Modele biznesowe stosowane w telefonii internetowej

Jakie są kwestie finansowe, które utrudnią lub ułatwią korzystanie z telefonii VoIP?

Ważną kwestią dotyczącą korzystania z telefonii internetowej, są rozliczenia za korzystanie z usług oraz sposób pozyskiwania urządzeń za pomocą których użytkownik korzysta z połączeń przez Internet.

W zakresie samych rozliczeń za połączenia telefoniczne oraz usługi, można wyróżnić dwa modele:

  • pre-paid,
  • post-paid.

Pre-paid to inaczej mówiąc przedpłata – klient wpłaca dowolną kwotę operatorowi usług i w ramach posiadanych środków może korzystać z udostępnionych mu usług i rozwiązań oraz połączeń telefonicznych. W tym modelu opłaty za połączenia telefoniczne są pobierane na bieżąco, natomiast opłaty za usługi są pobierane zazwyczaj raz w miesiącu.

Post-paid, czyli płatność po zakończonym miesiącu – klient otrzymuje fakturę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego za usługi z których skorzystał, w tym za połączenia telefoniczne i za usługi dodane.

Drugim ważnym z punktu widzenia użytkownika elementem, jest sposób pozyskania sprzętu służącego do korzystania z rozwiązań telefonii internetowej. W tym zakresie możemy rozróżnić również dwa modele:

  • model inwestycyjny,
  • model operacyjny.

Model inwestycyjny (CAPEX) to nic innego jak zakupienie urządzeń na wolnym rynku lub u operatora z którego usług chce skorzystać klient. W tym modelu klient jest właścicielem sprzętu i w całości odpowiada za sprzęt, również w zakresie serwisu.

Model operacyjny (OPEX) polega na najmie sprzętu, który jest dostarczany przez operatora usług telefonii internetowej, zawsze po podpisaniu stosownej umowy (najczęściej terminowej). W tym modelu klient jest obciążany miesięcznymi opłatami za udostępnienie mu sprzętu. W tym modelu po stronie operatora usług VoIP, jest utrzymanie i serwis urządzeń, ponieważ klient nie jest ich właścicielem.


Dodatkowe informacje dotyczące prezentowanego tekstu i grafik: Ten teks i grafiki są autorskimi tekstami i grafikami redakcji Operatorzy.pl. Jeśli chcesz wykorzystać ten tekst lub grafikę w swoich materiałach, podaj źródło i link do strony źródłowej serwisu Operatorzy.pl.