Wiadomości firmowe

Co oznacza dyrektywa NIS 2 dla dostawców usług zarządzalnych?

11.08.2023
Rosnąca liczba incydentów bezpieczeństwa skłoniła UE do przyjrzenia się branżom wyjątkowo narażonym na ataki. Problematyczne były sektory takie jak energetyka, transport czy finanse. W celu poprawienia bezpieczeństwa narodziła się inicjatywa NIS.

NIS

Dyrektywa NIS została wprowadzona w 2016 roku, aby wzmocnić istniejące normy prawne, nadążyć za rosnącą cyfryzacją i wciąż ewoluującym krajobrazem zagrożeń cybernetycznych. Dyrektywa rozszerzyła zakres zasad na nowe podmioty i sektory, poprawiła odporność i zdolność reagowania na incydenty podmiotów publicznych i prywatnych oraz ustanowiła wspólne zasady mające na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej.

W kolejnych latach stało się jednak jasne, że pierwotne ustawodawstwo zawierało pewne braki, które należało przeanalizować i uzupełnić.

 

NIS 2

Pierwsza dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji sprawiła, że wiele państw członkowskich interpretowało ją w różny sposób, pozostawiając luki w zabezpieczeniach i kwestionując jej cel. NIS 2 to aktualizacja poprzednich przepisów, która eliminuje braki, określając, jakie praktyki w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego są ważne, jakich niezbędnych dostawców muszą wprowadzić organizacje do 2024 roku, a także w jaki sposób należy zgłaszać naruszenia władzom europejskim.

 

Jaki jest cel NIS 2?

Kryzys związany z COVID-19 i wynikająca z niego przyspieszona transformacja cyfrowa zmusiły UE do ponownego przeglądu dyrektywy, przeanalizowania wpływu i zidentyfikowania braków stworzonych przez nową erę digitalizacji.

Powołana komisja stwierdziła następujące luki:

 • niewystarczający poziom cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw działających w UE,
 • niespójna odporność w poszczególnych państwach członkowskich i sektorach,
 • niewystarczające wspólnie zrozumienie głównych wyzwań i problemów w UE,
 • brak wspólnej reakcji kryzysowej.

 

Dyrektywa NIS 2 rozszerza podstawę dla środków zarządzania ryzykiem cybernetycznym i obowiązków sprawozdawczych w całej Unii Europejskiej w początkowych sektorach, w tym w energetyce i transporcie. Nowe przepisy obejmują także opiekę zdrowotną i infrastrukturę cyfrową. Rozszerzają one zasady dotyczące ram regulacyjnych i określają mechanizmy skutecznej współpracy na niemal całym kontynencie. Dyrektywa aktualizuje również wykaz sektorów i działań podlegających obowiązkom w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zapewnia środki zaradcze i sankcje w celu egzekwowania przepisów.

 

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

W listopadzie ubiegłego roku Rada przyjęła dyrektywę NIS 2 i opublikowała ją w grudniu 2022 roku, oficjalnie zastępując uchylając NIS (2016/1148/WE). Państwa członkowskie muszą włączyć nowe przepisy do prawa krajowego w ciągu 21 miesięcy od opublikowania dyrektywy. Oznacza to, że uchwała wejdzie w życie w październiku 2024 roku.

 

Kogo dotyczy NIS 2?

Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich firm, dostawców i organizacji, które świadczą podstawowe lub ważne usługi dla europejskiej gospodarki i społeczeństwa.

Przykłady istotnych podmiotów obejmują:

 • transport,
 • sektor energetyczny,
 • bankowość i finanse,
 • sektor zdrowotny,
 • gospodarkę wodną,
 • administrację publiczną,
 • dostawców usług zarządzalnych.

 

Przykłady ważnych jednostek to:

 • usługi pocztowe i kurierskie,
 • gospodarowanie odpadami,
 • produkcja i przetwórstwo chemiczne,
 • produkcja żywności,
 • produkcja urządzeń medycznych,
 • dostawcy usług cyfrowych (np. wyszukiwarki, platformy społecznościowe).

 

NIS 2 ma również zastosowanie do dostawców spoza wspólnoty, jeśli świadczą oni podstawowe lub ważne usługi na terenie Unii.

 

NIS 2 pociąga kierownictwo organizacji do:

 • zapewnienia przeprowadzania ocen ryzyka cybernetycznego,
 • wdrażania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa,
 • szkoleń i programów zarządzania ryzykiem.

