Prezes Komputronik S.A.: W drugiej połowie roku planujemy konsekwentnie korzystać z efektów wcześniejszych inwestycji, dostrzegać i wykorzystywać trendy w coraz szerszym portfolio kategorii produktowych
Komputronik

Prezes Komputronik S.A.: W drugiej połowie roku planujemy konsekwentnie korzystać z efektów wcześniejszych inwestycji, dostrzegać i wykorzystywać trendy w coraz szerszym portfolio kategorii produktowych

18.07.2018
Wojciech Buczkowski, Prezes Komputronik S.A.: Branża IT nie może ubiegłego roku zaliczyć do udanych. Po raz pierwszy w historii istotnie spadła sprzedaż laptopów, a spadek wyrażony w procentach miał dynamikę dwucyfrową. Również sprzedaż komputerów PC była słabsza, w dalszym ciągu istotnie malała sprzedaż urządzeń typu tablet.

- Zmniejszenie sprzedaży laptopów i komputerów typu desktop związane jest z wyhamowaniem innowacji produktowych w tym obszarze, co przekłada się na znaczne wydłużenie cyklu życia produktu, który w Polsce wynosił około 3-4 lat, a obecnie dąży do modelu z dojrzałych rynków Europy Zachodniej, gdzie okres ten sięga nawet 4 do 6 lat. Dodatkowo konsumenci coraz częściej koncentrują się na odświeżaniu swoich osobistych komputerów – smartfonów. Ten rynek nadal jest obiecujący i mimo ilościowego nasycenia, w dalszym ciągu zwiększa swoją wartość. To oznacza, że klienci coraz częściej sięgają po urządzenia droższe – z większym ekranem, większą pamięcią, wydajniejsze i dysponujące lepszymi aparatami fotograficznymi. Ten trend dotyka w największym stopniu tablety, które są właśnie wypierane przed smartfony.

 

Pozytywnym trendem jest wzrost zainteresowania e-sportem, który napędza sprzedaż wysokiej klasy komponentów oraz wszelkiej maści akcesoriów – profesjonalnych myszek, słuchawek, a nawet stylizowanych, wygodnych foteli dla graczy. Wpływa to także na wzrost sprzedaży komputerów gamingowych marki Komputronik, który specjalizuje się w tym rynku od ponad 20 lat.

 

Spółka, mimo obiektywnie trudnego otoczenia rynkowego w branży IT, konsekwentnie rozwijała sprzedaż produktów z tego segmentu, jak również nowych kategorii – RTV i AGD, sprzęt dla domu i ogrodu , produkty dla dzieci, ofertę z obszaru zdrowie i uroda. Tylko w 2017 roku uzupełniliśmy naszą ofertę o 23 tysiące nowych produktów. Wcześniejsze inwestycje w zwiększenie magazynu i jego możliwości logistycznych – łącznie to ponad 33 tys. m2 w dwóch magazynach, rozbudowa działu zarządzania produktami, rozbudowa sieci agencyjnej i zwiększanie siatki partnerów biznesowych pozwoliły na dalsze zwiększenie obrotu i wzrostu udziału w rynku w wielu kategoriach produktowych.

 

W drugiej połowie roku planujemy konsekwentnie korzystać z efektów wcześniejszych inwestycji, dostrzegać i wykorzystywać trendy w coraz szerszym portfolio kategorii produktowych. Ważnym celem jest wykorzystanie efektów skali, nacisk na automatyzację procesów obsługi około sprzedażowej i wzrost średniej marży, co możliwe jest dzięki optymalnemu doborowi portfela produktowego i zaangażowania w poszczególne segmenty rynkowe.

 

Ponadto widzimy znaczący wzrost zainteresowania usługami outsourcingu IT oraz outsourcingu druku. Spadek podaży i wyzwania kadrowe wśród wykwalifikowanych osób związanych z technologiami IT, coraz częściowej skłaniają firmy do korzystania z kompleksowych ofert  zewnętrznej obsługi IT przez wyspecjalizowane firmy, takie jak Komputronik Biznes. Podmioty oferujące outsourcing usług IT są w stanie pełnić dyżur w postaci gotowości do świadczenia usług helpdesk czy interwencji serwisowych jednocześnie dla wielu podmiotów, efektywnie zarządzając serwisantami stacjonującymi blisko klientów, zdalnym helpdeskiem czy priorytetowym wsparciem ze strony producentów rozwiązań – co jest możliwe dzięki wysokim statusom partnerskim.

 

Rok finansowy 2017 był dla Komputronik Biznes okresem dynamicznych zmian i dostosowania się do współczesnych wymogów naszych klientów. Spółka inwestowała w rozwój działów wsparcia sprzedaży (inżynierowie, architekci IT, służby wdrożeniowe i techniczne), stawiała na szkolenia i optymalizowała model działania oparty o wysokie kompetencje w organizacji nastawionej na realizację skomplikowanych projektów z istotnym udziałem wartości dodanej. Wpływ na zmiany, które pozwolą, w ocenie Zarządu, osiągnąć istotny sukces, miały nie tylko poprawiające się wyniki sprzedaży, ale też głębokie zmiany w strukturze Komputronik Biznes, dzięki którym coraz większą rolę odgrywają kompetencyjne projekty i zaawansowane wdrożenia. Spółka nastawiona byłą na niemal pełną reinwestycję zysków w działania opisane powyżej.

 

Rozwój Komputronik Biznes widzimy również w obszarze Healthcare (obsługa Sektora Medycznego) – przewodzimy tam konsorcjom zaangażowanym w modernizację polskich szpitali. W ramach konsorcjów odpowiadamy za prowadzenie projektów wg najlepszych metodyk, klasyfikację i zarządzanie ryzykiem oraz wdrożenia specjalizowanego oprogramowania i infrastruktury technologicznej, natomiast konsorcjanci za pozostałe elementy (prace budowlano-wykończeniowe i sprzęt medyczny). Spółka wymaga od konsorcjantów złożenia gwarancji ubezpieczeniowych lub gwarancji bankowych, które mają za zadanie minimalizować ryzyka związane ze zmianami cen i warunków wykonywania projektów developerskich. Ryzyka ograniczone są do ryzyka o charakterze reputacyjnym, nie zaś ekonomicznym (ryzyka te spółka uznaje za niewielkie). Marżowość projektów, w które zaangażowana jest Spółka, jest ponadprzeciętna i uwzględnia rezerwy na nieprzewidziane okoliczności związane z realizacją projektów o tak dużej skali. Spodziewane efekty finansowe, z uwzględnieniem korekty na możliwe ryzyka, w ocenie analityków spółki wpłyną istotnie pozytywnie na wyniki Komputronik Biznes.