Prefiksy operatorów dla usługi preselekcji

Numery dostępowe do sieci operatorów w telefonii stacjonarnej

Zobacz również:

Prefiks (w nomenklaturze urzędowej nazywany Numerem Dostępu do Sieci - NDS) jest to ciąg cyfr o postaci 10XX lub 10XXX (gdzie X to dowolne cyfry). Połączenia telefoniczne realizowane przez abonentów telefonii stacjonarnej, są rozpoznawane w sieciach operatorów, poprzez ten właśnie ciąg cyfr.

 

Jeśli abonent sieci stacjonarnej Orange (wcześniej Telekomunikacji Polskiej) podpisał umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z innym operatorem, to ten operator informuje o takim fakcie Orange, poprzez wysłanie do Orange zlecenia preselekcji, które wcześniej podpisałeś wraz z umową - na zleceniu preselekcji jest wpisany prefiks 10XX danego operatora. Wtedy centrala Orange "wie", że do wybieranych przez abonenta numerów ma dodać prefiks, który był podany w zleceniu preselekcji i dzięki temu wie również, przez sieć którego operatora ma zrealizować połączenie.

 

W praktyce wygląda to następująco: abonent wybiera numer stacjonarny - na przykład 22-111-22-33, a centrala Orange dodaje do niego prefiks operatora z którym została podpisana umowa, czyli numer wygląda następująco: 10XX-22-111-22-33 i kieruje połączenie przez sieć tego operatora.

Numer dostępowy Operator przez którego sieć jest wykonywane połączenie telefoniczne
Prefiksy operatorów w usłudze preselekcji
10033* Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska)
1011 Telefonia Dialog
1012 Multimedia Polska
1016 Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska)
1017 BT Poland
1033 Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska)
1044 Telestrada (dawniej Niezależny Operator Międzystrefowy)
1053 E-Telko
1055 Netia
1061 Netia
1062 T-MOBILE POLSKA
1066 T-MOBILE POLSKA (dawniej GTS Poland)
1069 Polkomtel
1075 Netia
1077 Netia
10813 Milmex Systemy Komputerowe
10814 Novum
10815 E-CALL POLSKA
10817 BT Poland
10818 Novum
10819 EASYCALL.PL
10820 Nowa Telefonia
10821 Telbeskid
10822 Flexcom
10823 LifeCall
10824 LifeCall
10828 Verizon Polska
10833 Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska)
1099 DID

* - dla usług połączeń międzynarodowych w technologii VoIP

 

Preselekcja jest to wybór operatora telekomunikacyjnego dla realizowanych z telefonów stacjonarnych połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych. Wybór ten jest dokonywany na wniosek abonenta i realizowany w centrali telefonicznej Orange (wcześniej Telekomunikacja Polska). Usługa preselekcji pozwala na automatyczne pominięcie prefiksu 10XX lub 10XXX (gdzie, X oznacza dowolne cyfry) w trakcie wybierania numeru przez abonenta - prefiks ten jest dodawany automatycznie przez centralę telefoniczną w miejsce prefiksu Orange, czyli 1033 (do każdego połączenia zawsze jest dodawany jakiś prefiks).