Telekomunikacja Polska - firma o statusie historycznym
Firmy o statusie historycznym

Telekomunikacja Polska - firma o statusie historycznym

czytaj więcej

Telekomunikacja Polska S.A. (TP) jest jednym z największych, dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstw. Jako jedyna firma w Polsce może zaproponować kompleksową ofertę telekomunikacyjną, dostępną w całym kraju. TP działa na rynku telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, internetu i transmisji danych.

Firma oferuje także specjalistyczne usługi w zakresie radiokomunikacji, telefonii przywoławczej, radiotelefonii i łączności dyspozytorskiej.

TP jest kontynuatorką ponad 60 lat tradycji przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon.

Telekomunikacja Polska S.A. powstała w grudniu 1991 roku. Wówczas z przedsiębiorstwa państwowego Polska Poczta, Telegraf i Telefon wydzielono część telekomunikacyjną w postaci spółki akcyjnej Skarbu Państwa.

1 stycznia 1992 roku firma rozpoczęła działalność pod nazwą Telekomunikacja Polska S.A. W 1998 roku spółka została sprywatyzowana. Akcje TP zaczęły być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w formie GDR-ów (Globalnych Kwitów Depozytowych) na giełdzie w Londynie.

W połowie 2000 roku partnerem strategicznym TP zostało konsorcjum France Telecom i Kulczyk Holding SA, obejmując 35 proc. akcji. We wrześniu 2001 roku konsorcjum zwiększyło swój udział do 47,5 proc. akcji.

TP stanowi trzon Grupy TP, będącej największą grupą telekomunikacyjną w Europie Środkowej.

Grupa Telekomunikacja Polska
Grupa Telekomunikacja Polska jest największą grupą telekomunikacyjną w Europie Środkowej. W jej skład wchodzi Telekomunikacja Polska oraz następujące spółki zależne:

Polska Telefonia Komórkowa Centertel
Firma powstała w grudniu 1991 r. i jako pierwsza w Polsce świadczyła usługi w systemie NMT450i. W 2005 r. nastąpiła zmiana marki sieci z Idea na Orange a rok później uruchominone zostały usługi 3G/UMTS. PTK Centertel jest obecnie liderem na polskim rynku telekomunikacyjnym, z jego usług korzysta blisko14 mln klientów. W pierwszym półroczu 2008 roku firma zarobiła ponad 4 mld zł, czyli blisko 11% więcej niż rok wcześniej. Marka Orange jest bardzo wysoko oceniana przez polskich konsumentów pod względem wyboru i jakości oferowanych usług. Pod marką Orange sprzedawana jest obecnie telefonia komórkowa i stacjonarna, mobilny i stacjonarny dostęp do Internetu, transmisja danych oraz usługi multimedialne: mobilna telewizja, mobilny portal czy kontent muzyczny.

Wirtualna Polska
Od 1995 roku prowadzi portal www.wp.pl. Jest on interaktywną platformą komunikacji, informacji i transakcji elektronicznych. WP plasuje się w czołówce najczęściej odwiedzanych i najbardziej znanych miejsc w polskim internecie. Portal jest pierwszym wyborem wielu polskich internautów, poszukujących, poprzez sieć, informacji, wszechstronnej wiedzy, narzędzi ułatwiających porozumiewanie się, czy pragnących błyskawicznie zawrzeć elektroniczne transakcje.

Fundacja Orange
Fundacja Grupy TP  została założona w 2005  roku przez Telekomunikację Polskę i  PTK Centertel (Orange). Fundacja aktywnie uczestniczy w życiu społecznym prowadząc autorskie programy lub wspierając wartościowe działania innych organizacji pozarządowych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, krzewienia kultury oraz w zakresie pielęgnowania i ochrony dziedzictwa narodowego. We wszystkie działania Fundacji aktywnie angażują się wolontariusze Grupy TP. Głównymi programami Fundacji Grupy TP są: "Dźwięki Marzeń", "Edukacja z Internetem tp", "Szkoła bez przemocy", "Telefon do Mamy".

