VoIP bez Limitu telefon IP
Systemy CRM
News

Systemy CRM

23.05.2017
Systemy CRM to systemy informatyczne wspomagające i w pewnym sensie automatyzujące procesy w relacji pomiędzy klientem a organizacją. Nauki ekonomiczne nie przewidują jednej definicji systemów CRM, jednak istnieje wiele ich określeń. Systemy te pozyskują i utrzymują obsługi klienta, czyli wspomagają między innymi działy marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.

CRM wspomaga działania marketingowe oraz procesy sprzedaży związane z wszelką obsługą klienta. Celem tej strategii jest przede wszystkim skupienie się na potrzebach klienta z zachowaniem wzorców zachowania wykształconych przez kulturę.

Jaki jest cel systemów CRM?

Systemy te mają na celu przede wszystkim wprowadzenie strategii, które mają przyczynić się do zmniejszenia odległości, jakie zachodzą między obecnymi i przyszłymi posunięciami firmy, w zakresie pozyskiwania i utrzymywania prawidłowych relacji ze wszystkimi klientami. Podsumowując, systemy CRM wspomagają budowanie pozytywnych stosunków z partnerami biznesowymi.

Całość rozwiązań, które składają się na wspomaganie wszelkich kontaktów z klientami, powinny wspomagać poszczególne etapy kontaktu z klientami, jak rozpoznanie potrzeb konsumentów, ich zidentyfikowanie wspomaganą zawieraniem transakcji, kończąc na usłudze posprzedażnej. Na te etapy składają się trzy rodzaje systemów: interaktywny, operacyjny i analityczny.

Co obejmują systemy CRM?

Obejmują one swoim zakresem oprogramowanie, metody i standardowe opcje internetu, które ułatwiają organizacji uporządkować i wspomóc relacje z klientami. Na przykład firma, która dysponuje bazą danych klientów z pomocą systemów CRM, wymusza na swoich pracownikach bardziej efektywne zaspokajanie i utrzymywanie wszelkich kontaktów z klientem.

Jak należy traktować systemy CRM?

Systemy te nie są jedynie przyrządem, ale przede wszystkim jako strategia i filozofia wszelkich działań danego przedsiębiorstwa marketingowego. Najistotniejszym zadaniem tych systemów jest posiadanie stałej bazy klientów, lecz przede wszystkim ich najwyższy poziom zadowolenia. Istotnym punktem jest wytworzenie jednolitego systemu wśród wszystkich procesów marketingowych przedsiębiorstwa. W skład tych procesów wchodzą: proces sprzedaży, serwis, do tworzenia odpowiednich statystyk, które są wykorzystywane w procesie tworzenia portfela produktów.

Do czego stosowane są systemy CRM?

Przede wszystkim w celu efektywnego utrzymywania kontaktu z klientami. W przypadku nieuregulowania należności przez klienta, system CRM automatycznie wysyła ponaglenie. Jeżeli nie zostaje ono uregulowane, system ustanawia klienta oczkującym na rozmowę telefoniczną z pracownikiem firmy. W przypadkach szczególnej zwłoki zapłaty wysyłana jest automatyczna informacja z prośbą dotyczącą wszczęcia postępowania sądowego. Podczas świąt system ten wysyła kartki okolicznościowe oraz oferty dotyczące dalszej współpracy do partnerów biznesowych. Systemy CRM stanowią integralną część systemu informatycznego firmy. Wykorzystywane są w przedsiębiorstwach, które korzystają z sieci mobilnych sprzedawców.

Źródło: DaVinci Studio - Aplikacje mobilne