 

Ponadto państwa członkowskie muszą zapewnić władzom UE możliwość nakładania grzywien:

 • dla podmiotów o kluczowym znaczeniu o wartości co najmniej 10 mln euro lub 2% światowego rocznego obrotu,
 • dla ważnych podmiotów o wartości co najmniej 7 mln euro lub 1,4% światowego rocznego obrotu.

 

Co dyrektywa NIS 2 oznacza dla dostawców usług MSP?

Jak wspomniano wcześniej, NIS 2 zostało stworzone w celu wyeliminowania niedociągnięć poprzednich przepisów.

Obowiązująca dyrektywa wzmacnia i usprawnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa i sprawozdawczości dla przedsiębiorstw poprzez narzucenie podejścia do zarządzania ryzykiem, które zawiera minimalny wykaz podstawowych elementów bezpieczeństwa, jakie należy stosować. Doprecyzowano również przepisy dotyczące procesu zgłaszania incydentów, treści zgłoszeń oraz terminów.

Ponadto komisja proponuje zająć się bezpieczeństwem łańcuchów dostaw i relacji z dostawcami, wymagając od poszczególnych przedsiębiorstw zajęcia się zagrożeniami w tym obszarze.

 

Co to oznacza dla dostawców usług zarządzalnych (MSP)?

NIS 2 wprowadza zasadę wielkości maksymalnej. Oznacza to, że zostaną nią objęte wszystkie średnie przedsiębiorstwa we wskazanych sektorach.

Przepisy mają na celu ustanowienie minimalnych zasad dotyczących ram regulacyjnych stosowanych przez rządy i przedsiębiorstwa, ustanawiając silniejsze środki bezpieczeństwa cybernetycznego.

 

Obejmuje to poniższą liczbę praktyk, do których włączenia podmioty i dostawcy będą zobowiązani:

 • analiza ryzyka i polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • obsługa incydentów,
 • ciągłość biznesowa i zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo łańcucha dostaw,
 • nabywanie, rozwijanie i utrzymywanie bezpiecznych sieci i systemów,
 • ujawnianie luk w bezpieczeństwie,
 • zasady i procedury oceny skuteczności środków,
 • podstawowe praktyki w zakresie higieny komputera i szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • zasady i procedury dotyczące korzystania z kryptografii i szyfrowania,
 • bezpieczeństwo kadrowe,
 • korzystanie z usługi MFA, zabezpieczonej komunikacji i zabezpieczonej komunikacji awaryjnej.

 

Jak Datto pomoże zachować zgodność z dyrektywą NIS 2?

NIS 2 przewiduje szereg działań związanych z cyberbezpieczeństwem, w szczególności te związane z analizą ryzyka, reagowaniem na incydenty, ciągłością działania i reagowaniem na incydenty.  Datto pomaga rozwiązać te problemy i oferuje szereg rozwiązań, które pomogą zachować zgodność z przepisami i chronić zasoby.

W naszej ofercie mamy rozwiązanie Datto RMM, które zapewnia wgląd w zasoby sieciowe i może zautomatyzować proces zarządzania poprawkami. W ten sposób administratorzy poprawiają sytuację podatności za zagrożenia, co oszczędza czas dzięki automatyzacji zarządzania poprawkami.

 

Datto oferuje również wiele rozwiązań zapewniających ciągłość biznesową i przywracanie danych po awarii, dzięki czemu firmy po wystąpieniu ataku mogą odzyskać zasoby w rekordowym czasie.

NIS 2 ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w krytycznych sektorach rządu UE i przedsiębiorstw, które działają w niej lub na jej terenie. Wdrożenie dyrektywy jest obowiązkiem państw członkowskich, które mają uchwalić przepisy ustawowe i wykonawcze w celu jej przestrzegania. Firmy działające w Unii Europejskiej będą musiały przyjrzeć się swoim praktykom i rozwiązaniom w zakresie bezpieczeństwa, aby upewnić się że są zgodne z nowym prawem.

Jesteśmy do twojej dyspozycji i zachęcamy do kontaktu z renata.kuts|ceecloud.pl| target="_blank"|Renatą Kuts|, aby pomóc dobrać odpowiednie rozwiązania zapewniające zgodność z NIS 2.

