Wiadomości firmowe

Co oznacza dyrektywa NIS 2 dla dostawców usług zarządzalnych?

11.08.2023
Rosnąca liczba incydentów bezpieczeństwa skłoniła UE do przyjrzenia się branżom wyjątkowo narażonym na ataki. Problematyczne były sektory takie jak energetyka, transport czy finanse. W celu poprawienia bezpieczeństwa narodziła się inicjatywa NIS.

NIS

Dyrektywa NIS została wprowadzona w 2016 roku, aby wzmocnić istniejące normy prawne, nadążyć za rosnącą cyfryzacją i wciąż ewoluującym krajobrazem zagrożeń cybernetycznych. Dyrektywa rozszerzyła zakres zasad na nowe podmioty i sektory, poprawiła odporność i zdolność reagowania na incydenty podmiotów publicznych i prywatnych oraz ustanowiła wspólne zasady mające na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej.

W kolejnych latach stało się jednak jasne, że pierwotne ustawodawstwo zawierało pewne braki, które należało przeanalizować i uzupełnić.

 

NIS 2

Pierwsza dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji sprawiła, że wiele państw członkowskich interpretowało ją w różny sposób, pozostawiając luki w zabezpieczeniach i kwestionując jej cel. NIS 2 to aktualizacja poprzednich przepisów, która eliminuje braki, określając, jakie praktyki w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego są ważne, jakich niezbędnych dostawców muszą wprowadzić organizacje do 2024 roku, a także w jaki sposób należy zgłaszać naruszenia władzom europejskim.

 

Jaki jest cel NIS 2?

Kryzys związany z COVID-19 i wynikająca z niego przyspieszona transformacja cyfrowa zmusiły UE do ponownego przeglądu dyrektywy, przeanalizowania wpływu i zidentyfikowania braków stworzonych przez nową erę digitalizacji.

Powołana komisja stwierdziła następujące luki:

 • niewystarczający poziom cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw działających w UE,
 • niespójna odporność w poszczególnych państwach członkowskich i sektorach,
 • niewystarczające wspólnie zrozumienie głównych wyzwań i problemów w UE,
 • brak wspólnej reakcji kryzysowej.

 

Dyrektywa NIS 2 rozszerza podstawę dla środków zarządzania ryzykiem cybernetycznym i obowiązków sprawozdawczych w całej Unii Europejskiej w początkowych sektorach, w tym w energetyce i transporcie. Nowe przepisy obejmują także opiekę zdrowotną i infrastrukturę cyfrową. Rozszerzają one zasady dotyczące ram regulacyjnych i określają mechanizmy skutecznej współpracy na niemal całym kontynencie. Dyrektywa aktualizuje również wykaz sektorów i działań podlegających obowiązkom w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zapewnia środki zaradcze i sankcje w celu egzekwowania przepisów.

 

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

W listopadzie ubiegłego roku Rada przyjęła dyrektywę NIS 2 i opublikowała ją w grudniu 2022 roku, oficjalnie zastępując uchylając NIS (2016/1148/WE). Państwa członkowskie muszą włączyć nowe przepisy do prawa krajowego w ciągu 21 miesięcy od opublikowania dyrektywy. Oznacza to, że uchwała wejdzie w życie w październiku 2024 roku.

 

Kogo dotyczy NIS 2?

Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich firm, dostawców i organizacji, które świadczą podstawowe lub ważne usługi dla europejskiej gospodarki i społeczeństwa.

Przykłady istotnych podmiotów obejmują:

 • transport,
 • sektor energetyczny,
 • bankowość i finanse,
 • sektor zdrowotny,
 • gospodarkę wodną,
 • administrację publiczną,
 • dostawców usług zarządzalnych.

 

Przykłady ważnych jednostek to:

 • usługi pocztowe i kurierskie,
 • gospodarowanie odpadami,
 • produkcja i przetwórstwo chemiczne,
 • produkcja żywności,
 • produkcja urządzeń medycznych,
 • dostawcy usług cyfrowych (np. wyszukiwarki, platformy społecznościowe).

 

NIS 2 ma również zastosowanie do dostawców spoza wspólnoty, jeśli świadczą oni podstawowe lub ważne usługi na terenie Unii.

 

NIS 2 pociąga kierownictwo organizacji do:

 • zapewnienia przeprowadzania ocen ryzyka cybernetycznego,
 • wdrażania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa,
 • szkoleń i programów zarządzania ryzykiem.

