Nota prawna

Uwagi ogólne

AG Telecom (Właściciel Serwisu) prowadzi i administruje serwisem internetowym pod adresem  http://www.operatorzy.pl, zwanym dalej Serwisem, który został udostępniony osobom korzystającym z Serwisu, zwanymi dalej Użytkownikami. W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników, AG Telecom prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Odpowiedzialność

Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Właściciel Serwisu nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań Użytkowników. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników lub osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik.

Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie, w szczególności dotycząca usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych oraz firm z innych branż, cen, cenników i stawek, nie stanowi oferty Właściciel Serwisu. Informacje te są jedynie odzwierciedleniem publicznie i ogólnie dostępnych danych, dostępnych każdemu Użytkownikowi w sieci Internet, mediach, biuletynach i innych materiałach firm, instytucji i organizacji je publikujących i są prezentowane w formie przyjętej dla tego Serwisu.

Wszelkie informacje i materiały umieszczane przez Użytkowników lub osoby trzecie, są publikowane na ich własną odpowiedzialność. Serwis oraz Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach WWW Serwisu przez jego Użytkowników, jak również za poglądy i opinie wyrażone przez tych lub innych Użytkowników.
AG Telecom przysługuje prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez Właściciel Serwisu terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników o tym fakcie.

Ochrona prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926). Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych.

Cookies

W celu dostosowania treści Serwisu do potrzeb jego Użytkowników oraz właściwej obsługi prezentacji danych w Serwisie, Właściciel Serwisu korzysta z tzw. plików cookies. Cookies to umieszczany na komputerze Użytkownika krótki plik tekstowy zawierający identyfikator, który jest odczytywany przy każdej odsłonie strony należącej do Serwisu. Informacje z plików cookies służą Właściciel Serwisu do monitorowania ruchu Użytkowników na poszczególnych stronach Serwisu oraz właściwego umożliwienia im korzystania z udostępnionych funkcjonalności, które są dostępne w Serwisie (np. wszelkiego typu głosowań lub systemów wystawiania ocen i opinii). Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

Kontakt

W przypadku pytań Użytkowników dotyczących warunków korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem listy|operatorzy.pl| |listy|operatorzy.pl