Własna sieć telefoniczna z wykorzystaniem bramek VoIP i telefonów VoIP

Inne zastosowania urządzeń VoIP

Ciekawym zastosowaniem dla urządzeń VoIP jest możliwość stworzenia własnej sieci telefonicznej z wykorzystaniem bramek VoIP, telefonów VoIP lub jednych i drugich urządzeń. W ten sposób, bazując na lokalnej sieci LAN i jej adresacji IP lub publicznym dostępie do Internetu z publiczną adresacją IP, można zbudować sieć użytkowników i łączyć się pomiędzy nimi bez żadnych opłat i kosztów dla tych połączeń. Dzięki możliwości wykreowania własnej numeracji o dowolnym formacie, użytkownicy takiego rozwiązania mogą się ze sobą łączyć w swobodny sposób, nie ponosząc żadnych kosztów związanych z tą numeracją, ani nie płacąc żadnych abonamentów. Jedynym kosztem jaki trzeba tu ponieść, to inwestycja w sprzęt VoIP, który zostanie podłączony do sieci informatycznej.

Ktoś spytałby w takim razie dlaczego nie jest to powszechne rozwiązanie i dlaczego na co dzień nie jest stosowane? Otóż ma pewne ograniczenie, które ma wpływ na swobodne jego zastosowanie – jest to ograniczenie ilościowe w zakresie wzajemnego połączenia urządzeń ze sobą wynikające z ilości kodu możliwego do wpisania do urządzeń, który będzie sterował ich wzajemnymi powiązaniami. Dlatego jest to ciekawa opcja dla lokalnych zastosowań. Innym istotnym utrudnieniem jest fakt, że w przypadku tego typu rozwiązań, nie ma żadnego urządzenia, które sterowałoby całością rozwiązania centralnie, na przykład centrali IPPBX lub wirtualnej centrali telefonicznej – do każdego urządzenia trzeba oddzielnie wpisać kod sterujący tym urządzeniem oraz sterujący połączeniami do innych urządzeń. W związku z tym, każda rozbudowa systemu o nowe urządzenia powoduje konieczność aktualizacji kodu sterującego w pozostałych, już pracujących w ramach rozwiązania urządzeniach, co może być kłopotliwym zajęciem.

 

Rysunek: Sieć telefoniczna stworzona z wykorzystaniem urządzeń VoIP

Rysunek: Sieć telefoniczna stworzona z wykorzystaniem urządzeń VoIP

Legenda:

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Gniazdo FXS (typu RJ-11) - podłączenie aparatów telefonicznych

Gniazdo FXS (typu RJ-11) - podłączenie aparatów telefonicznych

Gniazdo FXO (typu RJ-11) - podłączenie analogowej linii telefonicznej

Gniazdo FXO (typu RJ-11) - podłączenie analogowej linii telefonicznej

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

Kabel telefoniczny płaski, dwu lub czterożyłowy zakończony wtykami typu RJ-11

Kabel telefoniczny płaski, dwu lub czterożyłowy zakończony wtykami typu RJ-11

 

Niemniej, biorąc pod uwagę fakt, że stworzenie własnej sieci telefonicznej wiąże się jedynie z kosztami wejścia związanymi z kupnem urządzeń i ewentualną ich konfiguracją, jest to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych, szczególnie jeśli zależy nam na stworzeniu łączności telefonicznej dla jakiejś wydzielonej grupy użytkowników. Trzeba tu również dodać, że stworzoną w ten sposób sieć, można połączyć z siecią publiczną PSTN, wykorzystując do tego celu bramki VoIP z portami FXO, które zostałyby w tym przypadku użyte jako interfejsy dla naszej sieci do sieci publicznej. W ten sposób użytkownicy wydzielonej sieci stworzonej na bazie urządzeń VoIP uzyskują możliwość zadzwonienia na zewnątrz oraz z zewnątrz można się do nich dodzwonić.


Dodatkowe informacje dotyczące prezentowanego tekstu i grafik: Ten teks i grafiki są autorskimi tekstami i grafikami redakcji Operatorzy.pl. Jeśli chcesz wykorzystać ten tekst lub grafikę w swoich materiałach, podaj źródło i link do strony źródłowej serwisu Operatorzy.pl.