Dług za abonament RTV - umorzenie, rozłożenie na raty i przedawnienie
News

Dług za abonament RTV - umorzenie, rozłożenie na raty i przedawnienie

31.10.2018
Dostałeś wezwanie do zapłaty abonamentu RTV? Sprawdź w jaki sposób umorzyć lub rozłożyć dług na raty i dowiedz się, czy aby na pewno musisz dokonać wspomnianej spłaty.

Dawniej oglądanie telewizji cieszyło się wręcz ogromną popularnością. W zdecydowanej większości domów znajdował się przynajmniej jeden odbiornik, przed którym często zasiadały całe rodziny. Czasy się jednak zmieniają i obecnie rolę telewizora zastąpił komputer z dostępem do globalnej sieci. W związku z powyższym spora część osób przestała korzystać z odbiornika bądź też zaczęła wykorzystywać go w formie ekranu podłączonego do innego typu sprzętu. Nic zatem dziwnego, że większość z nas przestała opłacać abonament radiowo – telewizyjny. Niestety, te same osoby może spotkać niemiła niespodzianka w postaci… wezwania do zapłaty. Co gorsze, wspomniane wezwanie opiewa z reguły na kwotę stanowiącą trzykrotność miesięcznego abonamentu. Jak się bowiem okazuje, nawet fakt rezygnacji z włączania telewizora nie zwalnia nas z konieczności uiszczania opisywanej opłaty. Co zatem zrobić w momencie otrzymania wezwania do zapłaty?

Przedawnienie długu

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy aby wezwanie nie dotyczy długu, który uległ przedawnieniu. Jak to zrobić? Otrzymane pismo powinno informować, jakiego okresu dotyczy. Abonament radiowo – telewizyjny ulega przedawnieniu po 5 latach. Jeśli okaże się więc, że dług jest już przedawniony, to wystarczy napisać odpowiedź na wezwanie powołując się przy tym na zarzut przedawnienia.

Umorzenie lub rozłożenie długu na raty

Długi – naturalnie te, które nie uległy przedawnieniu - trzeba spłacać, to nie ulega wątpliwości. Niemniej jednak nie każdy z nas posiada środki umożliwiające dokonanie takiej spłaty. W takim momencie warto zwrócić się do wierzyciela – czyli w tym przypadku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – z prośbą o umorzenie bądź też rozłożenie długu na raty. Jak bowiem możemy przeczytać na stronie KRRiT: „Zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek abonenta-dłużnika, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe.” Wniosek o umorzenie lub rozłożenie abonamentu RTV możesz pobrać ze strony: https://jakwyjsczdlugow.pl/dlug-abonament-rtv-przedawnienie/.