Rejestracja użytkownika w serwerze usług VoIP

Jak użytkownik rejestruje się w serwerze VoIP?

Korzystanie z telefonii internetowej jest możliwe dzięki temu, że w pierwszej kolejności użytkownik dokonał rejestracji swojego konta użytkownika w serwerze usług VoIP (samodzielnie lub poprzez osoby trzecie), a więc konto użytkownika stało się swego rodzaju bytem w serwerze usług VoIP. W drugiej kolejności musiał odwzorować to konto w urządzeniu końcowym, służącym do komunikacji telefonicznej. Urządzeniem tym może być na przykład: bramka VoIP, telefon VoIP, oprogramowanie typu softphone lub centralka IPPBX.

 

W urządzeniu końcowym podawany jest również adres serwera usług VoIP, w którym zostało stworzone konto użytkownika, dzięki czemu będzie mógł zadziałać mechanizm umożliwiający aktywację tego urządzenia końcowego. Aktywacja ta, to rejestracja konta użytkownika w serwerze usług VoIP.

Rejestracja następuje poprzez wysłanie właściwego żądania do wskazanego serwera usług VoIP oraz odebranie odpowiedzi potwierdzającej tą rejestrację lub negującą ją. W zależności od ustawionego w urządzeniu czasu odświeżania rejestracji, następuje kolejna rejestracja konta użytkownika w danym urządzeniu końcowym aby zachować gotowość urządzenia do wykonania lub przyjęcia połączenia telefonicznego. Proces ten został przedstawiony na poniższych rysunkach.

 

Rysunek 3: Komunikacja w procesie rejestracji konta użytkownika (żądanie zakończone powodzeniem)

Rysunek: Komunikacja w procesie rejestracji konta użytkownika (żądanie zakończone powodzeniem)

Rysunek 4: Komunikacja w procesie rejestracji konta użytkownika (żądanie zakończone niepowodzeniem)

Rysunek: Komunikacja w procesie rejestracji konta użytkownika (żądanie zakończone niepowodzeniem)

Zobacz również:


Dodatkowe informacje dotyczące prezentowanego tekstu i grafik: Ten teks i grafiki są autorskimi tekstami i grafikami redakcji Operatorzy.pl. Jeśli chcesz wykorzystać ten tekst lub grafikę w swoich materiałach, podaj źródło i link do strony źródłowej serwisu Operatorzy.pl.