VoIP bez Limitu telefon IP

Telekonferencja

Telekonferencja to usługa telekomunikacyjna umożliwiająca prowadzenie rozmów telefonicznych przez wielu uczestników jednocześnie. Sposób działania usługi jest bardzo prosty:

  • uczestnicy telekonferencji wdzwaniają się w dedykowany do tego celu numer telefoniczny (podany uprzednio przez organizatora spotkania telefonicznego) lub
  • organizator telekonferencji dzwoni do jej uczestników w celu umożliwienia im przeprowadzenia rozmowy, przy czym nie ma tu różnicy, czy będą to numery stacjonarne, czy komórkowe.

Uczestnicy telekonferencji, którzy korzystają z usługi na zasadzie wdzwonienia się, mogą używać odpowiednich kodów, aby móc się zalogować do rozmowy jako jej uczestnik, co uniemożliwia osobom postronnym uczestniczenie w takim telefonicznym spotkaniu.

Usługa jest szczególnie przydatna dla firm, które:

  • prowadzą cykliczne narady, odprawy i spotkania komunikacyjne,
  • prowadzą częste szkolenie dla swoich pracowników,
  • pracują w zespołach, których członkowie są oddaleni od siebie geograficznie,
  • chcą oszczędzić czas i pieniądze związane z fizycznymi dojazdami do miejsca spotkań.

Łatwa i szybka komunikacja jest podstawą dla wdrożenia usługi telekonferencji w firmie, tym bardziej, że umożliwia ona prowadzenie spotkań w zasadzie o każdej porze, a osoba nią zarządzająca może sterować jej przebiegiem poprzez wyciszanie uczestników lub udzielanie im głosu, udostępnianie i wymianę dokumentów, dołączanie kolejnych rozmówców lub ich odłączanie od spotkania.

Podsumowując: Telekonferencje pozwalają na przeprowadzenie wielostronnej komunikacji w firmie, bez konieczności bezpośredniego spotkania. Telekonferencja umożliwia wyminę informacji pomiędzy wieloma jej użytkownikami. Użytkownikami telekonferencji mogą być osoby z danej firmy, jak również mogą do niej dołączyć osoby z poza niej.