Transformacja bez ryzyka, czyli nowy program dla partnerów Fujitsu: przejście od świadczenia usług do roli integratorów usług
Fujitsu

Transformacja bez ryzyka, czyli nowy program dla partnerów Fujitsu: przejście od świadczenia usług do roli integratorów usług

07.08.2018
- Fujitsu uruchamia nowy Program Dostawców Usług obejmujący obszar EMEIA, przeznaczony dla partnerów Fujitsu.
- W odpowiedzi na intensywną konkurencję na rynku IT, Fujitsu proponuje transformacje w kierunku integratorów usług, w ramach rekrutacji członków programu partnerskiego SELECT.
- Podejście Fujitsu kładzie nacisk na współtworzenie usług, co jest sposobem na przeniesienie punktu ciężkości do nowej generacji rozwiązań IT dla klientów, "as-a-service", jako usługi.
- Model zaopatrzenia podobny do chmury jest dopasowany do podejścia partnerskiego z dwoma opcjami profilu ryzyka.

Fujitsu rozpoczęło nowy program dla usługodawców, opracowany na zlecenie i we współpracy z partnerami. Zaprojektowany z myślą o długoterminowych zmianach w sposobie, w jaki firmy różnej wielkości przechodzą od podejścia produktowego do większego skupienia się na IT jako usługach. Fujitsu buduje partnerstwo z dostawcami usług, którzy dostosowują swoje modele biznesowe do wymagań przyszłości.

 

Według firmy badawczej IDC[1] wydatki na IT nadal przesuwają się z przedsiębiorstw do dostawców usług. Fujitsu koncentruje się na umożliwieniu rozwoju dostawcom usług na tym rynku, różnicując swoją ofertę dzięki integracji usług. Nowy Program Dostawców Usług Fujitsu ma na celu zmniejszenie ryzyka potencjalnych wyzwań związanych z tą zmianą, poprawiając dostawcom usług zdolność do konkurowania z operatorami wielkoskalowej chmury obliczeniowej oraz umożliwiając rozwiązanie problemu rosnącego niedoboru specjalistycznych umiejętności informatycznych. Fujitsu oferuje dostawcom usług dwa różne modele zaopatrzenia, które są podobne do chmury, aby mogli dostosować się do opcji profilu ryzyka, opartych na scenariuszach "wzrostu" i "pozbawienia ryzyka".

 

Dla dostawców usług konkurencja jest ostra, a pomyślny rozwój i konkurowanie w przyszłości wymaga przejścia do roli integratorów usług. Aby pomóc w zmniejszeniu ryzyka w tej podróży, nowy Program Dostawców Usług Fujitsu zapewnia doskonałą infrastrukturę potrzebną do zachowania spokoju ducha, a także dostęp do naszej globalnej wiedzy specjalistycznej i innowacji, dzięki którym możemy wspólnie z naszymi partnerami tworzyć rozwiązania usługowe dla klientów. Wprowadzamy elastyczny model, który daje naszym partnerom możliwość skoncentrowania się na tym, co ich klienci naprawdę muszą zrobić, aby osiągnąć sukces - Rüdiger Frickenschmidt, dyrektor działu usług dla dostawców i Internetu rzeczy (IoT) w Fujitsu EMEIA

 

Kluczowym aspektem nowego programu dla dostawców usług Fujitsu jest odejście od produktów na rzecz współtworzenia rozwiązań IT dla klientów „jako usługi" nowej generacji. Podejście to wykorzystuje połączone doświadczenie Fujitsu, który sam jest wiodącym dostawcą usług zarządzanych, oraz partnerów xSP, którymi mogą być telecomy, dostawcy usług zarządzanych, kolokatorzy lub partnerzy dystrybucyjni należący do programu partnerskiego Fujitsu SELECT.