Wiadomości firmowe Trzy ataki na dane, które wstrząsnęły branżą technologiczną

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie cyfrowym, zagrożenia cybernetyczne są nieustannym wyzwaniem, stanowiąc poważne ryzyko przez cały rok. Z alarmującą regularnością, niemal 4000 nowych ataków codziennie uderza w organizacje, a statystyki wskazują, że co 14 sekund firma staje się ofiarą ataku typu ransomware. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Czy pracownicy potrzebują szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. W sieci nie brakuje porad, wskazówek, nakazów i wytycznych dla każdego pracownika. Często jednak język, w którym są przekazywane jest mylący, niezrozumiały lub skomplikowany, zalecenia nie wiążą się z codziennymi priorytetami, z którymi spotykamy się w codziennym życiu oraz nie mamy pojęcia, dlaczego i w jaki sposób przyjęcie sugerowanych środków będzie miało pozytywny wpływ na naszą pracę. czytaj więcej

Wiadomości firmowe 5 powszechnych nieporozumień dotyczących archiwizacji poczty email

W tym krótkim artykule rzucimy światło na 5 najczęstszych nieporozumień dotyczących archiwizacji maili i wyjaśnić wartość, jaką stanowi ona dla każdej organizacji. czytaj więcej

Wiadomości firmowe SecDAYS roadshow – tym razem my odwiedzimy Ciebie

SecDAYS to organizowany przez nas corocznie cykl konferencji poświęconych cyberbezpieczeństwu. Tym razem wydarzenie odbędzie się w trzech miastach: Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi trendami i zagrożeniami cybernetycznymi, a także z rozwiązaniami oferowanymi przez siedmiu producentów: Fortra, WithSecure, Energy Logserver, Progress Software, WatchGuard, MailStore oraz GFI Software. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Jak media społecznościowe zagrażają bezpieczeństwu informacji?

Współczesne firmy działają w bardzo złożonych środowiskach bezpieczeństwa. Z jednej strony rośnie krajobraz zagrożenia, a cyberprzestępcy stają się coraz bardziej wyrafinowani w swoich atakach w miarę uzyskiwania dostępu do nowych narzędzi (np. sztucznej inteligencji) czy ofert (hakowanie jako usługa). Z drugiej strony organizacje mają do czynienia z danymi bardziej wrażliwymi niż kiedykolwiek. To sprawiło, że zaczęliśmy się domagać lepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Szyfrowanie plików i wiadomości email: przewodnik dotyczący zabezpieczenia poufnych informacji

W dzisiejszych czasach ważne i poufne informacje są stale przesyłane za pomocą różnych urządzeń elektronicznych i sieci. Niezależnie od tego, czy są to dane osobowe, finansowe czy biznesowe, muszą być one dobrze zabezpieczone i chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na to jest szyfrowanie. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Jak zapewnić firmie zgodność z dyrektywą NIS 2?

Cyberataki stanowią jedno z największych współczesnych zagrożeń. Hakerzy jednym kliknięciem są w stanie sparaliżować usługi publiczne kluczowe dla funkcjonowania społeczeństwa. Liczba ataków stale rośnie, w związku z czym zapewnienie bezpieczeństwa stało się priorytetem. W tym celu w życie weszła dyrektywa NIS 2 (Network and Information System Directive). Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynkach UE są zobowiązane do wprowadzenia różnych rozwiązań technicznych, operacyjnych i organizacyjnych. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Fakty i mity na temat filtrowania DNS

Filtrowanie DNS zapewnia ochronę przed zagrożeniami internetowymi takimi jak wirusy, złośliwe oprogramowanie, ransomware, ataki phishingowe i botnety. System nazw domen (DNS) sprawia, że możemy korzystać z Internetu poprzez zapamiętywanie nazw, a komputery i inne sprzęty tłumaczą je na odczytywalne maszynowo adresy IP. Chociaż koncepcja filtrowania DNS jest prosta i łatwa do zrozumienia, można mieć na jej temat błędne wyobrażenia, które mogą wpływać na jego niezawodne i bezpieczne działanie. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Mariusz Rzepka nowym Dyrektorem d/s Rozwoju Biznesu w Grupie Bakotech

