NEXERA
Telekomunikacja

NEXERA

Fullmer Investments Sp. z o.o. i marka NEXERA jest wspólnym przedsięwzięciem Infracapital, wiodącego europejskiego funduszu inwestycyjnego ze znaczącym doświadczeniem w inwestycjach w sektorze telekomunikacyjnym, i Nokii, globalnego eksperta dostarczającego technologię i usługi telekomunikacyjne. Infracapital i Nokia połączyły siły aby zbudować zaawansowaną technologicznie sieć światłowodową w Polsce.
czytaj więcej

Fullmer Investments, poprzez swoje spółki zależne, jest jednym z największych beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Firma, która będzie działać pod marką NEXERA, stanie się pierwszym całkowicie hurtowym dostawcą szerokopasmowej sieci internetowej. W początkowej fazie firma wybuduje sieci światłowodowe w trzynastu obszarach centralnej i północno-wschodniej Polski, w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W dalszej perspektywie NEXERA zakłada rozwój działalności hurtowej, zarówno poprzez projekty w ramach POPC, jak i poprzez wzrost organiczny i nieorganiczny.

Obsługa klienta
Dane firmy
Fullmer Investments Sp. z o.o.
NIP: 5223030147
Regon: 361604014
al. Aleje Jerozolimskie 56C
00-803 Warszawa

Zobacz artykuł o NEXERA