 

Zarówno dostawcy usług, jak i ich klienci korzystają z elastycznej przepustowości infrastruktury IT, która dostosowuje się do rozwoju działalności bez przerywania jej funkcjonowania. Firma Fujitsu zidentyfikowała szereg korzyści wynikających z tego podejścia, które są odpowiednie zarówno dla dostawców usług, jak i klientów końcowych. Model "pay-as-you-use" nie tylko zmniejsza wymagania w zakresie inwestycji kapitałowych w infrastrukturę IT, ale również powoduje przeniesienie kosztownego sprzętu z bilansu do systemu opartego na użytkowaniu. Dla klientów ryzyko jest również ograniczone, ponieważ istnieje mniejsze prawdopodobieństwo zjawisk takich jak: techniczne zablokowanie lub przestarzałość urządzeń, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii zmniejsza się również planowy i nieplanowany czas przestoju. To z kolei pomaga usługodawcom w spełnieniu warunków umów dotyczących poziomu obsługi klienta i pozwala uniknąć płacenia kar za nieprzestrzeganie tych warunków. Dodatkowe korzyści obejmują unikanie niepowodzeń dzięki migracji do nowych technologii, a także outsourcing usług, konserwację, aktualizacje oraz rekrutację i szkolenia techniczne.

 

Oferta programu podzielona jest na trzy kategorie: aplikacje i dane, infrastruktura hybrydowa oraz rozwiązania nowej generacji. Potencjalne rozwiązania w obszarze aplikacji mogą obejmować modernizację zarządzania ochroną danych lub uruchomienie środowiska SAP obsługującego wielu najemców. W przestrzeni hybrydowej przykładem może być zarządzanie wieloma środowiskami w chmurze i w lokalu, tworzenie doświadczenia podobnego do App Store dla opcji dostępu do wielu chmur lub przygotowanie usług brzegowych, które można wdrażać w witrynach klientów. Patrząc w przyszłość, rozwiązanie nowej generacji może obejmować współtworzenie rozwiązań pionowych z technologią inspirowaną obliczeniami kwantowymi, opartą na zaawansowanym Digital Annealer Fujitsu.

 

Dzięki nowej inicjatywie firmy Fujitsu, Service Provider, możemy w ciągu godziny wdrożyć nowe serwery, specjalnie dostosowane do potrzeb naszych klientów. Fujitsu umożliwia taką szybkość i elastyczność, a to pomaga nam utrzymać się w czołówce rynku - Dirk Vromans, CTO WorldStream, jeden z holenderskich partnerów Fujitsu w zakresie xSP


[1 ]Informacja prasowa IDC, 30 listopada 2017

News Tech Data Polska i Fujitsu odnawiają kontrakt dystrybucyjny

Tech Data Polska, wiodący dystrybutor sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz specjalistycznych umiejętności na rodzimym rynku IT, i Fujitsu, dostawca najnowszych technologii i sprzętu w dziedzinie informatyki i komunikacji (ICT), oficjalnie poinformowały o odnowieniu kontraktu dystrybucyjnego. Dzięki temu posunięciu w i tak już bogatym portfolio Tech Data znalazły się znakomitej jakości rozwiązania dla biznesowego Klienta Końcowego oraz oferta do Centrum Przetwarzania Danych włączając systemy zintegrowane marki Fujitsu. czytaj więcej

Fujitsu Fujitsu rozszerza portfolio serwerów o nową generację serwerów PRIMERGY i PRIMEQUEST

Fujitsu wprowadza nową, całkowicie odświeżoną linię dwu- i czteroprocesorowych serwerów PRIMERGY, a także ośmiogniazdowych, przeznaczonych do celów biznesowych, serwerów PRIMEQUEST, które zostały zaprojektowane z myślą o procesorach Intel® Xeon® Scalable. czytaj więcej

Fujitsu Dariusz Kwieciński mianowany Head of Eastern Europe Fujitsu

Fujitsu, wiodący producent i dostawca rozwiązań oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), z początkiem lipca mianował Dariusza Kwiecińskiego nowym Head of Eastern Europe. Obejmując tę rolę, Kwieciński będzie odpowiedzialny za sprzedaż i biznes firmy na terenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier. czytaj więcej