Co to jest telefonia internetowa (VoIP)?

Czym są: telefonia VoIP, telefonia IP, telefonia internetowa i/lub telefonia przez Internet?

Każdy z tych zwrotów jest tak samo dobry na określenie zjawiska przesyłania głosu za pośrednictwem sieci Internet, czy w ogóle sieci transmisji danych. Skrót „VoIP” to po angielsku „Voice over Internet Protocol”, czyli zwrot ten można określić jako „głos w Sieci” lub „głos przez Sieć”, co całkowicie oddaje sens określeń używanych wymiennie na prowadzenie rozmów telefonicznych za pośrednictwem Sieci rozumianej jako sieć Internet. Oczywiście można się spotkać z pewnymi interpretacjami, które w jakiś subtelny sposób różnicują te określenia, jednak w codziennym zastosowaniu tej technologii, nie ma to większego znaczenia.

Jest to analogiczny przypadek jaki występuje w telefonii komórkowej, można mówić właśnie o telefonii komórkowej, o telefonii GSM lub o telefonii mobilnej, jednak używając każdego z tych określeń, mamy na myśli ten sam sposób dostępu do połączeń telefonicznych.

 

Rysunek 1. Schemat ideowy dostępu telefonicznego realizowanego dla telefonii internetowej

Rysunek 01 Schemat ideowy dostępu telefonicznego realizowanego dla telefonii internetowej

 

Legenda:

połączenie przychodzące

Połączenia przychodzące

połączenie wychodzące

Połączenia wychodzące

 

Idąc tym torem myślenia jak w przypadku telefonii komórkowej, dla telefonii internetowej mówimy o sposobie dostępu do połączenia głosowego, przy wykorzystaniu danego rodzaju technologii (medium), ponieważ użytkownik korzystający z możliwości dzwonienia przez Internet nie musi koniecznie dzwonić do innego użytkownika korzystającego z tej samej technologii. Może dzwonić do użytkownika posiadającego numer komórkowy lub numer stacjonarny (zwykła linia analogowa lub dostęp typu ISDN), może również odbierać połączenia telefoniczne z innego rodzaju sieci telefonicznej, a raczej z dowolnych sieci telefonicznych realizujących połączenia głosowe przy wykorzystaniu różnych technologii.

 

Tak więc telefonia internetowa to nic innego jak sposób dostępu do globalnej sieci telefonicznej, która jest przecież zbudowana z wielu połączonych ze sobą sieci telefonicznych realizujących dostęp do połączeń głosowych w różnych technologiach. Tu akurat, wykorzystywany jest mechanizm zamiany głosu na pakiety danych (kodowanie), które za pośrednictwem sieci informatycznych (w tym Internetu) wysyłane są do innych użytkowników globalnej sieci telefonicznej i w zależności od tego do jakiego użytkownika takie połączenie telefoniczne trafi, jest w ten lub inny sposób zamieniane z formy cyfrowej (pakiety danych) na formę słyszalną dla ucha ludzkiego, czyli falę dźwiękową (odkodowywanie).

 

W telefonii internetowej w przeciwieństwie do innych typów dostępu do sieci telefonicznych, wykorzystywane są odpowiednie programy instalowane na komputerach lub tak jak w innych sieciach telefonicznych, stosujemy urządzenia pozwalające zamieniać głos na dane (tworzyć pakiety danych) i na odwrót, czyli zamieniać dane na głos. Programy komputerowe to softphony emulujące na komputerach zwykły aparat telefoniczny, a sprzęt, to bramki VoIP do których podłączane są zwykłe aparaty telefoniczne, telefony VoIP które są połączeniem bramki VoIP i zwykłego aparatu telefonicznego lub centralki IPPBX, do których można podłączyć zwykłe telefony (bezpośrednio lub za pośrednictwem bramek VoIP) i/lub telefony VoIP.

 

Najważniejszą korzyścią w telefonii VoIP lub też telefonii internetowej, jest fakt, że jej użytkownik może znajdować się w dowolnym miejscu na świecie, tam gdzie jest tylko dostęp do Internetu, aby korzystać w pełni z jej dobrodziejstw.