Przenoszenie numerów komórkowych pomiędzy operatorami

Prawo telekomunikacyjne i przenoszenie numerów komórkowych

Przenoszenie numerów komórkowych pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi jest dostępne dla każdego użytkownika telefonu komórkowego. Gwarantuje to każdemu użytkownikowi telefonii komórkowej USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800), która mówi o tej kwestii w Artykule 71:

"Art. 71. 1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług, w której przydzielany jest abonentowi numer z planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, może żądać przy zmianie dostawcy usług przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora na:
1) obszarze geograficznym – w przypadku numerów geograficznych;
2) terenie całego kraju – w przypadku numerów niegeograficznych."

Numery komórkowe są numerami niegeograficznymi, dlatego zastosowanie ma tutaj Art. 71. 1. 2).

Prawo telekomunikacyjne gwarantuje również, że usługa przeniesienia numeru telefonicznego będzie bezpłatna - mówi o tym ten sam Artykuł 71:

"Art. 71. ​3. Za przeniesienie przydzielonego numeru nie pobiera się opłat od abonenta."

 

Dodatkowo z dniem 21.12.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.875) została wprowadzona nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego wydłużająca czas który ma abonent danej usługi na przeniesienie numeru telefonicznego. Rozszerzenie to zostało dodane do Artykułu 71:

"Art. 71. 1b. Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Abonent może zrzec się tego prawa."

 

Roczne statystyki przenoszenia numerów komórkowych w Polsce

Roczne statystyki przenoszenia numerów komórkowych w Polsceźródło: UKE

 

Kwartalne statystyki przenoszenia numerów komórkowych w Polsce

Kwartalne statystyki przenoszenia numerów komórkowych w Polsceźródło: UKE

Przenoszenie numerów komórkowych - Play - statystyki
Będąc abonentem sieci Play, możesz przenieść numer do innej sieci komórkowej. Jeśli jesteś abonentem innej sieci komórkowej, możesz przenieść swój numer do
Przenoszenie numerów komórkowych - UPC - statystyki
Będąc abonentem sieci UPC, możesz przenieść numer do innej sieci komórkowej. Jeśli jesteś abonentem innej sieci komórkowej, możesz przenieść swój numer do sieci
Przenoszenie numerów komórkowych - T-Mobile - statystyki
Będąc abonentem sieci T-Mobile, możesz przenieść numer do innej sieci komórkowej. Jeśli jesteś abonentem innej sieci komórkowej, możesz przenieść swój numer do
Przenoszenie numerów komórkowych - FM GROUP Mobile - statystyki
Będąc abonentem sieci FM GROUP Mobile, możesz przenieść numer do innej sieci komórkowej. Jeśli jesteś abonentem innej sieci komórkowej, możesz przenieść swój numer
Przenoszenie numerów komórkowych - Plus - statystyki
Będąc abonentem sieci Plus, możesz przenieść numer do innej sieci komórkowej. Jeśli jesteś abonentem innej sieci komórkowej, możesz przenieść swój numer do sieci