VoIP bez Limitu telefon IP

Telefonia komórkowa

Telefonia komórkowa zapewnia jej użytkownikom mobilność i stały dostęp do sieci telefonicznej. Dzięki zastosowaniu technologii radiowych, użytkownik tej telefonii musi posiadać jedynie odpowiednie urządzenia odbiorcze (telefon komórkowy, smartfon, tablet itp.) aby móc dzwonić i odbierać połączenia telefoniczne.

Telefonia komórkowa zapewnia również dostęp do Internetu oraz umożliwia transmisję danych, dzięki czemu użytkownicy tych usług mogą korzystać z zasobów sieci internetowej mobilnie, tak jak z połączeń telefonicznych.

Aby móc korzystać z połączeń telefonicznych oraz transmisji danych i sieci Internet, użytkownik musi znajdować się w zasięgu radiowym stacji bazowych, za pośrednictwem których możliwy jest dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej.