Telefonia internetowa kontra telefonia stacjonarna – porównanie

Jakie są wady i zalety telefonii internetowej versus telefonia stacjonarna?

Korzystając z telefonii internetowej, można wiele zyskać, co wynika z różnic pomiędzy tradycyjnymi rozwiązaniami głosowymi a opartymi na technologii dostępu do Internetu i transmisją głosu w sieci Internet. Większość wad występujących w rozwiązaniach tradycyjnych, zamienia się w zalety w obecnie stosowanych rozwiązaniach telefonicznych dostępnych za pośrednictwem Sieci.

 

Przedstawia to poniższe zestawienie pokazujące za i przeciw dla usług telefonii stacjonarnej i telefonii internetowej.

Tradycyjne linie telefoniczne

Telefonia internetowa

Porównanie telefonii stacjonarnej i telefonii VoIP

ZA:

PRZECIW:

- wysoka jakość połączeń telefonicznych

- chwilowe obniżenia jakości rozmów telefonicznych, porównywalne do telefonii komórkowej

- duża odporność na zakłócenia zewnętrzne

- zmniejszona odporność na zakłócenia zewnętrzne, zależność od mediów transmisyjnych (Internet)

PRZECIW:

ZA:

- brak możliwości przeniesienia łącza telefonicznego* do innej strefy numeracyjnej

- niezależność użytkownika* w stosunku do miejsca świadczenia usługi (strefa numeracyjna)

- często trudność z przeniesieniem łącza z numerem do innej lokalizacji w tej samej strefie numeracyjnej

- mobilność/przenośność numeracji wraz z użytkownikiem z niej korzystającego

- numer telefoniczny przypisany do łącza telefonicznego

- niezależność numeracji od łącza telefonicznego

- kosztowny abonament za utrzymanie łącza telefonicznego (kilkanaście, kilkadziesiąt PLN)

- niewielki lub zerowy koszt abonamentu za utrzymanie użytkownika i numeracji (kilka PLN)

- relatywnie wysokie koszty połączeń telefonicznych

- niskie stawki za połączenia telefoniczne

- często umowy terminowe

- brak umów terminowych (na przykład w opcji pre-paid)

- utrudniona i czasochłonna procedura związana z rezygnacją z łącza telefonicznego

- łatwość rezygnacji z usługi

- liczba łączy telefonicznych i numerów zależna od zasobów sieci kablowej w danej lokalizacji

- liczba użytkowników oraz numerów bez ograniczeń (brak zależności od zasobów kablowych/sieciowych)

- trudne zarządzanie usługami dodanymi lub brak takiej możliwości

- zarządzanie usługami dodanymi on-line (za pośrednictwem panelu administracyjnego)

- zarządzanie kosztami połączeń telefonicznych często po fakcie, na podstawie otrzymanej faktury do zapłacenia

- zarządzanie kosztami połączeń telefonicznych on-line na podstawie statystyk systemowych

- utrudniony dostęp do bilingu wykonanych rozmów telefonicznych, często w formie papierowej oraz płatność za sporządzenie danych bilingowych

- dostęp do bilingu wykonanych rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym dla każdego użytkownika, biling on-line, bez dodatkowych opłat

- brak informacji o połączeniach przychodzących, bilingu połączeń przychodzących, statystyk dla połączeń przychodzących - informacje o połączeniach przychodzących dostępne on-line, poprzez panel administracyjny

- łatwy dostęp osób niepowołanych do łączy telefonicznych, możliwość podsłuchu lub nadużyć związanych z podłączeniem się do linii telefonicznych

- brak dostępu do łączy telefonicznych, możliwość podsłuchu i nieuprawnionego podłączenia się w znacznym stopniu utrudniona

* użytkownik = łącze telefoniczne


Dodatkowe informacje dotyczące prezentowanego tekstu i grafik: Ten teks i grafiki są autorskimi tekstami i grafikami redakcji Operatorzy.pl. Jeśli chcesz wykorzystać ten tekst lub grafikę w swoich materiałach, podaj źródło i link do strony źródłowej serwisu Operatorzy.pl.