 

Ponadto państwa członkowskie muszą zapewnić władzom UE możliwość nakładania grzywien:

 • dla podmiotów o kluczowym znaczeniu o wartości co najmniej 10 mln euro lub 2% światowego rocznego obrotu,
 • dla ważnych podmiotów o wartości co najmniej 7 mln euro lub 1,4% światowego rocznego obrotu.

 

Co dyrektywa NIS 2 oznacza dla dostawców usług MSP?

Jak wspomniano wcześniej, NIS 2 zostało stworzone w celu wyeliminowania niedociągnięć poprzednich przepisów.

Obowiązująca dyrektywa wzmacnia i usprawnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa i sprawozdawczości dla przedsiębiorstw poprzez narzucenie podejścia do zarządzania ryzykiem, które zawiera minimalny wykaz podstawowych elementów bezpieczeństwa, jakie należy stosować. Doprecyzowano również przepisy dotyczące procesu zgłaszania incydentów, treści zgłoszeń oraz terminów.

Ponadto komisja proponuje zająć się bezpieczeństwem łańcuchów dostaw i relacji z dostawcami, wymagając od poszczególnych przedsiębiorstw zajęcia się zagrożeniami w tym obszarze.

 

Co to oznacza dla dostawców usług zarządzalnych (MSP)?

NIS 2 wprowadza zasadę wielkości maksymalnej. Oznacza to, że zostaną nią objęte wszystkie średnie przedsiębiorstwa we wskazanych sektorach.

Przepisy mają na celu ustanowienie minimalnych zasad dotyczących ram regulacyjnych stosowanych przez rządy i przedsiębiorstwa, ustanawiając silniejsze środki bezpieczeństwa cybernetycznego.

 

Obejmuje to poniższą liczbę praktyk, do których włączenia podmioty i dostawcy będą zobowiązani:

 • analiza ryzyka i polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • obsługa incydentów,
 • ciągłość biznesowa i zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo łańcucha dostaw,
 • nabywanie, rozwijanie i utrzymywanie bezpiecznych sieci i systemów,
 • ujawnianie luk w bezpieczeństwie,
 • zasady i procedury oceny skuteczności środków,
 • podstawowe praktyki w zakresie higieny komputera i szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • zasady i procedury dotyczące korzystania z kryptografii i szyfrowania,
 • bezpieczeństwo kadrowe,
 • korzystanie z usługi MFA, zabezpieczonej komunikacji i zabezpieczonej komunikacji awaryjnej.

 

Jak Datto pomoże zachować zgodność z dyrektywą NIS 2?

NIS 2 przewiduje szereg działań związanych z cyberbezpieczeństwem, w szczególności te związane z analizą ryzyka, reagowaniem na incydenty, ciągłością działania i reagowaniem na incydenty.  Datto pomaga rozwiązać te problemy i oferuje szereg rozwiązań, które pomogą zachować zgodność z przepisami i chronić zasoby.

W naszej ofercie mamy rozwiązanie Datto RMM, które zapewnia wgląd w zasoby sieciowe i może zautomatyzować proces zarządzania poprawkami. W ten sposób administratorzy poprawiają sytuację podatności za zagrożenia, co oszczędza czas dzięki automatyzacji zarządzania poprawkami.

 

Datto oferuje również wiele rozwiązań zapewniających ciągłość biznesową i przywracanie danych po awarii, dzięki czemu firmy po wystąpieniu ataku mogą odzyskać zasoby w rekordowym czasie.

NIS 2 ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w krytycznych sektorach rządu UE i przedsiębiorstw, które działają w niej lub na jej terenie. Wdrożenie dyrektywy jest obowiązkiem państw członkowskich, które mają uchwalić przepisy ustawowe i wykonawcze w celu jej przestrzegania. Firmy działające w Unii Europejskiej będą musiały przyjrzeć się swoim praktykom i rozwiązaniom w zakresie bezpieczeństwa, aby upewnić się że są zgodne z nowym prawem.

Jesteśmy do twojej dyspozycji i zachęcamy do kontaktu z renata.kuts|ceecloud.pl| target="_blank"|Renatą Kuts|, aby pomóc dobrać odpowiednie rozwiązania zapewniające zgodność z NIS 2.

