryka Północna i Karaiby
  • 4: Azja, Indie, Bliski Wschód
  • 5: Australia i Oceania
  • 6: Afryka
  • 7: Ameryka Południowa
  • 9: Świat

 

Dzięki kodom MCC nasz telefon może w prosty sposób zidentyfikować, czy usługa telekomunikacyjna (połączenia telefoniczne, SMS, MMS, transmisja danych) jest świadczona na terenie własnego kraju, czy poza granicami kraju i jest to już roaming międzynarodowy. To z kolei umożliwia operatorowi świadczącemu Ci usługę telekomunikacyjną, właściwie rozliczyć Cię (wg stawek krajowych, wg stawek w roamingu w Unii Europejskiej lub wg stawek roamingu poza Unią Europejską jeśli znajdujesz się i korzystasz z telefonu w kraju nie należącym do UE), a jednocześnie rozliczyć się z innymi operatorami zagranicznymi.

 

Kod MCC może być również wykorzystany do zablokowanie możliwości korzystania z sieci komórkowej poza terytorium własnego kraju w przypadku gdy abonent nie chce korzystać z usługi roamingu międzynarodowego i łączyć się tylko poprzez sieci komórkowe i ich nadajniki we własnym kraju.

 

Kod MCC jest również częścią unikatowego numeru identyfikującego każdą kartę SIM, która została wydana abonentowi, czyli każdemu z nas, kto używa telefonu komórkowego, niezależnie od tego czy jest to usługa abonamentowa, MIX, czy na na kartę (pre-paid). Zajmuje trzy pierwsze cyfry z piętnastu cyfr kodu IMSI (ang. International Mobile Subscriber Identity) jednoznacznie identyfikującego daną kartę SIM.

 

Kody krajów MCC wraz z kodami sieci mobilnych MNC tworzą międzynarodowy plan identyfikacji mobilnych sieci publicznych (zgodnie z zaleceniem ITU-T E.212 (09/2016)).

 

Zobacz:

 

Całość (kod MCC + kod MNC) jednoznacznie identyfikuje danego operatora usług GSM w międzynarodowych strukturach telekomunikacyjnych, ponieważ tworzony jest unikalny kod 5-cio lub 6-cio cyfrowy (3-cyfrowy kod kraju (MCC) i 2-3-cyfrowy kod dostawcy - sieci komórkowej w danym kraju).

 

Skąd w telefonie pojawia się na wyświetlaczu nazwa danej sieci? Nazwy dostawców w połączeniu z kodami krajów i operatorów są przechowywane w urządzeniach GSM (telefonach) oraz w kartach SIM, ale są też wysyłane do telefonów bezpośrednio przez daną sieć. Ponieważ do telefonów i kart SIM informacje o sieciach i kodach mogły być dodane w różnym czasie, dlatego nieraz zdarza się, że nazwy dla danej sieci mogą być różne i nie zawsze zaktualizowane, jeśli na przykład dana sieć zmieniała nazwę (przykład Era a później T-Mobile).

 

Kod kraju i sieci komórkowej jest także używany w menu telefonu do wyboru preferowanej lub wskazanej sieci. Użytkownik widzi wtedy nazwę sieci, a nie jej kod składający się z kodu kraju i kodu sieci.

 

Zobacz firmy i organizacje używające kodu MCC 901