Czym zajmuje się operator CNC?
News

Czym zajmuje się operator CNC?

16.05.2019
Operator CNC to osoba, która zajmuje się obsługą maszyn sterowanych numerycznie. Nieustanny rozwój technologi sprawia, że tego rodzaju fachowiec ma bardzo szerokie możliwości wykorzystania swoich kompetencji. Maszyny CNC służą do szeroko rozumianej obróbki metalu oraz tworzyw sztucznych. Jak wygląda praca na stanowisku operatora urządzeń sterowanych numerycznie?

Obowiązki operatora maszyn CNC

Pracownik zajmujący stanowisko operatora maszyn CNC może wykonywać różne zadania. Ich zakres oraz poziom trudności uzależniony jest od posiadanych kwalifikacji zawodowych. Operator CNC zajmuje się przede wszystkim uruchamianiem i obsługą urządzeń sterowanych numerycznie, a także kontrolowaniem przebiegu obróbki poszczególnych materiałów oraz analizowaniem jakości przeprowadzanych obróbek. Pracownicy posiadający uprawnienia do wykonywania tego zawodu mogą realizować swoje zadania w różnych zakładach przemysłowych.

 

Programowanie maszyn CNC

Jednym z najważniejszych zadań operatora CNC jest programowanie maszyn. Proces obróbczy może bowiem wymagać wprowadzania określonych korekt w realizacji konkretnych zleceń. Operator wykonujący toczenie, wykrawanie czy frezowanie CNC może w ten sposób poprawić cechy uzyskiwanych wyrobów. Odpowiedzialny jest np. za określanie kolejności poszczególnych operacji technologicznych, a także odpowiednie ustawianie programów - na podstawie procesu technologicznego lub projektów graficznych.

 

Monitorowanie urządzeń CNC

W trakcie procesu obróbczego, operator musi też monitorować funkcjonowanie i pracę poszczególnych maszyn. Może dzięki temu ocenić ich wydajność oraz efektywność, a także utrzymywać urządzenia CNC w dobrym stanie technicznym. Do obowiązków fachowca należy ponadto wykonywanie okresowych przeglądów maszyn obróbczych. Operatorzy CNC najczęściej pracują w przedsiębiorstwach produkcyjnych, które zajmują się tworzeniem i eksploatacją wyrobów wymagających tworzenia elementów o określonych parametrach, np. maszyn budowlanych, urządzeń mechanicznych, ciągników czy pojazdów motoryzacyjnych.