Wiadomości firmowe Wywiad z producentem | Energy Logserver: nowoczesne systemy SIEM i SOAR

W zmieniającym się środowisku IT, systemy SIEM (Security Information and Event Management) i SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) są kluczowe dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Aby dowiedzieć się więcej o wyzwaniach i innowacjach związanych z tymi technologiami, przeprowadziliśmy wywiad z przedstawicielem Energy Logserver, polskiego producenta rozwiązań SIEM i SOAR. czytaj więcej

Wiadomości firmowe MOVEit w języku polskim: Progress prezentuje nową wersję konsoli

Progress MOVEit to zaawansowane rozwiązanie do zarządzania i automatyzacji transferu plików, które zapewnia pełną widoczność i kontrolę nad plikami wysyłanymi do partnerów, klientów i pracowników w firmie. MOVEit gwarantuje bezpieczeństwo plików zarówno podczas transferu, jak i w bazie danych, spełniając przy tym wewnętrzne polityki oraz zewnętrzne regulacje takie jak NIS2 i DORA. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Innowacje w Energy Logserver: Wersja 7.4.3 i integracja z Mitre ATT&CK

Energy Logserver w wersji 7.4.3 wprowadza kluczowe innowacje zwiększające efektywność i bezpieczeństwo operacji IT. Nowości obejmują zarządzanie zapytaniami, sieciową sondę, poszerzone funkcje AI, weryfikację sum kontrolnych archiwów oraz ulepszony system licencji. Ponadto, integracja z frameworkiem Mitre ATT&CK poprawia identyfikację i reakcję na cyberzagrożenia, oferując zaawansowane narzędzia do analizy i ochrony infrastruktury IT. czytaj więcej

Wiadomości firmowe CEEcloud Services Distribution (Grupa Bakotech) ogłasza nawiązanie współpracy z Kaseya

Na początku kwietnia CEEcloud, spółka należąca do Grupy Bakotech, ogłosiła podpisanie kontraktu z firmą Kaseya – od wielu lat uznawaną za lidera w obszarze kompleksowych rozwiązań IT. To kolejny, bardzo ważny krok dla dystrybutora, podkreślający jego zaangażowanie w konsekwentne rozwijanie oferty usług, które umożliwiają efektywne zarządzanie IT i bezpieczeństwem z jednego miejsca – co w dzisiejszych czasach staje się nie tylko praktyczne, ale wręcz niezbędne. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Bakotech powiększa swoje portfolio o rozwiązania Picus Security

Kolejny producent wzbogacił portfolio Bakotechu, krakowskiego dystrybutora rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Do jego oferty dołączył Picus Security – dostawca oferujący narzędzia do walidacji kontroli bezpieczeństwa, umożliwiające mierzenie i optymalizację skuteczności systemów wykrywania i reagowania. Działania te mają skutkować zmniejszeniem ekspozycji na zagrożenia dzięki rzeczywistym symulacjom ataków. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Archiwizowanie wiadomości e-mail w programie Microsoft Outlook: Tajemniczy przycisk "Archiwum"

Czy kiedykolwiek korzystałeś z tego przycisku? Czy zdarzyło Ci się przypadkowo kliknąć go, próbując usunąć konkretną wiadomość e-mail? A może świadomie zdecydowałeś się skorzystać z tej funkcji? Choć niektórzy użytkownicy mogą uznać tę opcję za użyteczną, warto zauważyć, że jej zastosowanie może prowadzić do wielu błędów. Przede wszystkim, należy podkreślić, że przycisk "Archiwum" nie spełnia wszystkich oczekiwań stawianych profesjonalnym narzędziom do archiwizacji wiadomości e-mail. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Rozwój oraz nowe możliwości napędzane przez AI – pomoc czy zagrożenie dla analityków SOC?

Wykorzystanie AI w narzędziach cyberbezpieczeństwa staje się coraz bardziej powszechne, a przykład rozwoju Energy Logserver doskonale obrazuje, jak zaawansowane technologie mogą rewolucjonizować pracę analityków w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Narzędzia te nie tylko usprawniają wykrywanie zagrożeń, ale również zwiększają skuteczność i szybkość reakcji na incydenty cybernetyczne. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Cyberzagrożenia z jakimi muszą się zmagać każdej wielkości firmy, w tym Volkswagen Słowacja.

W ciągu ostatnich kilku lat liczba i dotkliwość cyberataków na organizacje znacznie wzrosła. Ataki te przybierają różne formy, w tym oprogramowanie ransomware, rozproszoną odmowę usługi (DDoS), naruszenia bezpieczeństwa danych, zagrożenia wewnętrzne i wiele innych. W rezultacie zespoły ds. cyberbezpieczeństwa znajdują się pod ogromną presją, aby zmniejszyć ryzyko dla swoich organizacji. czytaj więcej

Wiadomości firmowe 6 powodów dlaczego Twoja firma potrzebuje firewalli

Cyberataki rozwijają się w zastraszającym tempie, stając się coraz bardziej zaawansowane i trudne do wykrycia. Firewall, będący urządzeniem zabezpieczającym sieć, tworzy barierę ochronną między wewnętrznymi a zewnętrznymi sieciami. Kontroluje, monitoruje i filtruje ruch sieciowy na podstawie zdefiniowanych zasad bezpieczeństwa, decydując o dopuszczeniu lub zablokowaniu danych pakietów. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Modernizacja infrastruktury cyberbezpieczeństwa w szpitalach i obiektach medycznych: kluczowe znaczenie zapór sieciowych