Contact Center
Firma działa od września 1999 roku. Na początku pod nazwą TP Internet oferując nowoczesne, zintegrowane rozwiązania internetowe zarówno dla instytucji jak i klientów indywidualnych.
Od 2002 firma koncentruje się na świadczeniu usług telemarketingowych na rzecz Grupy Telekomunikacji Polskiej oraz klientów zewnętrznych. Specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu telesprzedaży i telemarketingu, obsługi klienta, badań marketingowych, a także usługach doradztwa biznesowego i wirtualnym contact center.
W 2009 r. firma zmieniła nazwę z TP Internet na Contact Center. Obecnie posiada 1900 stanowisk w siedmiu lokalizacjach: Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Ciechanowie, Tczewie i Rawie Mazowieckiej.

TP Emitel
Firma powstała w maju 2002 r. i dostarcza usługi transmisyjne w oparciu o innowacyjne platformy technologiczne (m.in. projektowanie, instalacja i doradztwo techniczne w systemach radiodyfuzyjnych i radiotelekomunikacyjnych). Jednym z dodatkowych obszarów działalości TP EmiTel jest wynajem infrastruktury wysokościowej wież i masztów oraz utrzymanie obiektów i systemów radiowych sieci telefonii komórkowej.

TP Invest
Firma powstała w styczniu 2000 roku. Jej głównym zadaniem jest nadzór właścicielski nad wszystkimi spółkami zależnymi TP, które nie są związane z podstawową działalnością firmy. Spółka zajmuje się również działalnością inwestycyjną TP, w tym bieżącym zarządzaniem gotówką.

PayTel
PayTel świadczy specjalistyczne usługi elektroniczne i finansowe. Prowadzi sprzedaż produktów i usług elektronicznych, w tym usług przedpłacanych telefonii komórkowej, na obsłudze płatności masowych, w tym pobierania opłat za rachunki oraz na przetwarzaniu elektronicznych transakcji płatniczych. 100% udziałów w firmie ma TP EmiTel Sp. z o.o.

Marketplanet (Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.)
Jest firmą doradczą, obecną na polskim rynku od 2001 roku. Marketplanet specjalizuje się w stosowaniu technologii informatycznych do usprawniania procesów zarządzania w zakresie zakupów i sprzedaży, jest operatorem platformy handlu elektronicznego i organizatorem aukcji elektronicznych. Firma zajmuje się również tworzeniem i zarządzaniem elektronicznymi katalogami towarów i usług. Marketplanet oferuje także szeroką gamę usług doradczych i szkoleniowych oraz narzędzi wspierających wszystkie etapy procesu zakupowego.

TP TelTech
Firma specjalizuje się w dostarczaniu infrastruktur y teletechnicznej wraz z systemami towarzyszącymi (m.in. bezpieczeństwa i monitoringu oraz obsługi i utrzymania sieci telekomunikacyjnych ).  Z apewnia również usługi w zakresie kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych .  W 2008 roku TP TELTECH połączył się z PPPW 'Telefon 2000'.  

Telefony Podlaskie
Firma świadczy usługi telekomunikacyjne na terenie powiatu podlaskiego, dostarcza programy telewizyjne oraz świadczy usługi dostępu do szerokopasmowego internetu.

TP Edukacja i Wypoczynek
Firma zajmuje się organizacją imprez szkoleniowych i rekreacyjnych dla klientów biznesowych pod marką Exploris. 

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne
Towarzystwo zarządza Pracowniczym Funduszem Emerytalnym Telekomunikacji Polskiej, który jest instytucją finansową posiadającą osobowość prawną. Program ten funkcjonuje w ramach III filara ubezpieczeń, gdzie składkę za pracownika wpłaca pracodawca. Ponadto, każdy pracownik-uczestnik ppe ma prawnie zagwarantowaną możliwość wnoszenia ze swojego wynagrodzenia dobrowolnej składki dodatkowej.

Orange Customer Service
Spółka Orange Customer Service istnieje na rynku od 1 października 2010 roku. Stanowi integralną częścią Grupy TP. Powstała z połączenia działalności obsługowej Telekomunikacji Polskiej i Polskiej Telefonii Komórkowej, by w pełni wykorzystać połączony potencjał i doświadczenia obu firm.

źródło: strony www TPSA

Dane firmy
Telekomunikacja Polska S.A.

Zobacz artykuł o Telekomunikacja Polska - firma o statusie historycznym