RedHat

Najnowsza wersja Red Hat Ansible Engine oferuje nowe sposoby automatyzacji chmury, sieci i systemu Windows

09.08.2018
Red Hat Ansible Engine 2.6 rozszerza automatyzację na platformy AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure i VMware, wprowadza nowe funkcje dla środowisk sieciowych i systemu Windows.

Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), wiodący światowy dostawca rozwiązań open source, poinformował o wydaniu Red Hat Ansible Engine 2.6, najnowszej wersji prostego, zaawansowanego, bezagentowego rozwiązania open source do automatyzacji IT. Red Hat Ansible Engine 2.6 udostępnia nowe funkcje do automatyzacji środowisk hybrydowych i wielochmurowych, a także uproszczone połączenia z sieciowymi interfejsami API oraz aktualizacje przeznaczone dla wdrożeń Ansible nadzorujących środowiska Windows.

 

Połączenie Red Hat Ansible Engine 2.6 z Red Hat Ansible Tower, scentralizowaną platformą administracyjną do kontrolowania i optymalizowania zautomatyzowanych systemów w skali całego przedsiębiorstwa, pozwala organizacjom w prostszy sposób wykorzystać automatyzację w złożonych systemach, takich jak środowiska hybrydowe i wielochmurowe, a także zróżnicowane wdrożenia infrastrukturalne, sieciowe i aplikacyjne.

 

Nowe funkcje dostępne w Ansible Engine mają pomóc użytkownikom w szybszym rozbudowaniu infrastruktury bez zatrudniania dodatkowego personelu. Red Hat Ansible Engine 2.6 skupia się na trzech kluczowych obszarach automatyzacji, jakimi są: środowiska wielochmurowe; sieć; system Windows.

 

Uproszczone korzystanie z wielu chmur

Red Hat Ansible Engine 2.6 pomaga organizacjom w prostszy sposób wykorzystać zasoby w chmurze publicznej oraz w lokalnej infrastrukturze wirtualizacji dzięki zaktualizowanym modułom, które obsługują Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform oraz Microsoft Azure. Moduły chmury publicznej oferują dodatkowe możliwości, które pozwalają wykorzystać najnowsze funkcje dostępne w odpowiednich środowiskach chmurowych. Ponadto ulepszony moduł AWS EC2 Instance zapewnia większy komfort pracy podczas konfigurowania nowych i kontrolowania istniejących instancji EC2. Kiedy użytkownicy konfigurują swoją infrastrukturę chmurową za pomocą Ansible Engine, tworzenie i bieżące zarządzanie wdrożeniami odbywa się za pośrednictwem jednego narzędzia, co pomaga spełnić polityki bez względu na dostawcę chmury.

 

W nowym wydaniu rozszerzono też wsparcie dla infrastruktury wdrożonej w oparciu o VMware vSphere, łącznie z VMware Cloud w AWS, co pozwala użytkownikom korzystać z automatyzacji w chmurze hybrydowej obejmującej tradycyjną infrastrukturę. Ponadto nowe moduły VMware oferują ulepszoną obsługę tagów, gromadzenia faktów oraz zarządzania hostami. Moduły rozszerzają też automatyzację poza warstwę systemu operacyjnego, pozwalając na automatyczne zarządzanie cyklem życia aplikacji w tych wdrożeniach infrastrukturalnych.

 

Ulepszone funkcje sieciowe

Red Hat Ansible Network Automation 2.6 zawiera nowe moduły niezależne od producenta, które oferują użytkownikom jeden wspólny język. Poprzednio menedżerowie sieci uczyli się poleceń specyficznych dla producenta, co było czasochłonne i wprowadzało dodatkowe komplikacje. Nowe moduły sieciowe dostępne w Ansible 2.6 pozwalają używać jednego języka w różnych środowiskach sieciowych, w tym Juniper i Cisco. Ponadto nowe moduły połączeniowe w Ansible Engine 2.6 upraszczają zarządzanie połączeniami z urządzeniami sieciowymi.