W obecnym krajobrazie technologicznym, gdzie dane stają się coraz bardziej cenne i podatne na ataki, modernizacja infrastruktury cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych nie jest już tylko opcją – to konieczność. Szczególnie w szpitalach i innych obiektach medycznych, gdzie obróbka i przechowywanie danych pacjentów są kluczowe dla codziennego funkcjonowania, ochrona tych informacji musi być priorytetem. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Wywiad z producentem | Energy Logserver: nowoczesne systemy SIEM i SOAR

W zmieniającym się środowisku IT, systemy SIEM (Security Information and Event Management) i SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) są kluczowe dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Aby dowiedzieć się więcej o wyzwaniach i innowacjach związanych z tymi technologiami, przeprowadziliśmy wywiad z przedstawicielem Energy Logserver, polskiego producenta rozwiązań SIEM i SOAR. czytaj więcej

Wiadomości firmowe MOVEit w języku polskim: Progress prezentuje nową wersję konsoli

Progress MOVEit to zaawansowane rozwiązanie do zarządzania i automatyzacji transferu plików, które zapewnia pełną widoczność i kontrolę nad plikami wysyłanymi do partnerów, klientów i pracowników w firmie. MOVEit gwarantuje bezpieczeństwo plików zarówno podczas transferu, jak i w bazie danych, spełniając przy tym wewnętrzne polityki oraz zewnętrzne regulacje takie jak NIS2 i DORA. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Innowacje w Energy Logserver: Wersja 7.4.3 i integracja z Mitre ATT&CK

Energy Logserver w wersji 7.4.3 wprowadza kluczowe innowacje zwiększające efektywność i bezpieczeństwo operacji IT. Nowości obejmują zarządzanie zapytaniami, sieciową sondę, poszerzone funkcje AI, weryfikację sum kontrolnych archiwów oraz ulepszony system licencji. Ponadto, integracja z frameworkiem Mitre ATT&CK poprawia identyfikację i reakcję na cyberzagrożenia, oferując zaawansowane narzędzia do analizy i ochrony infrastruktury IT. czytaj więcej

Wiadomości firmowe CEEcloud Services Distribution (Grupa Bakotech) ogłasza nawiązanie współpracy z Kaseya

Na początku kwietnia CEEcloud, spółka należąca do Grupy Bakotech, ogłosiła podpisanie kontraktu z firmą Kaseya – od wielu lat uznawaną za lidera w obszarze kompleksowych rozwiązań IT. To kolejny, bardzo ważny krok dla dystrybutora, podkreślający jego zaangażowanie w konsekwentne rozwijanie oferty usług, które umożliwiają efektywne zarządzanie IT i bezpieczeństwem z jednego miejsca – co w dzisiejszych czasach staje się nie tylko praktyczne, ale wręcz niezbędne. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Bakotech powiększa swoje portfolio o rozwiązania Picus Security

Kolejny producent wzbogacił portfolio Bakotechu, krakowskiego dystrybutora rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Do jego oferty dołączył Picus Security – dostawca oferujący narzędzia do walidacji kontroli bezpieczeństwa, umożliwiające mierzenie i optymalizację skuteczności systemów wykrywania i reagowania. Działania te mają skutkować zmniejszeniem ekspozycji na zagrożenia dzięki rzeczywistym symulacjom ataków. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Archiwizowanie wiadomości e-mail w programie Microsoft Outlook: Tajemniczy przycisk "Archiwum"

Czy kiedykolwiek korzystałeś z tego przycisku? Czy zdarzyło Ci się przypadkowo kliknąć go, próbując usunąć konkretną wiadomość e-mail? A może świadomie zdecydowałeś się skorzystać z tej funkcji? Choć niektórzy użytkownicy mogą uznać tę opcję za użyteczną, warto zauważyć, że jej zastosowanie może prowadzić do wielu błędów. Przede wszystkim, należy podkreślić, że przycisk "Archiwum" nie spełnia wszystkich oczekiwań stawianych profesjonalnym narzędziom do archiwizacji wiadomości e-mail. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Rozwój oraz nowe możliwości napędzane przez AI – pomoc czy zagrożenie dla analityków SOC?

