VoIP bez Limitu telefon IP

Telefonia stacjonarna

Telefonia stacjonarna umożliwia realizację połączeń telefonicznych za pośrednictwem linii telefonicznych. Linie telefoniczne mogą zostać doprowadzone do danej lokalizacji za pośrednictwem:

  • miedzianych kabli telefonicznych,
  • linków radiowych lub
  • kabli światłowodowych.

Każde z tych mediów zapewnia możliwość korzystania z naziemnej, tradycyjnej telefonii. Linie telefoniczne dzielimy na:

  • telefoniczne linie analogowe (PSTN),
  • telefoniczne linie cyfrowe (ISDN),
    • z dostępem dwukanałowym (ISDN 2B+D),
    • z dostępem trzydziestokanałowym (ISDN 30B+D).

Do linii telefonicznych przydzielana jest numeracja telefoniczna w ramach Planu Numeracji Krajowej, który przewiduje nadawanie numeracji dla klientów usług telefonii stacjonarnej w ramach 49 stref numeracyjnych (pokrycie wg dawnych 49 województw). Numeracja ta nie może być przenoszona pomiędzy strefami numeracyjnymi, co oznacza, że na przykład linie telefoniczne ze wskaźnikiem warszawskim (22) mogą być podłączane tylko w obrębie tej strefy numeracyjnej. Numeracja może być przenoszona pomiędzy operatorami usług telekomunikacyjnych (często za pośrednictwem usługi WLR).

Na końcu linii stacjonarnej linii telefonicznej podłączany jest aparat telefoniczny lub centrala telefoniczna.