Skróty klawiszowe

Jak ułatwić sobie pracę z aplikacjami za pomocą skrótów klawiszowych?

Tabela najbardziej popularnych skrótów klawiszowych
Wg klawiszy skrótów   Wg nazw skrótów
F1
F12
Ctrl+0
Ctrl+A
Ctrl+B
Ctrl+C
Ctrl+E
Ctrl+F
Ctrl+H
Ctrl+I
Ctrl+J
Ctrl+L
Ctrl+N
Ctrl+O
Ctrl+P
Ctrl+R
Ctrl+S
Ctrl+U
Ctrl+W
Ctrl+V
Ctrl+X
Ctrl+Y
Ctrl+Z
 Pomoc
 Zapisz jako
 Pusta linia przed akapitem
 Zaznacz wszystko
 Pogrubienie dla tekstu
 Kopiuj do schowka
 Centruj tekst akapitu
 Znajdź
 Zamień
 Kursywa dla tekstu
 Justuj tekst akapitu
 Wyrównaj do lewej
 Otwórz nowy dokument
 Otwórz dokument
 Drukuj dokument
 Wyrównaj do prawej
 Zapisz dokument
 Podkreślenie dla tekstu
 Zamknij dokument
 Wklej ze schowka
 Wytnij zaznaczenie
 Ponów ostatnią operację
 Cofnij ostatnią operację
  Centruj tekst akapitu
Cofnij ostatnią operację
Drukuj dokument
Justuj tekst akapitu
Kopiuj do schowka
Kursywa dla tekstu
Otwórz dokument
Otwórz nowy dokument
Podkreślenie dla tekstu
Pogrubienie dla tekstu
Pomoc
Ponów ostatnią operację
Pusta linia przed akapitem
Wklej ze schowka
Wyrównaj do lewej
Wyrównaj do prawej
Wytnij zaznaczenie
Zamień
Zamknij dokument
Zapisz dokument
Zapisz jako
Zaznacz wszystko
Znajdź
 Ctrl+E
 Ctrl+Z
 Ctrl+P
 Ctrl+J
 Ctrl+C
 Ctrl+I
 Ctrl+O
 Ctrl+N
 Ctrl+U
 Ctrl+B
 F1
 Ctrl+Y
 Ctrl+0
 Ctrl+V
 Ctrl+L
 Ctrl+R
 Ctrl+X
 Ctrl+H
 Ctrl+W
 Ctrl+S
 F12
 Ctrl+A
 Ctrl+F

Zobacz również:

 

Do czego służą skróty klawiszowe?

Skróty klawiszowe lub inaczej nazywane skróty klawiaturowe to nic innego jak szybki dostęp do funkcji komputera lub programu komputerowego bez konieczności klikania w menu tego programu i przeklikiwania się przez jego opcje za pomocą myszki lub innego urządzenia wskazującego. Skróty klawiszowe zostały wymyślone po to, aby ułatwić i usprawnić pracę z programami komputerowymi. O wiele szybciej i łatwiej jest wcisnąć odpowiednią kombinację klawiszy, żeby za pomocą klawiatury osiągnąć ten sam efekt/cel, co klikając w kolejne i kolejne pozycje menu programu komputerowego.

 

Dla przykładu, aby zaznaczyć cały arkusz w programie Microsoft Excel, żeby później skopiować i wkleić jego całą zawartość do innego arkusza, trzeba:

 

