Krótkie kody Plush na Kartę

Krótkie kody USSD w sieci Plush - zarządzaj usługami i pakietami w taryfie Plush na Kartę

Usługa Działanie usługi Krótki kod USSD
Zarządzanie kontem Zasilenie konta *123*TELEKOD# i wciśnij zieloną słuchawkę
Sprawdzenie stanu konta i okresu ważności dla usług wychodzących *100# i wciśnij zieloną słuchawkę
Sprawdzenie aktywnych usług na koncie *101# i wciśnij zieloną słuchawkę
Sprawdzenie aktualnej taryfy *147# i wciśnij zieloną słuchawkę
Zmiana języka komunikatów Zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na język polski *105*10# i wciśnij zieloną słuchawkę
Zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na język angielski *105*20# i wciśnij zieloną słuchawkę
Poczta głosowa Włączenie poczty głosowej *122*11# i wciśnij zieloną słuchawkę
Wyłączenie poczty głosowej *122*00# i wciśnij zieloną słuchawkę
Sprawdzenie statusu poczty głosowej *122# i wciśnij zieloną słuchawkę
Roaming Aktywacja roamingu *101*11*01# i wciśnij zieloną słuchawkę
Deaktywacja roamingu *101*00*01# i wciśnij zieloną słuchawkę
GPRS/MMS Aktywacja usługi *101*11*02# i wciśnij zieloną słuchawkę
Deaktywacja usługi *101*00*02# i wciśnij zieloną słuchawkę
Videorozmowa Aktywacja usługi *101*11*03# i wciśnij zieloną słuchawkę
Deaktywacja usługi *101*00*03# i wciśnij zieloną słuchawkę
Infoblokada - usługa blokowania powiadamiania SMS o koszcie i czasie połączeń Aktywacja usługi (włączenie blokady) *101*11*06# i wciśnij zieloną słuchawkę
Deaktywacja usługi (wyłączenie blokady) *101*00*06# i wciśnij zieloną słuchawkę
Sprawdzenie statusu usługi *101# i wciśnij zieloną słuchawkę

Opłaty: Opłat za aktywację danej usługi szukaj w szczegółowych opisach usług.

źródło: Plush

Zawsze sprawdź aktualne szybkie (ekspresowe) kody USSD na stronie internetowej swojego operatora.