Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami

Przeniesienie numeracji z sieci operatora tradycyjnego do sieci operatora VoIP lub pomiędzy operatorami VoIP

Aby rozpocząć korzystanie z usług VoIP, wystarczy nawiązać współpracę z jednym z wielu obecnych na rynku operatorów usług telefonii internetowej. Jednak kwestia, która jest ważna w tym przypadku to numeracja. Zazwyczaj korzystamy już z usług telefonii stacjonarnej i z numerów, które zostały nam przydzielone. Najczęściej zmieniając dostawcę usługi telefonicznej, chcemy nadal korzystać z tej samej numeracji. W obecnym czasie, dzięki właściwym regulacjom prawnym, nie stanowi to problemu, aby przenieść numerację od dotychczasowego dostawcy usług telefonii stacjonarnej, do dostawcy usług telefonii internetowej lub pomiędzy operatorami VoIP. Należy jedynie upewnić się u przyszłego usługodawcy, czy proces taki jest przez niego obsługiwany.

Proces przeniesienia numeracji należy uruchomić po stronie operatora usług VoIP, który jeśli zapewnia możliwość przenoszenia numeracji, ma wypracowane również ścieżki obsługi przenośności numeracji. W pierwszej kolejności jest realizowany proces formalnej możliwości przeniesienia numeracji, w którym weryfikowane są informacje na temat właściciela numeracji oraz jego uprawnień do dysponowania nią, przy czym nie ma tu znaczenia, czy numery były przypisane do łączy analogowych (PSTN) czy cyfrowych (ISDN).

 

Jeśli proces formalny zakończy się pozytywnie, realizowana jest dalsza część procesu, polegająca na technicznej realizacji przeniesienia numeracji do nowego usługodawcy. W efekcie końcowym, po udanej migracji numeracji pomiędzy operatorami, użytkownik ma możliwość dysponowania nią w swoim panelu administracyjnym i łączenia jej z usługami świadczonymi na jego rzecz przez operatora usług telefonii internetowej.


Dodatkowe informacje dotyczące prezentowanego tekstu i grafik: Ten teks i grafiki są autorskimi tekstami i grafikami redakcji Operatorzy.pl. Jeśli chcesz wykorzystać ten tekst lub grafikę w swoich materiałach, podaj źródło i link do strony źródłowej serwisu Operatorzy.pl.