Wykorzystanie AI w narzędziach cyberbezpieczeństwa staje się coraz bardziej powszechne, a przykład rozwoju Energy Logserver doskonale obrazuje, jak zaawansowane technologie mogą rewolucjonizować pracę analityków w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Narzędzia te nie tylko usprawniają wykrywanie zagrożeń, ale również zwiększają skuteczność i szybkość reakcji na incydenty cybernetyczne. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Cyberzagrożenia z jakimi muszą się zmagać każdej wielkości firmy, w tym Volkswagen Słowacja.

W ciągu ostatnich kilku lat liczba i dotkliwość cyberataków na organizacje znacznie wzrosła. Ataki te przybierają różne formy, w tym oprogramowanie ransomware, rozproszoną odmowę usługi (DDoS), naruszenia bezpieczeństwa danych, zagrożenia wewnętrzne i wiele innych. W rezultacie zespoły ds. cyberbezpieczeństwa znajdują się pod ogromną presją, aby zmniejszyć ryzyko dla swoich organizacji. czytaj więcej

Wiadomości firmowe 6 powodów dlaczego Twoja firma potrzebuje firewalli

Cyberataki rozwijają się w zastraszającym tempie, stając się coraz bardziej zaawansowane i trudne do wykrycia. Firewall, będący urządzeniem zabezpieczającym sieć, tworzy barierę ochronną między wewnętrznymi a zewnętrznymi sieciami. Kontroluje, monitoruje i filtruje ruch sieciowy na podstawie zdefiniowanych zasad bezpieczeństwa, decydując o dopuszczeniu lub zablokowaniu danych pakietów. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Modernizacja infrastruktury cyberbezpieczeństwa w szpitalach i obiektach medycznych: kluczowe znaczenie zapór sieciowych

W obecnym krajobrazie technologicznym, gdzie dane stają się coraz bardziej cenne i podatne na ataki, modernizacja infrastruktury cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych nie jest już tylko opcją – to konieczność. Szczególnie w szpitalach i innych obiektach medycznych, gdzie obróbka i przechowywanie danych pacjentów są kluczowe dla codziennego funkcjonowania, ochrona tych informacji musi być priorytetem. czytaj więcej

Fujitsu Transformacja bez ryzyka, czyli nowy program dla partnerów Fujitsu: przejście od świadczenia usług do roli integratorów usług

- Fujitsu uruchamia nowy Program Dostawców Usług obejmujący obszar EMEIA, przeznaczony dla partnerów Fujitsu.
- W odpowiedzi na intensywną konkurencję na rynku IT, Fujitsu proponuje transformacje w kierunku integratorów usług, w ramach rekrutacji członków programu partnerskiego SELECT.
- Podejście Fujitsu kładzie nacisk na współtworzenie usług, co jest sposobem na przeniesienie punktu ciężkości do nowej generacji rozwiązań IT dla klientów, "as-a-service", jako usługi.
- Model zaopatrzenia podobny do chmury jest dopasowany do podejścia partnerskiego z dwoma opcjami profilu ryzyka. czytaj więcej

F5 Networks Rozwiązania F5 pomagają dostawcom usług szybciej wdrażać technologie IoT, 5G i NFV (Mobile World Congress)

F5 Networks ogłasza nowe rozwiązania i funkcjonalności w zakresie Internetu Rzeczy (IoT), 5G i NFV, które zaprezentowane zostaną na Mobile World Congress (MWC). Rozwiązania zostały zaprojektowane tak, aby dostawcy usług mogli działać szybciej, mądrzej i bezpieczniej podczas wdrażania nowych technologii. Oferta F5 Networks odpowiada na wyzwania związane z gwałtownym wzrostem ruchu danych po pojawieniu się technologii 5G oraz szybkim rozwojem konsumenckiego i komercyjnego Internetu Rzeczy. czytaj więcej

Trend Micro Trend Micro: Pięć błędów najczęściej popełnianych przez dostawców usług zarządzanych

Klienci powierzają dostawcom usług zarządzanych administrowanie infrastrukturą informatyczną, a także kwestie cyberbezpieczeństwa. Aby dobrze zabezpieczyć środowiska klientów i nie wpuścić tam przestępców, dostawcy muszą wybierać właściwe rozwiązania. czytaj więcej

News Satelita SES-15 został wyniesiony na orbitę przez rakietę Soyuz

Pierwszy hybrydowy satelita SES zaoferuje nowe pojemności dla dostawców usług przesyłu danych oraz treści multimedialnych dla samolotów operując z nowej pozycji orbitalnej 129W. Satelitę wyposażono także w system WAAS, który będzie służył do poprawy dokładność nawigacji satelitarnej GPS na terenie Stanów Zjednoczonych. czytaj więcej