VoIP bez Limitu telefon IP
News

Konstrukcja ubezpieczenia na życie

21.02.2017
Polisa na życie może być niezwykle przydatna, praktyczna i użyteczna. Jej znaczenie jest tym większe im lepiej jest ona dopasowana do potrzeb i oczekiwań ubezpieczonego. To on powinien ją sobie skonstruować i zaprojektować, bo tylko taka może spełnić swoje zadanie w chwili, gdy rzeczywiście stanie się potrzebna.

Konstrukcja polisy

Każda polisa ubezpieczeniowa na życie składa się z dwóch części. Jedna część to umowa podstawowa, a druga to umowy dodatkowe. Chcąc zawrzeć umowę ubezpieczenia trzeba koniecznie wykupić umowę podstawową. Jej kształt bywa różny, zależne jest to od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz od rodzaju oferowanego produktu. W każdej umowie podstawowej znajduje się zabezpieczenie życia. Dodatkowo może też być przejęcie opłacania składek lub wypłata świadczenia w razie inwalidztwa. Decydując się na zawarcie umowy trzeba sprawdzić, co dokładnie znajdzie się w tej umowie podstawowej. Ma to wpływ na dalsze umowy dodatkowe.

Umowy dodatkowe to całą seria różnorodnych możliwości, które są dostępne w ofercie towarzystwa czy też w danym produkcie. Bardzo często, umowy dodatkowe są posegregowane według zdarzeń, które zabezpieczają. Są więc umowy dodatkowe zabezpieczające na wypadek chorób i innych problemów ze zdrowiem. Są też umowy zabezpieczające zdrowie w razie nieszczęśliwego wypadku.

Umowa podstawowa

Jak wspomniano, umowa podstawowa to zabezpieczenie na wypadek utraty życia. Jej wykupienie pozwala dopiero przejść dalej i wybierać umowy dodatkowe. Można oczywiście poprzestać również na tym tylko. Wszystko zależy od potrzeb i oczekiwań oraz oczywiście od kształtu tejże umowy. Jeżeli to jedynie ubezpieczenie życia, być może będzie potrzeba dokupienia czegoś więcej. Jeżeli jednak jest to umowa nieco bardziej rozbudowana (ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa lub przejęcie opłacania składek), to może się okazać, że jej zakres jest w pełni wystarczający. Najważniejsze jest to by wybrać dobre ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniaonline.pl można to bardzo szybko sprawdzić i łatwiej podjąć decyzję.

Umowa dodatkowa

Umowy dodatkowe, jak wspomniano są zwykle zgromadzone w dwóch grupach:

  • Umowy zdrowotne
  • Umowy wypadkowe.

To ułatwia dokonanie wyboru, ponieważ można go sobie nieco usystematyzować i uporządkować. To bardzo duża pomoc. Ważne jednak by wiedzieć, że umowy można też bardzo często mieszać. Można wybrać kilka pochodzących z grupy zdrowotnych i kilka z grupy wypadkowych, można wybrać wszystkie z jednej lub wszystkie z drugiej. Zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami.

W ramach umów zdrowotnych najczęściej znaleźć można umowy na wypadek pobytu w szpitalu z powodu choroby, operacje z powodu choroby oraz poważne zachorowania. Lista chorób objętych ochroną w każdym z produktów dostępna jest miedzy innymi na www.ubezpieczeniaonline.pl.

W ramach umów wypadkowych zwykle można wykupić ubezpieczenie, które działa w razie pobytu w szpitalu spowodowanego wypadek, w razie operacji z tego samego powodu. To również świadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa, niezdolności do życia lub pracy oraz uszczerbku na zdrowiu.

Każdy będzie więc miał zupełnie inne ubezpieczenie, które zależy od potrzeb, oczekiwań oraz sposobu skonstruowania swojego ubezpieczenia.