Rynek zarządzanych usług IT świadczonych przez wyspecjalizowanych partnerów MSP (ang. Managed Service Provider) cieszy się w Polsce i regionie rosnącą popularnością. Aby lepiej dostosować swoją strategię biznesową do sytuacji rynkowej, do CEEcloud Services Distribution, spółki celowej w Grupie Bakotech specjalizującej się w dystrybucji usług MSP, dołączył od 1 lipca 2023 roku Mariusz Rzepka, który objął stanowisko Dyrektora d/s Rozwoju Biznesu. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Pięć wskazówek, jak zaplanować udaną migrację systemu operacyjnego

Ze względu na liczne zależności aplikacji, każdy projekt migracji danych stawia wiele wyzwań. Choć każdy z nich jest wyjątkowy, istnieje ryzyko nakładania się. W takiej sytuacji niezbędne jest zidentyfikowanie powiązań aplikacji i punktów integracji, a także stworzenie spójnego przepływu pracy w celu pomniejszenia ich. Warte podkreślenia jest to, że nie chodzi o same aplikacje. Równie istotne jest posiadanie solidnego, realistycznego planu migracji danych. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Trzy ataki na dane, które wstrząsnęły branżą technologiczną

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie cyfrowym, zagrożenia cybernetyczne są nieustannym wyzwaniem, stanowiąc poważne ryzyko przez cały rok. Z alarmującą regularnością, niemal 4000 nowych ataków codziennie uderza w organizacje, a statystyki wskazują, że co 14 sekund firma staje się ofiarą ataku typu ransomware. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Czy pracownicy potrzebują szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. W sieci nie brakuje porad, wskazówek, nakazów i wytycznych dla każdego pracownika. Często jednak język, w którym są przekazywane jest mylący, niezrozumiały lub skomplikowany, zalecenia nie wiążą się z codziennymi priorytetami, z którymi spotykamy się w codziennym życiu oraz nie mamy pojęcia, dlaczego i w jaki sposób przyjęcie sugerowanych środków będzie miało pozytywny wpływ na naszą pracę. czytaj więcej

Wiadomości firmowe 5 powszechnych nieporozumień dotyczących archiwizacji poczty email

W tym krótkim artykule rzucimy światło na 5 najczęstszych nieporozumień dotyczących archiwizacji maili i wyjaśnić wartość, jaką stanowi ona dla każdej organizacji. czytaj więcej

Wiadomości firmowe SecDAYS roadshow – tym razem my odwiedzimy Ciebie

SecDAYS to organizowany przez nas corocznie cykl konferencji poświęconych cyberbezpieczeństwu. Tym razem wydarzenie odbędzie się w trzech miastach: Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi trendami i zagrożeniami cybernetycznymi, a także z rozwiązaniami oferowanymi przez siedmiu producentów: Fortra, WithSecure, Energy Logserver, Progress Software, WatchGuard, MailStore oraz GFI Software. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Jak media społecznościowe zagrażają bezpieczeństwu informacji?

Współczesne firmy działają w bardzo złożonych środowiskach bezpieczeństwa. Z jednej strony rośnie krajobraz zagrożenia, a cyberprzestępcy stają się coraz bardziej wyrafinowani w swoich atakach w miarę uzyskiwania dostępu do nowych narzędzi (np. sztucznej inteligencji) czy ofert (hakowanie jako usługa). Z drugiej strony organizacje mają do czynienia z danymi bardziej wrażliwymi niż kiedykolwiek. To sprawiło, że zaczęliśmy się domagać lepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Szyfrowanie plików i wiadomości email: przewodnik dotyczący zabezpieczenia poufnych informacji

W dzisiejszych czasach ważne i poufne informacje są stale przesyłane za pomocą różnych urządzeń elektronicznych i sieci. Niezależnie od tego, czy są to dane osobowe, finansowe czy biznesowe, muszą być one dobrze zabezpieczone i chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na to jest szyfrowanie. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Jak zapewnić firmie zgodność z dyrektywą NIS 2?