 

Ansible oferuje również wsparcie dla InfoBlox, w tym zbiór kluczowych usług sieciowych (DHCP, DNS i IPAM) znanych łącznie jako DDI. W pełni wspierane moduły Infoblox dostępne w Ansible Engine 2.6 pozwalają klientom łatwiej automatyzować proces wybierania, rezerwacji, przydzielania i wycofywania z użytku adresów IP. Dodatkowo obsługa Infoblox pozwala użytkownikom wdrażającym systemy w wielu chmurach i na wielu platformach wirtualizacji efektywnej automatyzować zarządzanie adresami IP obok wdrożeń aplikacji.

 

Uproszczona automatyzacja Windows

Red Hat Ansible Engine 2.6 rozszerza możliwości Ansible w zakresie automatyzacji środowisk Windows dzięki nowym i ulepszonym funkcjom do zarządzania komputerami i katalogiem Active Directory, harmonogramowania zadań oraz obsługi błędów.

 

Poprawiona rozszerzalność

Ponadto dzięki nowym funkcjom Ansible Engine 2.6 użytkownicy mogą rozszerzać Ansible w swoich środowiskach z wykorzystaniem nowych wtyczek dla Red Hat OpenStack Platform, Red Hat Satellite, Red Hat Virtualization, Amazon EC2, Google Cloud Platform oraz Microsoft Azure. Ulepszenie to ma zoptymalizować sposób, w jaki Ansible wywołuje inwentarze i odbiera od nich dane, pozwalając na łatwiejsze utrzymanie i modernizację modułów inwentaryzacyjnych.

 

Ansible Galaxy 3.0

Oprócz Red Hat Ansible Engine 2.6, Red Hat niedawno wydał nową wersję usługi Ansible Galaxy, publicznego repozytorium ról Ansible tworzonych przez partnerów firmy i społeczność użytkowników. Najnowsza wersja Ansible Galaxy oferuje ulepszony interfejs użytkownika, unowocześnioną bazę kodu oraz nową kontenerową infrastrukturę dostarczaną przez Red Hat OpenShift Dedicated. W wydaniu tym dodano również wsparcie dla treści OpenShift Ansible Broker, aby umożliwić definiowanie i rozpowszechnianie wielokontenerowych usług Red Hat OpenShift Dedicated z wykorzystaniem większej prostoty i mocy Ansible Automation.

 

Dostępność

Red Hat Ansible Engine 2.6 jest dostępne na portalu Red Hat Customer Portal.

 

Joe Fitzgerald, wiceprezes, Management, Red Hat: „Najnowsza wersja Red Hat Ansible Engine kontynuuje naszą strategię pomagania klientom w rozszerzaniu automatyzacji na chmury publiczne, prywatne i hybrydowe. Nowe funkcje do obsługi chmury, sieci i Windows mogą zapewnić kompleksową automatyzację w skali całego przedsiębiorstwa”.

Wiadomości firmowe Hybrydowa chmura dla firm

Firma 3S Data Center należąca do Grupy 3S, uruchomiła środowisko Microsoft AzureStack na platformie Huawei. Jest to kolejne rozszerzenie zestawu usług w ramach chmury dla biznesu Cloud2B. czytaj więcej

RedHat Red Hat Summit 2018, czyli zatrzeć granice między czterema środowiskami IT

Artykuł Paula Cormiera, szefa Działu Produktów i Technologii, Red Hat o środowiskach IT, platformach i transformacji cyfrowej. czytaj więcej

RedHat Red Hat wzmacnia fundamenty chmury hybrydowej dzięki najnowszej wersji Red Hat Enterprise Linux

Red Hat Enterprise Linux 7.5 zapewnia spójność hybrydowych środowisk IT, ulepszone zabezpieczenia w dużej skali, zgodność operacyjną z systemem Windows oraz zmniejszenie kosztów przechowywania danych. czytaj więcej