Używając myszy Używając klawiszy skrótów
 1. najechać na pierwszą komórkę arkusza myszą (A1),
 2. kliknąć w nią aby była zaznaczona,
 3. trzymając wskaźnik myszy nad tą komórką, wcisnąć lewy klawisz myszy i cały czas trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przesuwać zaznaczenie aż do ostatniej dolnej, prawej komórki (została zaznaczona zawartość całego arkusza),
 4. na zaznaczonym w ten sposób arkuszu kliknąć w dowolnym miejscu prawym przyciskiem myszy aby wyświetliło się menu kontekstowe,
 5. najechać na polecenie "Kopiuj",
 6. kliknąć w menu "Kopiuj" (zawartość arkusza zostanie skopiowana do schowka),
 7. przejść do nowego arkusza,
 8. najechać na pierwszą komórkę nowego arkusza myszą (A1),
 9. kliknąć w nią aby była zaznaczona,
 10. kliknąć prawym klawiszem myszy w tą komórkę aby wyświetlić menu kontekstowe,
 11. najechać na polecenie "Wklej",
 12. kliknąć w menu "Wklej" (zawartość arkusza zostanie wklejona ze schowka do nowego arkusza).
 1. wcisnąć na klawiaturze klawisze Ctrl+A (zostanie zaznaczona zawartość całego arkusza),
 2. wcisnąć na klawiaturze klawisze Ctrl+C (zawartość arkusza zostanie skopiowana do schowka),
 3. w nowym arkuszu najechać na na pierwszą komórkę arkusza myszą (A1),
 4. kliknąć w nią aby była zaznaczona,
 5. wcisnąć na klawiaturze klawisze Ctrl+V (zawartość arkusza zostanie wklejona ze schowka do nowego arkusza).

 

Od razu widać na pierwszy rzut oka, która metoda jest bardziej efektywna i szybsza.

Co to są skróty klawiszowe?

Najważniejszym działaniem skrótu klawiszowego to pomóc w pracy użytkownikowi komputera. Już samo słowo skrót mówi nam, że coś co chcemy zrobić, możemy zrobić szybciej i wydajniej w porównaniu do tego, jak byśmy chcieli wykonać to tradycyjną ścieżką.

 

Skrót klawiszowy, to kombinacja klawiszy CTRL, ALT i/lub SHIFT plus inny klawisz z cyfrą lub numerem (w systemie operacyjnym Windows). Skrótem klawiszowym może być też klawisz funkcyjny na górze klawiatury komputerowej z oznaczeniem F: od F1 do F12. Inaczej mówiąc jest to wciśnięcie jednego klawisza lub wciśnięcie kombinacji klawiszy w celu wywołania konkretnego działania w programie komputerowym.

 

Często w wielu programach te same klawisze lub ta sama kombinacja klawiszy powodują ten sam efekt. Na przykład uzyskanie pomocy najczęściej jest możliwe przez wciśniecie w górnej części klawiatury przycisku "F1", a skopiowanie jakiegoś zaznaczonego fragmentu tekstu lub grafiki jest możliwe po wciśnięciu łącznie kombinacji klawiszy "Ctrl+C" (gdzie znak plusa "+" nie oznacza oczywiście, że należy ten symbol wcisnąć, jest to tylko informacja, że wciskamy klawisz "Ctrl" oraz klawisz z literą "C").

Jak używać skrótów klawiszowych?

Aby skorzystać ze skrótu klawiszowego, wciśnij:

 • jeden klawisz i przytrzymaj go - na przykład Ctrl,
 • następnie wciśnij inny klawisz - na przykład C,
 • puść oba klawisze.

W powyższym przykładzie wykonaliśmy wspomnianą wcześniej czynność kopiowania na przykład tekstu (jeśli oczywiście wcześniej zaznaczyliśmy jakiś fragment tekstu lub inny element, który chcieliśmy skopiować), aby skopiowany tekst mógł być później wklejony w inne miejsce, co wykonamy w ten sposób:

 • wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl,
 • następnie wciśnij klawisz V,
 • puść oba klawisze.

Skopiowany wcześniej teks lub inny element (został umieszczony w pamięci komputera - w schowku), zostanie wklejony w nowym miejscu - dokładnie w tym miejscu, gdzie znajdował się kursor myszy lub w miejscu, które zaznaczyliśmy - wskazaliśmy komputerowi, gdzie ma być wklejony. Czynności te zapiszemy skrótowo: Ctrl+C oraz Ctrl+V. Jak wspomniano wcześniej, w zapisie tym znak "+" oznacza tylko wykonanie kolejnej czynności, a nie użycie klawisza ze znakiem "+". Tu użyliśmy jedynie klawiszy Ctrl oraz CV.