Cyberataki stanowią jedno z największych współczesnych zagrożeń. Hakerzy jednym kliknięciem są w stanie sparaliżować usługi publiczne kluczowe dla funkcjonowania społeczeństwa. Liczba ataków stale rośnie, w związku z czym zapewnienie bezpieczeństwa stało się priorytetem. W tym celu w życie weszła dyrektywa NIS 2 (Network and Information System Directive). Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynkach UE są zobowiązane do wprowadzenia różnych rozwiązań technicznych, operacyjnych i organizacyjnych. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Fakty i mity na temat filtrowania DNS

Filtrowanie DNS zapewnia ochronę przed zagrożeniami internetowymi takimi jak wirusy, złośliwe oprogramowanie, ransomware, ataki phishingowe i botnety. System nazw domen (DNS) sprawia, że możemy korzystać z Internetu poprzez zapamiętywanie nazw, a komputery i inne sprzęty tłumaczą je na odczytywalne maszynowo adresy IP. Chociaż koncepcja filtrowania DNS jest prosta i łatwa do zrozumienia, można mieć na jej temat błędne wyobrażenia, które mogą wpływać na jego niezawodne i bezpieczne działanie. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Mariusz Rzepka nowym Dyrektorem d/s Rozwoju Biznesu w Grupie Bakotech

Rynek zarządzanych usług IT świadczonych przez wyspecjalizowanych partnerów MSP (ang. Managed Service Provider) cieszy się w Polsce i regionie rosnącą popularnością. Aby lepiej dostosować swoją strategię biznesową do sytuacji rynkowej, do CEEcloud Services Distribution, spółki celowej w Grupie Bakotech specjalizującej się w dystrybucji usług MSP, dołączył od 1 lipca 2023 roku Mariusz Rzepka, który objął stanowisko Dyrektora d/s Rozwoju Biznesu. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Pięć wskazówek, jak zaplanować udaną migrację systemu operacyjnego

Ze względu na liczne zależności aplikacji, każdy projekt migracji danych stawia wiele wyzwań. Choć każdy z nich jest wyjątkowy, istnieje ryzyko nakładania się. W takiej sytuacji niezbędne jest zidentyfikowanie powiązań aplikacji i punktów integracji, a także stworzenie spójnego przepływu pracy w celu pomniejszenia ich. Warte podkreślenia jest to, że nie chodzi o same aplikacje. Równie istotne jest posiadanie solidnego, realistycznego planu migracji danych. czytaj więcej

Fujitsu Transformacja bez ryzyka, czyli nowy program dla partnerów Fujitsu: przejście od świadczenia usług do roli integratorów usług

- Fujitsu uruchamia nowy Program Dostawców Usług obejmujący obszar EMEIA, przeznaczony dla partnerów Fujitsu.
- W odpowiedzi na intensywną konkurencję na rynku IT, Fujitsu proponuje transformacje w kierunku integratorów usług, w ramach rekrutacji członków programu partnerskiego SELECT.
- Podejście Fujitsu kładzie nacisk na współtworzenie usług, co jest sposobem na przeniesienie punktu ciężkości do nowej generacji rozwiązań IT dla klientów, "as-a-service", jako usługi.
- Model zaopatrzenia podobny do chmury jest dopasowany do podejścia partnerskiego z dwoma opcjami profilu ryzyka. czytaj więcej

F5 Networks Rozwiązania F5 pomagają dostawcom usług szybciej wdrażać technologie IoT, 5G i NFV (Mobile World Congress)

F5 Networks ogłasza nowe rozwiązania i funkcjonalności w zakresie Internetu Rzeczy (IoT), 5G i NFV, które zaprezentowane zostaną na Mobile World Congress (MWC). Rozwiązania zostały zaprojektowane tak, aby dostawcy usług mogli działać szybciej, mądrzej i bezpieczniej podczas wdrażania nowych technologii. Oferta F5 Networks odpowiada na wyzwania związane z gwałtownym wzrostem ruchu danych po pojawieniu się technologii 5G oraz szybkim rozwojem konsumenckiego i komercyjnego Internetu Rzeczy. czytaj więcej

Trend Micro Trend Micro: Pięć błędów najczęściej popełnianych przez dostawców usług zarządzanych

Klienci powierzają dostawcom usług zarządzanych administrowanie infrastrukturą informatyczną, a także kwestie cyberbezpieczeństwa. Aby dobrze zabezpieczyć środowiska klientów i nie wpuścić tam przestępców, dostawcy muszą wybierać właściwe rozwiązania. czytaj więcej

News Satelita SES-15 został wyniesiony na orbitę przez rakietę Soyuz

Pierwszy hybrydowy satelita SES zaoferuje nowe pojemności dla dostawców usług przesyłu danych oraz treści multimedialnych dla samolotów operując z nowej pozycji orbitalnej 129W. Satelitę wyposażono także w system WAAS, który będzie służył do poprawy dokładność nawigacji satelitarnej GPS na terenie Stanów Zjednoczonych. czytaj więcej